reddet,diren,hayır de! / refuse,resist,say no! / Lehne ab,leiste Widerstand, sage Nein!


kollektif / collective: jöntürk ( türkiye – turkey ) – cyclefly ( irlanda – ırland ) – albino ( almanya – germany ) – microfone snipers (yunanistan – arnavutluk / greece- albenia ) – big black boots ( rusya – russia ) – sirhot ( türkiye turkey ) – elnino ( bulgaristan-türkiye / bulgaria – turkey )

klip çok dillidir. /clip is multi langual.

“Bir gün gelecek, insanları ırk, din, mezheplere göre ayırıp sınırların ardına mahkum eden, yüreklerini kin ve nefretle doldurup birbirine kırdıran tüm bu gerici iktidarlar devrilecek, tüm dünya insanları barış ve özgürlük için tek bir çatı altında birleşecek elbet… Dincilerin, ırkçıların, zorbaların, diktatörlerin, sevgi yoksunlarının kirli oyunlarına alet olma! Seni karın tokluğuna köle gibi çalıştıran, okul-hastane kapılarında yüzüne tüküren, yaşama hakkını bile koruyamayan, eline kalem, kitap yerine silah tutuşturan bu iktidarların, politikacıların, örgütlerin seni piyon olarak kullanıp namluların ucuna sürmelerine izin verme! Uyan! Yeni sınırlar, yeni ayrımlar, yeni iktidarlar peşindeki bu gözü dönmüşler uğruna savaşma… Eline silah alma, ölme-öldürme! ‘Reddet, Diren, Hayır De!’ “

“The day will come, the oprresive rulers that set the people apart by race, religion and sentenced them to live behind the borders, that fulfill the hearts with rage and hate and set each enemy to the other, will fall down, and the people of the world, will unite for peace and freedom… Don’t participate in the filthy actions of fundementalists, racist, tyrants and dictators! Those using you as a slave, spitting on you in hospitals, schools, unable to even protect your right to live, those instead of giving you a book and pen, a gun to shoot, don’t let these rulers, politicians, organizations use you! Make up! Don’t war for new boundaries, new discriminations, for those who are running for the rule. Don’t hold the gun, don’t kill and don’t die! Refuse, Resist and Say No!”

“Eines Tages, Werden alle reaktionaere Regierungskraefte umkippen, Die die Menschen nach ihrer Religion, und Konfessionen abzweigen und sie hinter Grenzen verdammen, Die die Menschen gegenseitig aufhetzen und aufeinander losschicken.. Und natürlich werden sich alle Menschen auf der Welt für Freiheit und Frieden unter einem Dach sammeln… Lass dich von den Geistlichen, Rassisten, Brutalen, Diktatoren, und von den Herzlosen nicht ausnutzen! Lass nicht zu dass die Politiker und die Regierungskraefte, die dich wie eine Sklave arbeiten lassen, in den Schulen und Krankenhaeusern sich ein Dreck für dich kümmern, die nicht mal dein Lebensrecht verteidigen und schützen können, die dir Waffen anstatt von Büchern in die Hand geben, dich vor den Waffen stellen und zwar nur für Ihre Vorteile!!! Wach auf! Kaempfe nicht um diejenigen die nach neue Grenzen und neue Regierungen verrückt sind… Nimm dir keine Waffen in die Hand, stirb nicht-töte nicht! ‘Lehne ab, wiederstehe, sage Nein’! “

klipteki tematik altyazılar türkçedir. ama aşağıdaki “subject” li linkte almanca-türkçe- ingilizce olarak metinler mevcuttur. / the subtitled subjects that are in the clip are in turkish,but you can download the second link “subjects” and read them in english and german!!!

indir / download:

http://www.zshare.net/download/5612710714879176/

alternatif link / alternative link:

http://rs49.rapidshare.com/files/12622600/JONTURK_REFUSE__RESIST__SAY_NO.wmv

to read the turkish subtitled objects (in english & german ):

http://www.zshare.net/download/5612748796bf4750/

klipteki mevzubahis kişiler, yerler ve konular: / releated people, places and the subjects of the videoclip:

Türkiye – Turkey Jöntürk, rap, Turkish, Sirhot, Turk, Bulgaristan, Bulgar, Bulgaria, Bulgarien, Elnino, Iranian, Cyclefly, Rock, Ireland, Irish, Albino, hiphop, Almanya, Almanca, Germany, Deutsch, Greece, Romaic, Yunanca, Grek, grieche, Microfone Snipers, Arnavut, Arnavutluk, Arnacvurça, Albania, Albanian, hip-hop, Big Black Boots, Russian, Rusya, Rus, Rusian, Rusça, Anadolu – Anatolia – Anatolien, Sivas, Kahraman Maraş, Çorum, Gazi Mahallesi, Madımak, 6-7 Eylül Olayları, Karaman Türkleri, Cezayir, Algerian, Algerien, Afrika – Africa, Lübnan – lebanese – lebanon – libanon, Kıbrıs – cyprus – zypern, Ermenistan – Armenia – armenien – armenian – armenisch, Kürt – Kurd – kurdish, laz, Gürcü – Georgian – georgier – Georgia, Angola – angolan, tatar, Şincang, Endenozxya – indonesia – indonesien, timor, Bali, Bombay, Yeni Delhi – New Delhi, Jammu – Keşmir, Uygur, Çeçenistan – Chechnya, Sovyetler birliği, soviet union, Peru – peruvian – peru, Brezilya – Brazil – brasilien, Arjantin – Argentina -argentinien, Şili – Chile – chilenisch, Ürdün – jordanian, Kuwait, Bask, Madrid, Gaza, Güney Amerika – South America, Avustralya – australien, Polonya – Poland – polish, Yugoslavya – Yugoslavia – jugoslavia – jugoslawien, War, Terror, Irak – Iraq – Iraqi, İran – Iran, Afkanistan – Afghan – Afgan – Afghanistan, İsrail – Israel, Beslan, Ermenistan – America – Ermeni – armenisch, İngiltere – İngiliz – English – engländer – Englishman, Londra – London, Hindistan – India – Hindustan, Çin – China, Pakistan -Pakistani – Pakistan, Japonya – Japan – Japon, Fransa – Fransız – France – French, İspanya – Spain – spanish, İspanyol, Madrit, England, Arabistan – Arabian, Bosna – Bosnia – Bosnian, İtalya – Italy – Italian, Kuveyt – Kuwait, Kamboçya – kampuchea, Kenya – kenia, Kore – Korea – korean, Libya – libyan – libyen, Raunda – Rwanda, Sudan – sudanese, Darfur, Sri Lanka, Nikaragua, El Salvador, Bolivya – bolivien – bolivia, Uruguay, Haiti, Vietnam – vieatnam, Mora – morea, Guatemala – Guatemala, nicaragua, aztek – aztec, Mısır – Egypt, Maiskolben, Sırbistan – Serbia – Serb, Suriye – Syria – Syrien – Serbian, Çerkez – circassian, Arap – Arab, Kenya – Kenia, Sudan – Sudanese, Filistin – Palastina, İsrail, Musevi Yahudi – Jew – Jewish, Hindistan – Hindu, Şamanizm – shamanism, Müslüman – Muslim – Moslem, Şii, Sunni, Budist –Buddhist, Alevi, Kızılbaş, Hristiyan – Christian, Ateist – atheist, Anarşizm – Anarchism, Sosyalizm – Socialism – Sozialismus, Faşizm – fascism
– faschismus, Nazzm – nazism – Nazi, Kapitalizm – Capitalism – Kapitalismus, Liberalizm – liberalism – liberalismus, Feodalizm – Feudalism, ulusal – national, Etnik – ethnical – ethnic, Dünya – world, Devlet – state – stat, Örgüt – organization – organisation, terör – terror – furcht, Irkçılık – racism – racialism – rassenlehre, Milliyetçilik, Osmanlı imparatorluğu – Otoman empire – osmanisch, şeriat – Islamic Law – the Sheri’a, nationalism, nationalismus, Militarist – militarist – militaristic, Al Zarqawi – Ebu Zerkavi, Usame Bin Laden – Bin Ladin, 9/11, Eymen Zevahiri, El Abu Bashir, Omar Bashir, Ebu Bekir Beşir, Abu Hamza al Masri, Nasrullah, Hamas, Taliban, Tayyip Erdoğan, El Kaide, Aslan Maskadof, Şamil Basayev – Basayev – Basaev, Ahmed Kadirov, İntihar saldırıları – suicide attackers, Cinayet – criminal – Murder, Hizbullah – Hezbollah, Pkk, Müslüman Kardeşler, İslami Cihat, Cemaat-i İslamiye, Lashkar-e-Taiba, Harkat-ul-Ansar, Ebu Nidal, Tamil Kaplanları, Beşer Esat – Besar Esad, Ceza, Talat Paşa, Enver Pasa, Grand Mufti, Ismail Hanieh, Molla Omer, Kör İmam – Blind Imam, Ahmed Yasin, Yaser Arafat, Wladimir Putin, Abdel Aziz al-Rantissi, Saddam Hüseyin – Saddam Hussein, Fuat, Adolf Hitler, Ayetullah Humeyni, Benito Mussolini, Muammer Kaddafi – Muammar al-Qadhafi, Ahmedi Necat – Ahmadi Nejad, Hugo Chavez, George W. Bush, Tony Blair, Colin Powell, Condoleezza Rice, Muhsin Yazicioglu, Kenan Evren, Alparslan Turkes, Ömer Dincer, Erkan Mumcu, Doğu Perincek, Fettullah Gülen, Necmettin Erbakan, Oğuzhan Asıltürk, Recai Kutan, Aptullah Öcalan, Tansu Çiller, Turgut Özal, Aptullah Gül, Kominizm – communism – kommunismus, Feminizm – feminism – feminismus, kent – city – stadt, Sokak – street – strabe, yeraltı – underground – untergrund, Çingene – gypsy – gipsy – zigeuner, eşcinsel – homosexuell – gay – lesbian, modern – Modernizm – modernism, sosyal demokrasi – social democracy, cennet – paradise – paradies, özgür dünya – free world, özgür insan – freeman, cumhuriyet – republik – epublic, Gericilik – reactionism – reaktion, yaşam – life – leben, vicdani red – conscientious objection, insancıl – humane – humanist, Evrensel – universal – global – universal, insan hakkı – civil liberty, barışçı – pacifist – friedliebend – friedfertig, aşk – amorous – love – liebe, sevgi – verlebnis – liebe, Barış – peace – frieden, f tipi cezaevi, ölüm oruçu – the death fast, direniş – Resistance, muhalif – opposing – gegnerisch, asosyal – asocial – asozial, poitik – politic – politisch, isyan – mutiny – rebellion, çocuk – child – kid – kind, kadın – ladyfrau – woman, genç – young – jung, sivil – civilian – zivil, itaatsizlik – disobedience – befehlsverweigerung ungehorsam, ilerici – progressive – fortschrittlich, insan – hominid – human – mensch man, Özgürlük – freedom – freiheit, seks – sex, geschlecht, Eşitlik – egalitarianism – gleichheit, Ütopya – utopia – utopie, Suç – fault – verbrechen, ceza – strafe – criminal, barbar – barbarian – barbarlık – barbarism, şiddet – harshness – force – gewalt, Atak – ungestüm, saldırı – attack – angriff, soykırım – genocide – holocaust – rash – slaughter – massaker, köle – servile – diener, etnik temizlik – ethnic cleaning, yabancı düşmanlığı – xenophobia, kin – grudge – hass, öfke – anger – Ärger, nefret – hate – verachtung, düzen – order – ordnung, sistem – system – methode, Asker – soldier, police – polizist – polis, silah – armor – waffe, yoksulluk – destitution – armut, cehalet – unwissenheit – ignorance, Bomba – atom – bomb – bombe, kimyasal silah – füze – missile – rakete – rocket – chemical weapon, idam – execution – hinrichtung, Eta, Ira, kökten dinci – fundamentalist, savaş – war – Fighting – krieg – ölüm, death – tod – haemal – kan, blood – blut, acı – herb – bitter, açlık – hunger, gözyaşı – dewy – träne, cehennem – infernal – hölle, katil – killer – mörder, diktatör – dictator – diktator, zorba – autocratic – tyrann, terörist – terrorist – terrorist, esir – captive – sklave, sürgün – deportee – verbannung, insanlık dışı – inhuman, sınırlar – confines, sınır – frontier – landesgrenze, ayrılıkçı – separatist, bölücü – factious – staatsfeindlich, Doğu – east, batı – west, sağ – right – lebend, sol – left, İkiz Kulleler – Ttwin Towers, Nanking, Saddam Hüseyin, Enfal, Kosava, Naziai, Vietnam, Semah, Sofia, Bulgarien, Beslan, Military, Aum Shinrikyo, Mançurya Tokyo, Fallujah – Felluce, İstanbul, Sinegog, HSCB Bank, Dazlaklar, Neo Nazi, Tiananmen Meydanı – The Tiananmen Square, Ayaklanma – rebellion – aufstand, Karabağ – Karabakh, Moskova, Berlin, Atina – Athens, Ebu Garip, Darfur, Chad, Kuran – Koran, Knife, Recm, taşlama, stoning, rejim, diet, Children, Tao, Shaman, Zerdust, Hiroshima, Atomic Bomb, Sema, Buddha, Halkın Mücahitleri, Mesut Recevi, Meryem Recevi, Zahra Kazemi, Mahmoud Asgari, Ayaz Marhoni, Aziz Nesin, Uğur Mumcu, Metin Göktepe, Nazım Hikmet, Mustafa Kemal Atatürk, Turan Dursun, Kubilay, Şeyh Bedrettin, Kutlu Adalı, Cevdet Yurdakul, Çetin Emeç, Cavit Orhan Tütengil, Bahriye Üçok, Necip Hablemitoğlu, Muammer Aksoy, Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan, Mahir Çayan, Onat Kutlar, Bedrettin Cömert, Sabahattin Ali, Hamit Fendoğlu, Doğan Öz, Taylan Özgur, Akin Birdal, Andrea Santoro, Bedri Karafaoğlu, Server Tanilli, Ümit Kaftancıoğlu, Necdet Bulut, OrhanYavuz, Gaffar Okan, İlhan Erdost, Hakan Yurdakuler, Musa Anter, Erdal Eren, Duran Erdoğan, Turgut Aytaç, Vedat Demircioglu, Behzat Yildirim, Devrim Ildirten, Gamayal – Cemayel, Behic Asci, Rafik Hariri Alta, Aşık Veysel, Mehmet Tarhan, Osman Murat Ülke, Mehmet Bal, Halil Savda, Musa, Buda, Pir Sultan Abdal, Mevlana, Sinto, Yezidi, Yunus Emre, Hacı Bektaşı Veli, Deniz Yüzgeç, Ayfer Yüzgeç, Thomas Hobbes, Abraham Maslow, Hrant Dink, Ozan Nesimi Çimen, Asım Bezirci, Metin Altıok, Muhlis Akarsu, Behçet Aysan, Muhibe Akarsu, Edibe Sulari, Uğur Kaynar, Asaf Koçak, Erdal Ayrancı, Sehergül Ateş, Hasret Gültekin, Muammer Çiçek, Gülender Akça, Mehmet Atay, Sait Metin, Carina Johanna, Gülsün Karababa, Huriye Özkan, Murat Gündüz, Ahmet Özyurt, Handan Metin, Yeşim Özkan, Yasemin Sivri, Serpil Canik, Serkan Doğan, Belkıs Çakır, Nurcan Şahin, Özlem Şahin, Asuman Sivri, Menekşe Kaya, Koray Kaya

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: