Nisan, 2009 için arşiv

sınırlara hayır – midilli adası (lesvos/yunanistan) 2009 – no border lesvos / greece 2009 – no border ΛΕΣΒΟΣ 2009

Posted in destek ( support ), etkinlik-eylem-anma, Göçmenler ( İmmigrants ), haberler ( news ), Yunanistan (Greece) on Nisan 30, 2009 by anticopyrighttr

SINIRLARA HAYIR – MİDİLLİ ADASI (LESVOS/YUNANİSTAN) 2009

Son birkaç yılda Midilli Adası Avrupa’ya ulaşmaya çalışan binlerce mülteci ve göçmen için ana giriş kapılarından biri oldu. Küçük plastik botlar tıklım tıklım halde Türkiye ve Yunanistan arasındaki deniz sınırını geçmeye çalışıyorlar ama bazıları bunu başaramıyor. Son 20 yılda bu yolda 1100’den fazla göçmen ve mülteci hayatını kaybetti.
Yunan Sahil Güvenliği, Avrupa ve Yunan “giriş önlenmesi” sözleşmelerini takiben mültecilerin haklarını ihlal ediyor ve hayatlarını tehlikeye sokuyor. Aynı zamanda faaliyetleri ilk botu adada Haziran 2008’de işlemeye başlayan Frontex tarafından da destekleniyor. Son zamanlarda Frontex yetkilileri Pagani’(Lesvos)daki mülteci ve göçmenleri sorgulamaya/soruşturmaya başladı.
Pagani (adanın başkenti Mitilini’den 5 km uzakta), mülteci ve göçmenlerin Midilli’ye ayak basar basmaz gönderildikleri gözaltı merkezlerinin bulunduğu yer. Mülteciler haftalarca, aylarca orada alıkonuluyorlar. Temel insan haklarının geçerli olmadığı bir hapishane. Hem bina, insanları ağırlamak için gerekli altyapıdan yoksun, hem de mültecilere hiçbir iletişim olanağı verilmiyor, sahip oldukları haklar bildirilmiyor ve temiz havaya erişim izni verilmiyor.
Bir kez Eurodac sistemine kaydedildikten sonra, mülteciler sınırdışı edilme emriyle ülkeyi bir ay içinde terk etmek koşuluyla serbest bırakılıyorlar. Sığınma başvurusunda bulunanlar kendilerini bürokratik karmaşanın içinde buluyor, devlet şiddetine uğruyorlar (geçen aylarda Atina Yabancılar Şubesi’nde iki kişi mağdur edildi) ve sonuçta başvuruların sadece %0.60’ı kabul ediliyor.
Yunanistan’da kalıp iş bulmaya karar verenler birçok zorlamaya, ağır çalışma saatlerine, insanlık dışı koşullara dayanmak zorundalar ve bütün bunların karşılığı küçük düşürücü bir ücret. Riskli durumları göz önünde bulundurularak daha iyi çalışma koşulları elde etmek için örgütlenme hakları verilmiyor. Kısa süre önce yabancı bir kadına – bir ticaret temsilcisi – yönelik kezzapla suikast girişimi de bunun örneklerinden biridir.
Diğer Avrupa ülkelerine ulaşmak için (genellikle İtalya üzerinden) yolculuklarına devam etmeye çalışanlar Patras’takiler gibi Sahil Güvenliğin baskıcı faaliyetlerinin gündelikleştiği batı limanlarına gidiyorlar. Ve sıklıkla içlerinde ülkeden ayrılmaya çalıştıkları kamyonlarda ölü bulunuyorlar. Yolculuklarına devam etmeyi başaranlarsa eğer yakalanırlarsa Dublin Yönetmeliği gereğince Yunanistan’a geri gönderiliyorlar.
Schengen Anlaşması’ndan Dublin Yönetmeliği’ne, Avrupa Göç ve Sığınma Paktı’ndan sözde “utanç yönergesi”ne, Frontex’ten IOM’e, gözaltı merkezlerinden ihraç ve caydırma pratiklerine, sınırlardan başkentlere, Avrupa göç fenomeniyle açıkça baskı ve sınır kontrol yöntemleriyle baş ediyor.
Burda Midilli’de “Avrupa kalesi”nin inşası açıkça görülüyor. Bu yüzden sınırlarda neler olduğuyla ilgili deneyimleri paylaşmak, problemleri tartışmak, eylemlerimizi koordine etmek ve
Yeni emperyalizm politikalarına ve mülteciliği yaratan her şeye,
Sınır rejimine ve kontrol ve baskı uygulamalarına,
Göçün suç haline getirilmesine,
Gözaltı merkezlerine ve göçmenlerle mültecilerin haklarının ihlal edilmesine,
Göçmen emeğinin sömürülmesine karşı savaşmak için hepinizi 25-31 Ağustos’ta bize katılmaya çağırıyoruz.

Sınırlara hayır!!!
Hiç kimse illegal değildir!!!
Göçmelerin alıkonulmasına hayır!!!
Herkese eşit hak!!!

Sınırlara Hayır – Midilli 2009 Koordinasyonu

No Border Lesvos 2009
In the last few years the island of Lesvos has represented one of the main entrance gate for thousands of refugees and migrants seeking to reach Europe. Packed in tiny plastic boats they try to cross the sea border between Turkey and Greece but some of them can’t make it. More than 1.100 migrants and refugees have lost their lives that way in Aegean sea the last 20 years.
The Hellenic Coast Guard, following the european and greek policies of “prevention of entrance” violates the rights of the refugees and put their lives in danger. At the same time, though, its activities are supported by Frontex, whose first boat started operating on the island in July 2008. Recently Frontex’s officials started interviewing / investigating refugees and migrants in Pagani (Lesvos).
Pagani (5 kilometres outside Mitilini, the capital of the island) is where the detention centre is located, to which refugees and migrants are sent, as soon as they set foot on Lesvos. And where they are detained for weeks and months. It is a prison in which fundamental human rights are not respected. Besides, the building is not suitable to host human beings, since it lacks the basic infrastructure for that purpose. Moreover, the refugees are not given any possibility to communicate, are not informed about their rights and are not allowed access to fresh air.
Once registered in the Eurodac system, refugees are set free with an administrative deportation order requiring them to leave the country within a month. Some of them who lodge an asylum application end up in a bureaucratic chaos, go through state violence (there were two victims at the Athens Aliens Department in the last few months) and in the end only a 0,60% of the applications is accepted.
Those who decide to stay in Greece and find a job have to endure several constraints, hard working times, inhuman conditions and all this in exchange of an humiliating pay. Given their precarious situation they are not given the right of association in order to acquire better working conditions. An example of this is the recent assassination attempt (with vitriol) of a foreign woman – a trade representative – in Athens.
Those who try to set forth their journey, in order to reach (usually via Italy) other European countries, flock to the western ports, like Patra’s, where the Coast Guard’s repressive activities are an everyday phenomenon. And very often refugees are found dead inside the trucks with which they try to leave the country. And those who manage to continue their journey, if caught, are sent back to Greece in application of the Regulation Dublin II.
From the Schengen Agreement to the Dublin Regulation, from the European Pact on Immigration and Asylum to the so called “Directive of Shame”, from Frontex to the IOM, from the detention centres to the practices of expulsion and deterrence, from the borders to the capitals, Europe is clearly dealing with the phenomenon of immigration with measures of repression and border control.
Here in Lesvos the building of the “Fortress Europe” is clearly visible. That’s why we would like to invite you to join us in August (25-31), to
share with us the experience of what is going on at the borders, to discuss the problems, to coordinate our actions, to fight:
AGAINST NEW-IMPERIALISM POLICIES AND WHATEVER CREATE REFUGEES
AGAINST BORDER REGIME AND THE PRACTICES OF CONTROL AND REPRESSION
AGAINST CRIMINALIZATION OF MIGRATION
AGAINST DETENTION CENTRES AND VIOLATION OF MIGRANTS AND REFUGEES AGAINST EXPLOITATION OF MIGRANTS’ LABOUR
NO BORDERS!!!
NO ONE IS ILLEGAL!!!
NO IMMIGRANTS’ DETENTION!!!
EQUAL RIGHTS FOR ALL!!!
NO BORDER ΛΕΣΒΟΣ 2009
Η καταστολή δεν έχει θέση στο δικό μας πλοίο…
Η Λέσβος αποτελεί τα τελευταία χρόνια κεντρική πύλη εισόδου χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Στοιβάζονται σε μικρές πλαστικές βάρκες προσπαθώντας να περάσουν το υδάτινο σύνορο Τουρκίας – Ελλάδας. Κάποιοι δεν τα καταφέρνουν ποτέ. Τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον 1.100 μετανάστες και πρόσφυγες έχασαν τη ζωή τους στο Αιγαίο.
Το ελληνικό λιμενικό με τις πρακτικές «αποτροπής εισόδου» που εφαρμόζει παραβιάζει τα δικαιώματα των προσφύγων και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τους. Ταυτόχρονα η δράση του ενισχύεται από τη Frontex. Το πρώτο πλοίο στα πλαίσια της Frontex ανέλαβε δράση στο νησί τον Ιούλιο του 2008. Προσφάτως αξιωματικοί της Frontex ξεκίνησαν συνεντεύξεις / ανακρίσεις σε πρόσφυγες και μετανάστες που κρατούνται στην Παγανή Λέσβου.
Στην Παγανή (2 χλμ. έξω από τη Μυτιλήνη, την πρωτεύουσα του νησιού) βρίσκεται το κέντρο κράτησης, στο οποίο οδηγούνται οι μετανάστες και πρόσφυγες μόλις φτάσουν στη Λέσβο. Εκεί παραμένουν έγκλειστοι για εβδομάδες ή μήνες. Είναι μια φυλακή, όπου καταπατούνται θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Το κτίριο είναι ακατάλληλο για ανθρώπους, χωρίς στοιχειώδεις υποδομές, ενώ δεν τους παρέχονται δυνατότητα επικοινωνίας, πληροφόρηση και προαϋλισμός.
Αφού καταχωρηθούν στο σύστημα Eurodac, αφήνονται ελεύθεροι με ένα χαρτί διοικητικής απέλασης που τους υποχρεώνει να εγκαταλείψουν τη χώρα μέσα σε ένα μήνα. Κάποιοι απ’ αυτούς καταθέτουν αίτημα ασύλου, εμπλέκονται σε χαοτικές γραφειο-κρατικές διαδικασίες, βιώνουν την κρατική βία (2 νεκροί στο τμήμα αλλοδαπών της Αθήνας τους τελευταίους μήνες), ενώ μόνο το 0,60% αυτών των αιτημάτων εγκρίνεται.
Γι’ αυτούς που θα επιλέξουν να μείνουν στην Ελλάδα, η εύρεση εργασίας υπόκειται σε ποικίλους εξαναγκασμούς, ακραία ωράρια, απάνθρωπες συνθήκες και εξευτελιστικές αμοιβές. Λόγω επισφαλούς θέσης δεν τους δίνεται η δυνατότητα συλλογικών διεκδική-σεων για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Ένα παράδειγμα είναι η πρόσφατη απόπειρα δολοφονίας αλλοδαπής συνδικαλίστριας με βιτριόλι στην Αθήνα.
Αυτοί που προσπαθούν να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την υπόλοιπη Ευρώπη -συνήθως μέσω Ιταλίας- στοιβάζονται στα δυτικά λιμάνια, όπως η Πάτρα. Εκεί η καταστολή από το λιμενικό είναι ένα καθημερινό φαινόμενο, όπως και οι θάνατοι μέσα στις κρύπτες των φορτηγών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Όσοι καταφέρουν να προχωρήσουν επιστρέφονται πίσω στην Ελλάδα σύμφωνα με τη Συνθήκη του Δουβλίνου ΙΙ.
Από τη Συνθήκη του Σενγκεν μέχρι αυτήν του Δουβλίνου, από το Σύμφωνο Μετανάστευσης μέχρι τη Ντιρεκτίβα του Αίσχους, από τη Frontex μέχρι την ΙΟΜ, από τα κέντρα κράτησης μέχρι τις απελάσεις και τις πρακτικές αποτροπής και από τα σύνορα μέχρι τις μητροπόλεις η Ευρώπη αποδεικνύει ότι αντιμετωπίζει τα φαινόμενα της προσφυγιάς και της μετανάστευσης σαν προβλήματα καταστολής και συνοριοφύλαξης.
Εδώ, στη Λέσβο, όπου αποτυπώνεται καθαρά το καθεστώς ελέγχου των ευρωπαϊκών συνόρων, εδώ σας καλούμε, 25-31 Αυγού-στου 2009, να αποκτήσουμε από κοινού την εμπειρία της συνοριογραμμής, να συζητήσουμε, να συντονιστούμε, να αγωνιστούμε:
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΝΕΟ-ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ!!!
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΩΘΗΣΗΣ!!!
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ !!!
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΝΑΥΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ!!! ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ!!!

daha fazla bilgi için / for more information:


noborder.lesvos.2009@gmail.com

takas pazarı / trade without money

Posted in destek ( support ), etkinlik-eylem-anma, haberler ( news ) on Nisan 30, 2009 by anticopyrighttr

TAKAS PAZARI
İlki
3 MAYIS 2009 PAZAR
Her ayın ilk pazarı Yeşilevde
Takas ve Yardımlaşma Şenliği var!
Kullanmadığın, takas etmek istediğin
ne varsa al gel.
Pazarlık serbest
Para yasak!!!
HER AYIN İLK PAZARI TÜM GÜN BOYUNCA
Trade day, without money!!! take everything with you that you want to trade with.
money is unacceptable!!every first sunday of the month; beginning with the first sunday of the may, this sunday…
Yer / Place: BEYOĞLU YEŞİL EV
İstiklal Cad Balo Sok No 21/1 Beyoğlu – İSTANBUL

Anti-Fa Street Rally (21 April 2009)

Posted in Anti Faşizm (Anti Fascism), Eylem (Protest) on Nisan 28, 2009 by anticopyrighttr

BİLGİ / INFO:
www.indyvideo.ru
http://chtodelat.wordpress.com/2009/04/17/solidarity-with-alexei-olesinov/
http://romania.indymedia.org/en/2009/04/3106.shtml
http://2h.bloguje.cz/782443-valka-proti-antifasistickemu-terorismu-na-ukrajine-a-horici-policejni-stanice-v-rusku.php

(tr)Moskova’da çok taze bir antifaşist eylem. Uzun süredir tuhaf sebeplerle hapiste tutulan Alexei Olesinov için yapıldı eylem.

Antifa ve anarşist eylemlerde uluslararası dayanışmanın gelişmesi için bu tarz eylemn ve hareketleri dünyanın neresinde olursa olsun takip etmek ve desteklemek gerek.

(en)
A Moscow anti-fascist is on trial for his anti-fascist beliefs! International solidarity is needed!

İndir / Download (13.2 Mb):
http://www.indyvideo.ru/video/2009/indyvideo-20090421.mp4

Anarchy Radio

Posted in John Zerzan, radio on Nisan 26, 2009 by anticopyrighttr

(tr) John Zerzan tarafından sunulan bir radyo programıdır. Haftalık olarak yayın yapıyorlar. İngilizce problemi olmayanların, indirip dinlemelerini anticopyrighttr kollektifi olarak tavsiye ederiz.

(en)A weekly anarchist radio show hosted by John Zerzan.

İngilizce / ENGLISH!!!

21 Nisan Programı / 21. April Show
http://www.archive.org/details/JohnZerzanAnarchyRadio4212009_0

14 Nisan Programı / 14. April Show

http://www.archive.org/details/JohnZerzanAnarchyRadio4142009_1

Daha Eski Programlar İçin / Past Shows;
http://johnzerzan.net/radio/

TRT’de Anarşi / Anarchy at TRT

Posted in Medya (Media), radio, Yunanistan (Greece) on Nisan 22, 2009 by anticopyrighttr

(tr)ODTÜ Sosyoloji Doktora öğrencisi Utku Usta’nın Alexis’in ölümü ve Yunanistan’daki isyan hakkında Taraf gazetesinde biraz kırpılarak yayınlanan yazısının ardından TRT Radyo’da Küresel Bakış programına çağırıldı. Programda TRT’de duyulması zor sözler ve fikirler vardı. Yunanistan’da Alexis’in ölümü ardından başlayan isyanın gösterilmemeye çalışılan anarşist yüzünü TRT’de dile getirdi Utku. Programda her ne kadar anarşizmden yüzeysel bir şekilde bahsedilmiş olsa da TRT’de yani devletin radyosunda bunları duymak hepimiz için güzeldi.

(en)A Turkish academy student publish an article on a newspaper (Taraf) and made a good conversation about Anarchism on the offical radio of the Turkish Republic. This conversation isn’t so deep but it was really unusual for the TRT (Turkish Radio and Television Corporation) Radio.

Türkçe / TURKISH

Taraf’ta Yayınlanan Yazının Tam Halini İndir / Download Complete Version of the Published Article
http://www.4shared.com/file/101096315/26a5f9dd/ISYANIN_RENGI_KARA-Utku_Usta-v2.html

Radyo Yayınını İndir / Download the Radio Programme
http://www.4shared.com/file/101091960/89ce26fa/kuresel_bakis_utku_usta_trtradyo.html

Eylem Aktivistleri Rehberi (Guide for Protest Activists)

Posted in e-kitap ( e-book ), Eylem (Protest) on Nisan 22, 2009 by anticopyrighttr

(tr)1 Mayıs’a yaklaştığımız şu günlerde herkesin ihtiyaç duyacağı çok iyi hazırlanmış bir broşür. Eyleme giderken yapılacak hazırlıklar, eylem esnasında olabilecek durumlarla ilgili önlemler gibi ihtiyaç duyulabilecek birçok bilgiyi içeriyor. A-4 Asimetri Yeraltı Yayın’ın hazırladığı bu broşürü mutlaka indirin ve kullanın.

(en)1 May is coming. And everybody should need this brochure. You can find too much information about preparing to protest, what should you do in some situations etc. You should download and use this brochure. This brochure prepared by A-4 Asimetri Underground Press.

Türkçe / TURKISH

İndir / Download

http://www.zshare.net/download/594016487bb1361c/

birlikte yaşamak – göçmen şehirler – istanbul / living together – migrant cities – istanbul [ pdf ]

Posted in e-kitap ( e-book ), Göçmenler ( İmmigrants ) on Nisan 20, 2009 by anticopyrighttr

istanbul’ daki göçmenler:

2000′ lerden bir görünüm

hazırlayan:

ahmet içduygu – kristen sarah biehl

içindekiler:

önsöz – 1. bölüm: giriş – 2. bölüm: göçmen hikayeleri – 3. bölüm: analiz – 3.1. yasal statü, korunma ve yetkililerle ilişkiler – 3.2 sosyal ve kültürel yaşam – 3.3 şehre dair genel aidiyet ve kimlik duygusu – 4. bölüm: sonuç – ekler – kaynakça

a turkish booklet about the situations of immigrants living in istanbul.

türkçe / turkish

indir / download:

http://www.zshare.net/download/589190985d07bb15/