Mayıs, 2010 için arşiv

busted – the citizen’ s guide to surviving police encounters

Posted in A.C.A.B., Anti Faşizm (Anti Fascism), Belgesel (Documentary), insan hakları (human rights), şehir ve direniş ( city and resistance ) on Mayıs 31, 2010 by anticopyrighttr

çoğu insan temel anayasal haklarından haberdar değildir, bilenler ise polislerin korkutmaları yüzünden bunlardan vazgeçerler. daha kötüsü; polis bu korkuları ve yasayı bilmeme durumlarını kullanarak insanları haklarından vazgeçirir ve hapse yerleştirir. bu yüzden washington’daki flex your rights ( fyr ) isimli eğitim grubu”  busted: the citizen’s guide to surviving police encounters ” ı yarattı. bu 45 dakikalık eğlenceli çalışma, gerçekçi bir şekilde polislerin ortak 3 senaryosunu – trafik kontrolü,  sokak kontrolü ve ev baskınlarını anlatıyor.

anlatıcı ira glasser  polisleri ” saklambaç oyununda ” nasıl başınızdan savabileceğinizi ve bunu haklarınızdan vazgeçmeden yapabileceğinizi, polisin taktiklerinden korkmamayı ve aynı zamanda kibar görünmeyi nasıl becerebileceğinizi ve ” hiçbir aramayı kabul etmiyorum ” gibi ifadelerin sizi nasıl hapishaneden uzak tutacağına dair bilgiler veriyor.

most people don’t know their basic constitutional rights, and those who do usually waive them in the face of police intimidation. worse, police rely on people’ s fear and ignorance of the law to trick them into waiving their rights, which often lands them in jail. that’s why flex your rights ( fyr )  created ” busted : the citizen’ s guide to surviving police encounters ” this fun 45 minute educational tutorial realistically depicts three common police scenarios – traffic stop, street stop, and home entry.

narrator ira glasser, shows you how to avoid cops, ” gotcha games ” as they try to trick you into waiving your rights; how to be courteous but not intimidated by police tactics; and how phrases such as ” i don’ t consent to any searches ” can keep you out of jail.

ingilizce / english !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/393531604/busted_-_the_citizen_s_guide_to_surviving_police_encounters.part1.rar
http://rapidshare.com/files/393531360/busted_-_the_citizen_s_guide_to_surviving_police_encounters.part2.rar
http://rapidshare.com/files/393173760/busted_-_the_citizen_s_guide_to_surviving_police_encounters.part3.rar

the story of bottled water

Posted in Animasyon (Animations), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Belgesel (Documentary), insan hakları (human rights) on Mayıs 31, 2010 by anticopyrighttr

” the story off the stuff ” ekibi ürünlerin nasıl piyasaya sürüldüğü hakkındaki çalışmalarına bu defa da pet şişelerdeki sular ve pazarları üzerinden devam ediyorlar. yaklaşık beş dakika boyunca dağ tepe demeden ürettikleri plastikle yerküreyi mahveden son derece  ” yeşil ” şirketlerin musluklarımızdan akan sular üzerinde oynadıkları oyunları göreceksiniz.

belki animasyon neden çocukluğumuzda hemen hemen her semtte bulunan sokak çeşmelerinin de bir bir işlevsizleştirilerek dekoral birer nesneye dönüştürüldüğüne dair düşünmemiz için de bir vesile olabilir.

employs the Story of Stuff style to tell the story of manufactured demand — how you get to buy more than half a billion bottles of water every week when it already flows from the tap. over five minutes, the film explores the bottled water industry’s attacks on tap water and its use of seductive, environmental – themed advertising to cover up the mountains of plastic waste it produces. The film concludes with a call to ‘take back the tap,’ not only by making a personal commitment to avoid bottled water, but by supporting investments in clean, available tap water for all.

ingilizce / english !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/393280201/the_story_of_bottled_water.part1.rar
http://rapidshare.com/files/393164182/the_story_of_bottled_water.part2.rar

the power of community – how cuba survived peak oil

Posted in Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Çevre (Enviroment), Belgesel (Documentary), Ekoloji (Ecology), emek hareketleri ( worker movements ), şehir ve direniş ( city and resistance ) on Mayıs 31, 2010 by anticopyrighttr

1990 yılında sovyetler birliği çöktüğünde küba’ nın ekonomisi de buhrana girdi. petrol ithalatı yarıya inince – ve gıda ithalatı yüzde 80 kesintiye uğrayınca – halk umutsuzluğa kapıldı.

bu belgesel küba halkının bunalımı bertaraf sürecindeki yaratıcılığını, dayanışmasını, mücadelesini ve çektiği zorlukları anlatıyor. kübalılar, oldukça mekanik, endüstriyel bir tarım sisteminden organik tarıma ve yerel, şehir bahçelerine geçişlerinin öyküsünü paylaşıyorlar. küba’lıların  ” özel dönem ” olarak adlandırdıkları bu ekonomik kriz sırasında küba kültürüne alışılagelmişin dışında bir bakış…

when the soviet union collapsed in 1990, cuba’s economy went into a tailspin. with imports of oil cut by more than half – and food by 80 percent – people were desperate. this documentary tells of the hardships and struggles as well as the community and creativity of the cuban people during this difficult time. cubans share how they transitioned from a highly mechanized, industrial agricultural system to one using organic methods of farming and local, urban gardens. it is an unusual look into the cuban culture during this economic crisis, which they call ” the special period. ” the film opens with a short history of peak oil, a term for the time in our history when world oil production will reach its all – time peak and begin to decline forever.

ingilizce / english !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/393270641/ThePowerOfCommunity-001.part1.rar
http://rapidshare.com/files/393302796/ThePowerOfCommunity-001.part2.rar
http://rapidshare.com/files/393357121/ThePowerOfCommunity-001.part3.rar
http://rapidshare.com/files/393312624/ThePowerOfCommunity-001.part4.rar
http://rapidshare.com/files/393206889/ThePowerOfCommunity-001.part5.rar

bio daversity code

Posted in Animasyon (Animations), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Çevre (Enviroment), Ekoloji (Ecology) on Mayıs 31, 2010 by anticopyrighttr

kutup ayısını kim öldürdü? bunu çözmek küçük balık sophie ile penguen robert’ a kalıyor. ama görünen o ki, biyolojik çeşitliliğin azalması hepimizi öldürmekte. iklim değişiklikleri, aşırı gelişme ve büyüme:  insanlar adeta örgütlenerek yaşamı mahvediyorlar. ” bio daversity code “, sağlığımızın biyolojik çeşitliliğe bağlı olduğunu örneklerle gösteren bir animasyon.

who killed the polar bear? it is up to sophie minnow and robert penguin to solve in the daveristy code. it turns out that the decline of biodiversity is killing us all. climate change, overdevelopment, human beings are conspiring to destroy the priory and web of life.

ingilizce / english !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/393302792/The_BioDaVersity_Code.rar

the mouth revolution

Posted in Animasyon (Animations), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Çevre (Enviroment), Ekoloji (Ecology), gdo ( gmo ), insan hakları (human rights) on Mayıs 30, 2010 by anticopyrighttr

dünyadaki bütün ağızlar, doymamış yağlara, yapay katkı maddelerine, genetiğiyle oynanmış organizmalara ve zararlı kimyasallar içeren gıdalara karşı bu kısa animasyonda, ağız birliği etmeye karar verdiler. ” ağız devrimi ” organik ürünleri tüketmenin önemini vurgulayan, hem eskiyi, hem de zamanımızı hicveden 4.5 dakikalık bir canlı-aksiyon parodisi. sojourner tooth (konuk diş), captain mouth ( kaptan ağız ) gibi devrimci ağızlar ne yiyeceklerini ve hangi yiyecekleri yemeyeceklerini bir ” mouthifesto ” ( devrimci ağız manifestosu ) ile deklare ediyorlar: trans yağlara, genetiğiyle oynanmış gıdalara, tarım ilaçlarına, sentetik ve yapay katkı maddelerine HAYIR!

mouths are fed up with the garbage we eat! the mouths are angry. the mouths are demanding real food-organic food- NOW! the mouth revolution begins! viva la mouthalucion!

ingilizce / english !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/393271648/THE_MOUTH_REVOLUTION.rar

keepers of the spring: reclaiming our water in an age of globalization

Posted in Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Çevre (Enviroment), e-kitap ( e-book ), Ekoloji (Ecology), insan hakları (human rights), küreselleşme ( globalization ) on Mayıs 30, 2010 by anticopyrighttr

globalizm çağında kaynakların da özelleştirilmesiyle yaşamın devamı için gerekli olan suya kavuşamayan milyarlarca insan bulunmakta. sokakları geri almaya çalışırken unutulmaması gereken şeylerden birisi de kaynaklarımız da kapitalizmin kokuşmuş ellerinden geri almak…

an e- book about the privatization of water resources… who keeps them; and the need to, urgently, reclaiming our water..

ingilizce / english !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/393329390/Keepers_of_the_Spring.rar

storia del movimento femminista in italia

Posted in Belgesel (Documentary), Kadın Hakları (Women Rights) on Mayıs 30, 2010 by anticopyrighttr

yetmişler; feminist mücadelenin göbeğindeki iki konu: kadın kimliği ve sendika, dernek ve politik arena gibi birçok cephede bunun korunması. bu coğrafyaya da tanıdık gelecek sloganlar yükselir: ” kadın olmak güzeldir “, “kadın doğunmaz, olunur “…

tartışmaları bugün dahi devam eden cinsellik, boşanma ve kürtaj konuları; ve hepsinden öte politik ve sosyal özgürlüğün sınırlarını genişletmek..

gelsin baba, gelsin koca, gelsin devlet, gelsin cop, inadına isyan, inadına isyan, inadına özgürlük !!!

the seventies;  the center of the feminist movement: female  identity and the struggle to defend on many fronts. politics, unions, associations. words become slogans: ” woman is beautiful “, ” women are not born but becomes ” and still suits the battles of those years: sexuality, divorce, abortion. but above all, the dream of expanding the boundaries of political and social change.

gli anni settanta: al centro della riflessione dei movimenti femministi c’è la diversità del pensiero femminile, un’identità da difendere e la lotta è su tanti fronti. la politica, il sindacato, le associazioni. le parole diventano slogan: ” donna è bello “, ” donne non si nasce ma si diventa ” e ancora tute le battaglie di quegli anni: la sessualità, il divorzio, l’aborto. ma soprattutto il sogno di allargare i confini della politica e di cambiare la società.

italyanca / italian !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/392988238/movimento_femminista_italia.part1.rar
http://rapidshare.com/files/392988105/movimento_femminista_italia.part2.rar
http://rapidshare.com/files/392987925/movimento_femminista_italia.part3.rar
http://rapidshare.com/files/392954785/movimento_femminista_italia.part4.rar