Aralık, 2010 için arşiv

anaakım medyaya karşı alternatif medya: alternatif gazeteler olarak “ ahali ” ve “ mülksüzler “/ alternative media against the main media: ” ahali ” and ” mülksüzler ” as alternative journals

Posted in Anarşist Gazete ( Anarchist Newspaper ), Anarşizm (Anarchizm), Autonomism, destek ( support ), e-kitap ( e-book ), faydalı bilgiler ( useful info ), Medya (Media) on Aralık 31, 2010 by anticopyrighttr

“1980’li yılların başından itibaren dünyada ve Türkiye’de küreselleşmenin
etkisiyle iletişim sektöründe yoğunlaşma ve finansal hareketler hız
kazanmıştır. Kamu hizmeti yayıncılığı tasfiye edilmiş, medya endüstrisinde
tek ve tümleşik bir pazar yapısına geçilmiştir. Türk medyası ise 1980’li
yıllardan sonra yatay ve dikey bütünleşme evrelerini tamamlamış, 2000’li
yılların başından itibaren ise küresel medya devlerine eklemlenmeye
başlamıştır.

Medya ortamının ticarileşmesi, medya mülkiyetinin az sayıda kişinin elinde
toplanması,ekonomik ve sosyal olarak baskı altındaki toplum kesimlerinin
kamusal alanda temsilini zorlaştırmıştır. Küreselleşen medya ortamında
temsil edilemeyen toplum kesimleri, kendi seslerini duyurabilmek için
kendi medyalarını yaratmaya başlamışlardır. Anaakım medyaya karşı
örgütlenme yapıları ve içerikleriyle alternatif bir medya oluşturmaya
başlamışlardır. 1980’li yıllardan sonra küreselleşme dalgasıyla beraber
yeni toplumsal hareketlerin ortaya çıkardığı kolektif hareket kültürü
alternatif medyanın içeriğini ve örgütlenişini etkilemiştir. Alternatif
medya hakim kamusallığın karşısında temsil edilemeyenlerin temsil
edilebildiği karşıt bir kamusal alan oluşturmuştur. Türkiye’de ise
özellikle 1980’lerden sonra kamusal alan farklı seslere açılmaya
başlamıştır. Bu çeşitlilik anaakım medyaya karşı kendini farklı şekilde
ifade eden alternatif bir medyanın oluşumuna da ön ayak olmuştur.

Anaakım medyanın dağıtım ve üretim ilişkileri dışında yer alan Ankaralı
bir grup anarşistin İstanbul’daki arkadaşlarıyla beraber çıkardıkları
aylık anarşist Ahali Gazetesi ve İstanbul’lu bir grup anarşist-komünistin
2007 yılında 9 ay boyunca yayımladıkları aylık anarşist-komünist
‘Mülksüzler’ gazetesi çalışma ilişkileri ve ürün içeriği bakımından
incelenmiştir. Katılımcı gözlem, derinlemesine görüşme ve tema analiziyle
veri toplanmıştır. Uygulamayla elde edilen veriler ışığında gazetelerin
örgütlenişi ve çalışma ilişkileri bakımından anakım medyanın dışında
alternatif bir örgütlenme ve içerik modeli sunduğu belirlenmiştir.

Alan araştırmam boyunca bana karşı çok içten ve sıcak davranan Ahali
ekibine ve Mülksüzler ekibine çok teşekkür ederim; onlardan çok şey
öğrendim. Onlar olmazsa bu tez asla tamamlanamazdı. Ütopyalarımızın bir
gün gerçek olması dileğiyle.

Ve bir Mart günü kaçak bir İstanbul yolculuğunda trenin penceresine ve
göğsüme konan gökkuşağı renkli o kelebeğe çok teşekkür ederim, hayat ve bu
tez için gerekli tüm ilham ondandı çünkü.”

“From the beginning of the 1980’s concentration and financial movements were accelerated in media sector by the effect of globalization throughout the
world and Turkey. Public service broadcasting were sold out and there was
transition to integrated and unique market structure in the media industry. Following the 1980’s, the Turkish media has completed horizontal
and vertical integration phases and from the beginning of 2000, it has
started to be articulated in global media giants.

Commercialization of media context and oligopolistic structure of media
ownership made it difficult for components of society which have been
under pressure to represent themselves in public sphere. These pieces of
society, who are not represented within the globalizing media, tried to
create their own media structures to make their voices heard. They started
to generate an alternative media with their own organizational patterns
and content against the mainstream media. The collective movement culture,which is made visible by the new social movements within the globalization wave after the 1980’s, had effects on the content and the organization practices of the alternative media. Alternative media created an opposite public sphere in which the unrepresented could be represented against the dominant publicity. In Turkey, especially after the 1980’s, public sphere was open to different voices. This diversity made it possible for the alternative media that expresses itself in a different way.

In the practical part of the study, monthly anarchist newspaper “Ahali”,
which is published by a group of anarchist people from Ankara through the
circle of in İstanbul, and monthly anarchist-communist newspaper
‘Mülksüzler’ which is published by a group of anarchist-communist from
İstanbul during the nine months in 2007 is analyzed from the perspective
of working practices and content. Data is collected through a number of
methods involving participant observation, in-depth interview and theme
analyses. In the light of the data collected through the practical part of
the study, it is pointed out that the newspaper presents an alternative organization and content model that stands apart from the mainstream media.”

türkçe / turkish !!!

indir / download:

http://www.mediafire.com/?xvmhyt1md8e4w2k

countdown to zero

Posted in Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Çevre (Enviroment), Ekoloji (Ecology), nükleer karşıtı ( antinuclear ) on Aralık 10, 2010 by anticopyrighttr

” countdown to zero “, nükleer enerji ve atom bombasının geliştirilmesinden günümüze nükleer enerji ve nükleer silahlanma konularını temel alan bir belgesel.

a documentary against nuclear energy and nuclear weapons.

ingilizce / english !!!

indir / download:

http://hotfile.com/dl/85011168/3800889/cntozr210.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/85011741/b69f332/cntozr210.part2.rar.html

underground : my life with sds and the weathermen – mark rudd

Posted in ABD (USA), Anti Faşizm (Anti Fascism), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), e-kitap ( e-book ), Sınıf Savaşı (Class War), Şehir Gerillası (Urban Guerilla) on Aralık 10, 2010 by anticopyrighttr

1968′ de kolombiya üniversitesi’ nde sds ( students for a democratic society ) – demokratik toplum için öğrenci hareketi – [ 68′ lerde amerika’ da bulunan en “radikal” öğrenci hareketlerinden birisidir ] tarafından üniversite’ nin vietnam savaşı’ na desteği ve enstitülerdeki ırkçı yaklaşımları protesto etmek üzere beş bina işgal edilir.

akabinde gelen polis saldırısı sonucunda bu genel bir protestoya dönerek tüm kampüse yayılır. demokratik yollardan bir çözüm gelmeyeceğine inan bir grup insanla beraber mark rudd weather underground adlı şehir gerillası grubunun nüvesini oluştururlar.

kitap sds’ den weather underground’ a uzanan yolda rudd’ un otobiyografisi niteliğinde.

in 1968, mark rudd led the occupation of five buildings at columbia university, an act of protest against the university’s support for the vietnam war and its institutional racism. rudd was the chairman of the columbia chapter of sds, students for a democratic society, the largest radical student organization in the united states. after a violent police bust, the columbia occupation turned into a student strike that closed down the entire campus.rudd went on to become the cofounder of the weatherman faction of sds, which took control of the student organization and helped organize the notorious days of rage in chicago in 1969.

ingilizce / english !!!

indir / download:

http://www.mediafire.com/?x61r269ue890272

bringing the war home: the weather underground, the red army faction, and revolutionary violence in the sixties and seventies

Posted in Anti Faşizm (Anti Fascism), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), e-kitap ( e-book ), Sınıf Savaşı (Class War), yakın tarih ( near history ), Şehir Gerillası (Urban Guerilla) on Aralık 10, 2010 by anticopyrighttr

” bringing the war home “, savaşı eve taşımak, weather underground ve raf militanlarının başvurduğu yöntemdi. kapitalist üretim çarkları arasında sömürülen üçüncü dünyanın acılarını bu sömürme üzerinden beslenen tiranlıklara, bu tiranlıkların sus payı olarak toplumlarına dağıttıkları cülus bahşişlerinden nemalanan toplumlara  taşımak; kapitalizmin göbeğindeki bu ülkelerde, onlara dünyanın dışında olmadıklarını göstermek…

kitap ekonomik olarak refah seviyesine erişmiş amerika ve almanya gibi iki ülkede şehir gerillası formlarının oluşumunu ve eylemlerindeki sebep ve motivasyonlarını inceliyor.

the book focuses on america’s weather underground and germany’s red army faction ( both these countries had prosperous economies ) to consider how and why young, middle-class radicals in prosperous “democratic societies” turned to armed struggle in efforts to overthrow states.

ingilizce / english !!!

indir / download:

http://www.mediafire.com/?hijuyp37mtwl2zx

antidote – destroy fascism !

Posted in müzik - punk ( music - punk ) on Aralık 9, 2010 by anticopyrighttr

we support   
education (part 1)   
education (part 2)   
shock! horror!   
there’s no need to vote nf when there are twelve tory fascists in the cabinet   
remembrance day   
k-2 (indian restaurant)   
irish joke   
we support all forms of resistance against this racist system 

indir / download:

http://www.mediafire.com/?q7p8leigcfg69qt

ilerlemenin kısa tarihi – ronald wright

Posted in Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Çevre (Enviroment), e-kitap ( e-book ), Ekoloji (Ecology) on Aralık 9, 2010 by anticopyrighttr

Yeryüzündeki çölleri süsleyen devasa kalıntıların çoğu ilerleme tuzaklarının heykelleridir. Onlar kendi başarılarının kurbanı olmuş uygarlıkların mezar taşlarıdır. Bir zamanlar güçlü, karmaşık ve gösterişli olan bu toplumların yazgısı bizim için ders alınır niteliktedir. Onların kalıntıları ilerlemenin izini gösteren batıklardır. Daha modern bir benzerlik kurmak gerekirse, kara kutularında neyin ters gittiğini bulabileceğimiz yere çakılmış uçaklardır. Bu kitapta, geçmişteki hataları tekrarlamanın önüne geçebileceğimiz umuduyla bu kutulardan bazılarını (Sümerler, Mayalar, Mezopotamya, Roma İmparatorluğu, Mısır, Çin) açıp, uçakların uçuş planlarını, mürettebat seçimlerini ve tasarımlarını gözden geçirmek istiyorum. Şüphesiz bizim uygarlığımızın özellikleri geçmişteki uygarlıklardan farklıdır. Ancak bu farklılık bizim sandığımız kadar büyük değildir. Bir kere, geçmişte ya da günümüzde yaşaması fark etmez, bütün uygarlıklar dinamiktir. En yavaş hareket edenler bile uzun vadede ilerleme kaydetmiştir. Her uygarlığın durumu birbirinden farklı olsa da, modeller endişe ve cesaret verici biçimde benzerlik taşımaktadır. Hatalarımızın tahmin edilebilir oluşu bizi alarma geçirmeli, ancak bugün neyle karşı karşıya olduğumuzu anlamak için bu hataları kullanabilme şansımız bize cesaret vermelidir. Sahip olduğumuz en büyük avantaj şudur: Geçmiş toplumlara dair bildiklerimiz sayesinde o toplumların kaderinden kaçabiliriz. Onların nasıl ve niçin yanlışlar yaptıklarını biliyoruz. Homo Sapiens kendini, ne olduğunu biliyor: bir Buz Çağı avcısı, zekâ yönünden evriminin yarısını tamamlamıştı, zekiydi ama akılcı davranması beklenemezdi. Şu anda işleyen sistem bir intihar makinesidir. Eğer elimizde imkân varken bir takım önlemler almazsak, durum daha da kötüleştiğinde elimizden hiçbir şey gelmeyecek. Kaderimiz avuçlarımızın içinde. Bu yeni yüzyıl, geçmişteki tüm karanlık çağları dahi geride bırakacak bir kaos ve yıkım çağına dönüşmeden çok ileri gidemeyecek. Zenginlik kaostan korunmak için bir kalkan sunamaz ve giyotine sokulmuş her mağrur yüzün iş bittikten sonraki şaşkınlığı su götürmez bir gerçektir.

” a short history of progress ” by ronald wright…

türkçe / turkish !!!

indir / download:

http://www.mediafire.com/?vrw5ag5pbjwh5dx

köpek dişi / dogtooth / kynodontas

Posted in film ( movie ), insan hakları (human rights) on Aralık 8, 2010 by anticopyrighttr

Üç çocuklu bir aile…Distopik bir evren olarak inşa edilmiş ev.Tüm öğrendikleri anne ve baba figürlerinden gelen üç kardeş… Film aileyi sorgularken aynı zamanda ekranda gördüğümüz, “normal bulmadığımız” aile içi eğitim ile içinde bulunduğumuz evlerde “ailelerimiz” tarafından maruz bırakıldığımız eğitimi sorgulatıyor.”Köpek Dişi”, gördüğümüz, aileyle ilgili en cesur ve en sınırları zorlayan, bunuelvari bir kara komedi  film olarak anılabilir.

Köpek dişinizi kırmaya hazır mısınız???

Dogtooth is a dysfunctional domestic drama from Greece in which three adult children live in a kind of arrested childhood in an hermetic, cloistered world that their parents have created to glue the family together. The mother teaches them alternative definitions for common words: a “telephone” means a saltcellar, an “excursion” is a durable flooring material; a “motorway” is a very strong wind. The father keeps his children safe within the walls of their home with a combination of creative corporal punishment and a rigorously instilled terror of pet cats. It’s brilliant & dark movie about family.

türkçe altyazılı / english subtitled / greek ( original ) / & various ( check the english subtitle page )!!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/384442447/lap-dogtth.avi.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/384442448/lap-dogtth.avi.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/384442444/lap-dogtth.avi.part3.rar.html
http://rapidshare.com/files/384442441/lap-dogtth.avi.part4.rar.html

ya da / or:

http://www.storage.to/get/OT6fKtPw/lap-dogtth.avi

altyazılar / subtitles:

türkçe / turkish:

http://www.mediafire.com/?kcnxj1qe7m6ic9f

ingilizce ( ve çeşitli diller ) / english: ( & various languages )

http://www.allsubs.org/search-subtitle/dogtooth+/