Nisan, 2012 için arşiv

1 mayıs – anarşist blok çağrısı

Posted in 1 Mayıs (1 May), Anarşizm (Anarchizm), destek ( support ), duyuru / announcement, haberler ( news ) on Nisan 30, 2012 by anticopyrighttr

devlet terörüne, polis zulmüne, şirket sömürüsüne, sınırlara, endüstriyel eko-soykırıma, homofobik/ataerkil kültüre, ırkçı-faşist-militarist saldırganlığa, sistemin eğitim ve propaganda araçlarına, hayvanlara ve diğer canlılara uygulanan işkence, zulüm ve katliamlara karşı 1 mayıs’ta istanbul’da bu pankartı gördüğünüz yerdeyiz…

may day call from anarchist block …

the art of dismantling – the sound of resistance vol. 1

Posted in Müzik (Music) on Nisan 30, 2012 by anticopyrighttr


indir / download:

https://rapidshare.com/files/1438136225/The_Art_of_Dismantling_-_The_Sound_of_Resistance_Vol._1.zip

trans erkek / kadından erkeğe transseksüellerin deneyimleri

Posted in e-kitap ( e-book ), Lgtb on Nisan 28, 2012 by anticopyrighttr


kadından erkeğe transseksüellerin deneyimlerini paylaştıkları kitap pembe hayat tarafından hazırlanmış.(160 sf.)

a book on ftm (female to male) transmen’s experiences.(160 pages)

türkçe / turkish !!!

indir / download:

https://rapidshare.com/files/332701469/trans_erkeklik.rar

hakikat / alethea

Posted in aktivizm (activism), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Çevre (Enviroment), Belgesel (Documentary), Ekoloji (Ecology), insan hakları (human rights), yakın tarih ( near history ) on Nisan 27, 2012 by anticopyrighttr


“‘çok uluslu’ şirketler 1989-1990 yıllarından başlayarak bu coğrafyada siyanürlü özütleme yöntemiyle altın çıkarmak amacıyla lisanslar aldılar.
bu coğrafyanın yaklaşık 600 ayrı noktasında altın buldular ve bu altını çıkartmak istiyorlar.tüm dünyada siyanürlü özütleme yöntemiyle altın çıkartılan maden sayısının 1000 civarında olduğu düşünülürse bu sayının bu coğrafya ve onun ekosistemiyle bağıntılı önemi daha iyi anlaşılacaktır.
bergama ve çevrsindeki 17 köyün halkı 1990-1991 yıllarından başlayarak eurogold adındaki bu maden işltemesine karşı bir direniş başlatmış ve bu direnişi 17 yıldır sürdürmektedir.bu çalışmanın tamamlandığı 2007 ocak ayında şirket hukuksuz olarak danıştay ve aihm kararlarına rağmen çalışmaya devam etmekteydi.”

since the year of 1989 multinational mining companies have been coming to turkey in order to mine gold with the cyanide leaching process. eurogold, an australian and canadian joint is one of them. their mine is situated in bergama. the people living in bergama and the 17 villages in the surroundings started to resist the project. the people won all the instances of their legal struggle. however, the mine still operates.
the story in the documentary is about the people and their long struggle.

türkçe / english subtitled !!!

indir / download:

https://rapidshare.com/files/4131152398/hakikat-alethea.part1.rar
https://rapidshare.com/files/3507507990/hakikat-alethea.part2.rar
https://rapidshare.com/files/4051564665/hakikat-alethea.part3.rar
https://rapidshare.com/files/1638904632/hakikat-alethea.part4.rar

workers against work: labor in paris and barcelona during the popular fronts

Posted in '36 ispanya devrimi ( '36 spanish revolution ), Anarşizm (Anarchizm), e-kitap ( e-book ), emek hareketleri ( worker movements ), Sınıf Savaşı (Class War), yakın tarih ( near history ) on Nisan 27, 2012 by anticopyrighttr


ispanyol devrimi ile paris’teki halk cephesi’nin sosyal ve siyasi tarihi hakkındaki bu karşılaştırmalı çalışma,zayıf bir burjuvaziye sahip ispanya’da devrimci ideolojiler güçlenirken,kapitalist bir ekonomiye sahip ve endüstrisi gelişmiş fransa’da aynı ideolojilerin nasıl giderek gerilediğini göstermeye çalışıyor.
ingilizce bilmeyip de kitapla ilgilenebilecek arkadaşlara belirtelim ki kitap boğaziçi üniversitesi yayınevi tarafından “işçiler çalışmaya karşı” adıyla 2009′ da basılmış.

this comparative social and political history of the spanish revolution in barcelona and the popular front in paris attempts to show the potency of revolutionary ideologies in spain, a country with a weak bourgeoisie, and their decline in france, a nation in which capitalists developed modern industries.

ingilizce / english !!!

indir / download:

https://rapidshare.com/files/3754044533/workers_against_work.rar

1 mayıs’ta anarşist blok çağrısı / istanbul

Posted in 1 Mayıs (1 May), aktivizm (activism), Anarşizm (Anarchizm), destek ( support ), duyuru / announcement, haberler ( news ) on Nisan 25, 2012 by anticopyrighttr

Yaklaşan 1 Mayıs’a istinaden çeşitli anarşist birey ve gruplar (yeşil anarşistler, anarko-komünistler, bireyci anarşistler, isyancılar, anarko-feministler, anarko-quvirler, hayvan kurtuluşçuları, eko-anarşistler, anarko-punklar)olarak bu sene de devlete, sermayeye, faşizme, ırkçılığa, cinsiyetçiliğe, militarizme, homo/transfobiye, türcülüğe, ekolojik soykırıma ve tahakkümün her biçimine karşı mücadele etmek için sokaklara çıkmaya karar verdik.

1 Mayıs veya bunun gibi “resmileşmiş” günler bizim için büyük anlamlar ifade etmiyor. 1886 yılının 1-4 Mayıs günlerinde Şikago’da patlak veren sınıfsal çatışmanın ardından gelen katliam, insanlık tarihine kazınmış başka bir kara lekedir sadece. 1 Mayıs, ezilenlerin efendilerine karşı açtıkları isyan bayrağının sembolleşmiş günlerindendir. Ancak bizler 1 Mayıs’ı sınıfsal ve sosyal çatışmaların indirgendiği, fetiş haline getirildiği bir gün olarak görmüyoruz. Bu yüzden 1 Mayıs’ı yerlere göklere sığdırmayacak ne bir söylemimiz olacak ne de “devrim şehitlerinin huzurunda” nostaljik bir anma seremonisi için herhangi bir girişimimiz olacak.

1 Mayıs bizim için; kapitalizme, devlete ve her türden tahakküm biçimine karşı her gün olduğu gibi sokaklara çıkıp öfkemizi ve özgür bir dünya tahayyüllerimizin peşinden koştuğumuz günlerden sadece birisidir. Toplumsal devrim ve yıkım hayali kuranların sisteme karşı dayanışmacı mücadele olasılıklarını keşfetmek amacıyla eylemde buluşabilmek için bu sene de 1 Mayıs’ta kendi belirlediğimiz alanlarda özgücümüzün yettiği ölçüde sokaklarda olacağız.

Geçtiğimiz senelerin hantal ve tekdüze duruşlarını aşarak bu sene, her bireyin veya grubun kendisini doğrudan ifade edebildiği, kendi inisiyatifiyle doğrudan katılımını sağladığı, bir kortejin askerî nizamda yürüyen piyonu olmaktansa herkesin yaratıcı-yıkıcı mücadelenin baş aktörü olduğu anarşist grup ve bireylerden oluşan bir yürüyüş gerçekleştirmek istediğimizi önceden belirtelim. Böyle bir perspektifle, hazırlık süreçlerimizde, önyargıların, ideolojik-örgütsel dayatmacılığın, tekdüzeliklerin tartışılmayacağına emin olabilirsiniz. Devletin,
efendilerin ve sermayenin olmadığı bir dünya için mücadele eden anarşistlerin çoğu eğiliminin, kendisini ötekine dayatmadığı ölçüde dayanışma içerisinde yanyana hareket edebileceğine inanıyoruz .

Yürüyüşler, benzer eğilimli her türden insanın yanyana geldiği, birlikte yürüdükleri etkinliklerdir. Her gruptan ya da eğilimden yoldaşlar, kendi bayrak-pankartlarıyla ve sloganlarıyla ard arda veya yan yana yürüyebilmeliler. Miting ve eylem alanlarında otoriter sol örgütlerin arasına kaynayarak etkisiz hale getirilmektense, anarşist ve anti-otoriterlerin dayanışmacı yanyanalığının, mücadele ettiğimiz dünyanın daha net anlaşılabilmesi yolunda anlamlı görüyoruz.

O nedenle, kapitalizme, milliyetçiliğe, militarizme, endüstriyalizme, türcülüğe, homofobiye, patriarkaya ve otoriteryanizme karşı hep birlikte dayanışmacı bir mücadeleyi arzulayanları Mecidiyeköy’de buluşmaya çağırıyoruz.

may day call from istanbul…

1 mayıs çağrısı / ankara

Posted in 1 Mayıs (1 May), Anarşizm (Anarchizm), destek ( support ), duyuru / announcement, etkinlik-eylem-anma, haberler ( news ) on Nisan 25, 2012 by anticopyrighttr

Savaş, tahakküm, gözetim, kandırılma, sömürülme, hiçleştirilme ve adını duyduğumuz zaman, yaşamlarımızda her an baskısını hissettiğimiz birçok kavram daha…

İktidarın, medyasını, ordusunu,polisini,eğitimini, dinini kullanarak; kandırma politikalarına karşılık, bu 1 Mayısta sorularımız var!

Güvenlik yalanıyla her yere kameralarını, polisini diken, yaşamları kolaylaştırma yalanıyla teknoloji diyen, sosyal paylaşım sitelerinde yazılarından ötürü tutuklayan iktidar, güvenliği mi sağlıyor?

Gözetim GÜVENLİK için mi, TUTUKLAMAK için mi?

Gözetim Toplumu=Tutuklu Toplum; çünkü emeğin savunulması olan sendikalarda tutuklanan insanları gördükçe, örgütlenmekten korkmamız, güvenceyi korkaklıkta, aldırışsızlıkta ve polisin kollarında aramamız isteniyor.

Eğitimle ilgili taleplerini ortaya koyanları tutuklayan, başka itirazı olanları uzaklaştıran, süren, kovan bu düzen üniversite ticarethanesinin içine hapsolmuş ÖLÜ bir gençlik istiyor.

Demokratikleşme, Ortadoğu’nun kahramanı seçilebilmek için din kardeşliğinden girip millet idaresinden çıkmak, sonra da Roboski’ de 34 insanı öldürmek, bu toprakların celladı olmaktan başka bir şey değildir.

Parasız sağlık deyip, evlerin içine kadar girip, parasızlığı, fakirliği tescilleyen 4+4+4 Batı standartı eğitim deyip, Batı muhafazakarlığını eğitimiyle dayatan iktidarın inandırma politikalarına inanmamamız, her türden ezilenlere karşı vicdanen duyduğumuz sorumluluktandır.

Daha geçtiğimiz günlerde Tuzla’da hayatını kaybeden işçilerin yanı sıra, hepimizin işçileştirilmeye çalışıldığı bu düzende Tuzla’da olduğu gibi, kadınsan erkek iktidarıyla, işçiysek fabrikada, öğrenciysek okulda, eşcinselsek sokakta, birlikteysek mahallede ölmemize karşılık, yaşamak için isyanı ve devrimi savunuyoruz.

Ve bizler, tabiatı gereği öldüren devletin; yasalar koyan, yürüten, yargılayan her türlü otoritesini reddediyoruz.

Siyasetin, kültüren, cinsiyet olarak yoksun ve sınıfsal olarak her türden ezilenlerin birliği adına;

1 Mayısta Alanlara!

İsyan Devrim Anarşi!

may day call from ankara…