Ağustos, 2012 için arşiv

bandista – sınırsız ulussuz sürgünsüz / no border no nation no exile

Posted in Müzik (Music) on Ağustos 20, 2012 by anticopyrighttr


festus okey’in beyoğlu’nda polis tarafından öldürülüşünün üzerinden 5 yıl geçti. festus bu topraklardaki devlet şiddetinin ne ilk kurbanıydı, ne de sınırlarda, denizlerde, kentlerin ortalarında, devlet kurumlarında ve sivil faşistlerin elinde öldürülen, ölüme terk edilen son göçmendi.

herkes yerlidir, herkes göçmen. kimse sebepsiz göçmez. sebep savaş, sürgün, ekolojik ve ekonomik kriz, pogrom yahut soykırım, ayrımcılık ya da daha iyi bir yaşam arzusu olabilir. ulus-devlet sınırları, duvarlar, tel örgüler, özel silahlı birlikler, ölüm tehdidi, tek saiki hayatta kalmak olan bu dalganın önüne geçemiyor, geçemez ve geçmemeli.

göçmen karşıtlığı, ifadesini bizzat devletin güvenlik güçlerinin eylemlerinde ve politikasında bulabildiği kadar, gündelik hayatın içinde, sivil faşist saldırılarda, güvenceli sektörlerin meslek birliklerinde ya da güvencesiz emekçilerin ayrımcı şiddetinde bulabilir. buna karşın, muhalefet ve mukavemet âleminin  gücünü sınırları aşan, enternasyonel ve müşterek mücadeleden aldığını unutmayarak, göçmen hareketini sınıf mücadelesine ve ırkçılık-milliyetçilik karşıtı harekete içkin kılmayı hedeflemeliyiz.

toplama kampları yaşıyor göçmenlerin tutulduğu hapishanelerde “misafirhane” adı altında, kırımlar sürüyor akdeniz’de, Meriç’te ve var olan her sınırda. insanlar dövülüyor, sürülüyor, öldürülüyor, avlanıyor, türkiye’de, yunanistan’da, italya’da, almanya’da… mücadele ve dayanışma sürüyor tüm dünyada… sınırsız-ulussuz-sürgünsüz…

it has been five years since festus okey was murdered by the police in beyoglu. festus was neither the first victim of state violence, nor the last immigrant left to die or killed at the borders, out in the sea, in the middle of the cities, in state institutions or left to die in the hands of civilian fascists.

everyone is a local, everyone is a migrant. nobody flees without a reason. the reason might be war, exile, ecological and economic crisis, pogrom or genocide, discrimination or a desire to live a better life. nation-state borders, walls, barbed wires, private security forces, death threats, do not, cannot and should not stop the wave of migrants whose only motive is to survive.

anti-immigrant sentiments find their expressions in and through the actions and policies of the state as well as in daily life, in civilian fascist attacks, in professional associations of various sectors or in the discriminatory violence of precarious workers. against this, we should strive to make immigration movement immanent to class struggle and anti-fascist /anti-nationalist movement remembering that the world of dissent and resistance gain its power from our international and collective struggle.

concentration camps still exit under the name of “guesthouses” in which immigrants are kept, decimation continues in the mediterranean, in the evros region, and every existing border. people are being beaten, deported, killed, and hunted in turkey, greece, italy, and germany… struggle and solidarity continue all over the world… no border-no nation-no exile…

indir / download:

https://rapidshare.com/files/163585333/bandista-sinirsiz_ulussuz_surgunsuz.zip

pussy riot – new single “putin lights the fires” / путин зажигает костры

Posted in insan hakları (human rights), müzik - punk ( music - punk ) on Ağustos 19, 2012 by anticopyrighttr

pussy riot’un iki senelik cezalarının kesinleşmesinden sonra çıkardıkları single’ları.

the new single of pussy riot which is released a few hours after being sentenced to two years in prison.

indir / download:

https://rapidshare.com/files/694816658/p.r.rar

ben ve nuri bala / me and nuri bala

Posted in Belgesel (Documentary), film ( movie ), insan hakları (human rights), Lgtb on Ağustos 18, 2012 by anticopyrighttr

ben ve nuri bala, kadınlık ve erkeklik kategorilerinin dışına taşan feminist aktivist esmeray’ın hayatı üzerine bir belgesel. bu film esmeray’ın tecrübesini, bir beden, coğrafya ve mekana ait olmayı anlamak üzerine çıkılan kişisel bir yolculuk. film istanbul’un sokaklarından kars’ın eşmeyazı köyüne uzanan hikayesiyle bizi bir yere ait olmanın özlemi ve kimliklerimizi oluşturan koşullar arasında getirip götürür.

me and nuri bala, is a film on esmeray – a transvestite feminist activist who shatters many categories on womanhood and manhood in turkey. the film is a personal quest to understand her experience, what defines a certain gender- a body and a place one belongs to. from the streets of istanbul to the eastern villages of kars, the film takes us back and forth between the longing for belonging and the realties that shape our identities.

türkçe / english subtitled !!!

indir / download:
https://rapidshare.com/files/731177530/ben%20ve%20nuri%20bala.part1.rar
https://rapidshare.com/files/3924415198/ben%20ve%20nuri%20bala.part2.rar
https://rapidshare.com/files/3490908387/ben%20ve%20nuri%20bala.part3.rar

hide anything

Posted in e-kitap ( e-book ), faydalı bilgiler ( useful info ) on Ağustos 17, 2012 by anticopyrighttr

bulunmasını istemediğiniz şeyler için hazırlanmış bir zulalama rehberi.
an how to d.i.y guide for hiding objects which you don’t want to be found.

ingilizce (gene de bir bakılmasında fayda var, grafikler dil zorunluluğunu ortadan kaldırıyor) / english !!!

indir / download:
https://rapidshare.com/files/1826571320/h.a.rar

sosyal savaş

Posted in Anarşizm (Anarchizm), duyuru / announcement, haberler ( news ) on Ağustos 16, 2012 by anticopyrighttr


http://sosyalsavas.org/

hal ve gidiş sıfır / zéro de conduite – jean vigo 1933

Posted in Anarşizm (Anarchizm), film ( movie ), okullar ( schools ) on Ağustos 15, 2012 by anticopyrighttr

jean vigo’ nun filmi , merkezi söyleme, okul-öğretmen diktasına karşı vurulmuş müthiş bir yumruk, bir özgürleşme zaferidir.

zero de conduite, vigo’nun ilk konulu filmidir ve otobiyografik yapıya sahip gerçekçi bir filmdir. görünüşte sık sık yerleşik törel değerlerin dışına çıkmalarına rağmen, içlerindeki saflıkla ahlakın doruklarına ulaşan bir çocuk dünyasının sinemaya yansımasıdır. yatılı öğrenciler açısından ahlak ya da hal ve gidiş notu, sadece pazar günleri dışarıya izinli çıkabilmenin bir aracıdır. ancak vigo’nun çocukları, vigo’nun gerçek yaşamında öğrendiği gibi, ahlakın bir not sorunu olmayacağını algılamışlardır.

bu filmin çoğu çocuk filminden üstün yanıysa, büyüklerin gözüyle çocuk dünyasını yansıtmaya çalışmak yerine; çocuk gözüyle bozulmamış bir çocuk evreninin ta kendisi olabilmesindedir.

hal ve gidiş sıfır’ı fransız hükümeti ülke için sakıncalı sayarak 12 sene yasaklamıştır. yasak 1945’de kaldırılmıştır.

the summer holidays over, a troupe of schoolboys return to their much-loathed boarding school. although they find a sympathetic friend in the new athletics teacher, who amuses them with his chaplin impressions, the children are ill-treated and unhappy. they are tyrannised by the school’s prim dwarfish principal and forced to live on a diet of green beans. in the end they have no choice but to rebel…

the film, based on vigo’s own unhappy school day experiences, was only vigo’s third film and his first fictional work. of his four films, it is probably the one which is perhaps the most honest reflection of the man himself and shows how tragically ahead of his time he was – tragically because the world was no yet ready for his radical approach to cinema and he died decades before he his work was finally recognised. vigo’s anarchist background and outspoken views are vividly represented (vigo’s own father was a notorious anarchist who died in jail when vigo was at the age of 12).

there are so many magic moments in this film, too many to enumerate. the pint-sized principal is deliciously tyrannical, the very essence of authoritarian self-importance. in fact all of the adults in this film are presented as outrageously exaggerated caricatures, just as the schoolchildren might see them. this is very much a child’s view of the school system as they see it. so, it is with the brutalised and rebellious children that we are compelled to sympathise with, just as we are invited to revile and laugh at the grown-ups.

the greatest moment in the film is the unforgettable dormitory fight. feathers raining down like confetti, the scene of anarchy melts into a stately dream-like procession. vigo seems to be saying that peace and enlightenment can be attained only by brutally tearing down the old order. in doing so, he is unwittingly giving a cue to the french film directors of the new wave to do precisely that with french cinema. it can’t be denied that vigo had a tremendous influence on the new wave and french cinema in general. (truffaut’s les quatre cents coups lends so much to zéro de conduite that it might almost be considered a remake of that film – in style if not in content.)

although most of the cast were amateur actors (vigo could only afford to hire four profession actors), the film benefits from some credible acting performances. whether it was because of vigo’s direction, or boris kaufman’s photography, or because the actors were genuinely talented, some of the scenes in this film are acutely moving. even when they finally resort to anarchy, the schoolboys are always presented in a positive light and they never for one moment lose our affection. by contrast, the adults running the school appear progressively more hideous as the film progresses.

we should also not forget the contribution made by maurice jaubert, who provided one of his most memorable scores for this film. for the aforementioned procession in the dormitory, he provided music which was played backwards, from a score written in reverse. the result is a haunting unreal air which has a perfect synthesis with the eerie slowed-down pictures we are watching.

needless to say, vigo’s film of rebellion in a boarding school was too much for the authorities at the time. after its first showing in 1933 there was an immediate outcry and fears that it might result in civil unrest caused the film to be banned. the ban remained in force until 1945, after which zéro de conduite finally received the appraisal and status it merited. it is now regarded as one of the most significant films in the history of cinema.

türkçe / french !!!

indir / download:
https://rapidshare.com/files/3540165650/hal%20ve%20gidi%C5%9Fat%20s%C4%B1f%C4%B1r-z%C3%A9ro%20de%20conduite-jean%20vigo%201933.rar

va – eco defense 10

Posted in müzik - punk ( music - punk ) on Ağustos 10, 2012 by anticopyrighttr

indir / download:

https://rapidshare.com/files/2192362084/VA%20-%20EcoDefense.rar