Archive for the '36 ispanya devrimi ( '36 spanish revolution ) Category

la defensa de madrid (1936, cnt )

Posted in '36 ispanya devrimi ( '36 spanish revolution ), aktivizm (activism), Anarşizm (Anarchizm), Anti Faşizm (Anti Fascism), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Belgesel (Documentary) on Mayıs 11, 2013 by anticopyrighttr

defansa de madrid

cnt tarafından madrid’in faşist franco güçlerine karşı korunması esnasındaki hazırlıkları anlatan 32 dk’lık belgesel.

32 minutes documentary, focused on the defence of madrid against the fascists.prepared by cnt during the anarchist revolution in spain.

ispanyolca / spanish !!!

indir / download:

http://www.mediafire.com/?n2b0d62di4mal2u
http://www.mediafire.com/?7l2u2e59o5dv3do
http://www.mediafire.com/?171lbxh1qg2i290

ay carmela

Posted in '36 ispanya devrimi ( '36 spanish revolution ), Anti Faşizm (Anti Fascism) on Şubat 8, 2013 by anticopyrighttr

ay carmela

film adını ispanya devrimi sırasında cumhuriyetçilerin ve uluslararası tugaylar’ın dilinden düşmeyen ünlü şarkı ay carmela’dan almıştır ve ispanya iç savaşı ile ilgili anılarından acı izler taşır.

“ay carmela!” ispanya devrimi’nde cephedeki cumhuriyetçileri eğlendiren ve üç kişiden oluşan gezici bir oyuncu kumpanyasının bir sabah yanlışlıkla kendilerini faşistlerin safında bulmalarıyla başlar. karı koca oyuncular carmela ve paulino ile dilsiz yardımcıları gustavete’ dan oluşan üçlü kurşuna dizilme korkusuyla beklerlerken tiyatroya aşık bir faşist italyan komutan onlardan bu kez kendi askerleri için bir gösteri düzenlemelerini ister.

paulino and carmela are husband and wife, troubadours touring the countryside during the spanish revolution. they are republicans, and with their mute assistant, gustavete, they journey into fascist territory by mistake. they are arrested, fear a firing squad, and receive a reprieve from an italian fascist commander who loves the theatre. he arranges a performance for his troops, bargaining with paulino to stage a burlesque of the republic in exchange for the actors’ freedom.

türkçe altyazılı / english subtitles / spanish(original) !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/2679851247/ay%20carmela.part1.rar
http://rapidshare.com/files/462805248/ay%20carmela.part2.rar
http://rapidshare.com/files/2153838844/ay%20carmela.part3.rar
http://rapidshare.com/files/4103054777/ay%20carmela.part4.rar

workers against work: labor in paris and barcelona during the popular fronts

Posted in '36 ispanya devrimi ( '36 spanish revolution ), Anarşizm (Anarchizm), e-kitap ( e-book ), emek hareketleri ( worker movements ), Sınıf Savaşı (Class War), yakın tarih ( near history ) on Nisan 27, 2012 by anticopyrighttr


ispanyol devrimi ile paris’teki halk cephesi’nin sosyal ve siyasi tarihi hakkındaki bu karşılaştırmalı çalışma,zayıf bir burjuvaziye sahip ispanya’da devrimci ideolojiler güçlenirken,kapitalist bir ekonomiye sahip ve endüstrisi gelişmiş fransa’da aynı ideolojilerin nasıl giderek gerilediğini göstermeye çalışıyor.
ingilizce bilmeyip de kitapla ilgilenebilecek arkadaşlara belirtelim ki kitap boğaziçi üniversitesi yayınevi tarafından “işçiler çalışmaya karşı” adıyla 2009′ da basılmış.

this comparative social and political history of the spanish revolution in barcelona and the popular front in paris attempts to show the potency of revolutionary ideologies in spain, a country with a weak bourgeoisie, and their decline in france, a nation in which capitalists developed modern industries.

ingilizce / english !!!

indir / download:

https://rapidshare.com/files/3754044533/workers_against_work.rar

revolucion y guerra civil en españa

Posted in '36 ispanya devrimi ( '36 spanish revolution ), Anarşizm (Anarchizm), Anti Faşizm (Anti Fascism), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Belgesel (Documentary), emek hareketleri ( worker movements ), insan hakları (human rights) on Temmuz 21, 2011 by anticopyrighttr

Yıkıcı dünya krizine ve yayılan faşizme tanıklık eden bu onyılda İspanyol devrimi,tüm dünyada çatırdamakta olan mücadeleci güçlere umutlarını tazelemek için bir mesaj vermiş oldu.

İşçilerin devrimini destekleyenler İspanya’nın en büyük sendikalarıydılar, anarko-sendikalist Ulusal Emek Konfederasyonu (Confederacion Nacional del Trabajo, CNT), Genel İşçi Sendikası (Union Generale de Trabajadores, UGT); ve aynı zamanda İberya Anarşist Federasyonu (Federacion Anarquista Iberica, FAI), bağımsız Marksist Birleşik İşçi Partisi (Partido Obrero de Unificacion Marxista, POUM), ve pekçok Troçkist küçük birim gibi birçok devrimci grup tarafından destekleniyordu. İspanya Komünist Partisi (PCE), ve başka sosyalistler anti-kapitalist bir devrim için İspanya’nın tarihsel olarak olgunlaşmadığını savunarak, açıkça kendilerinin burjuva cumhuriyeti taraftarı olduklarını ilan ettiler. Franco’nun, Hitler’in Almanyası ve Mussolini’nin İtalyası’ndan askeri destek almasına rağmen çok büyük başarı kaydedememesi  Stalin ve onun tasmasında olan  İspanyol Komünist Partisi’nin, bir devrim olması ve bunun sosyalist çizgide gerçekleşmemiş olmasının siyasi olarak hiç işlerine gelmeyeceğinden yola çıkarak özgürlükçü bir rüyanın tam da gerçekleşmesi esnasında başarısız olunması için gereken her şeyi yapmalarına,köstek olmalarına sebep oldu.
Pekçok ülkede sosyal-demokrat partiler de devrime karşı çıktılar.

Buna rağmen sınıfsız, patronsuz, ademi merkeziyetçi bir dünyanın hayalini kuran liberterlerin her kanadından yüzbinlerce insan hayallerini gerçekleştirmek için canlarını ortaya koymaktan çekinmedi ve haykırdılar: “NO PASARAN!”

The Spanish Revolution of 1936 began during the outbreak of the Spanish Civil War. Much of Spain’s economy was put under worker control; in anarchist strongholds like Catalonia, the figure was as high as 75%, but lower in areas with heavy Communist influence. Factories were run through worker committees, agrarian areas became collectivized and run as libertarian communes. It has been estimated by Sam Dolgoff, author of The Anarchist Collectives: Workers’ Self-Management in the Spanish Revolution, that over 10 million people participated directly or at least indirectly in the Spanish Revolution. Even places like hotels, barber shops, and restaurants were collectivized and managed by their workers. George Orwell describes a scene in Aragon during this time period in his book Homage to Catalonia.

“I had dropped more or less by chance into the only community of any size in Western Europe where political consciousness and disbelief in capitalism were more normal than their opposites. Up here in Aragon one was among tens of thousands of people, mainly though not entirely of working-class origin, all living at the same level and mingling on terms of equality. In theory it was perfect equality, and even in practice it was not far from it. There is a sense in which it would be true to say that one was experiencing a foretaste of Socialism, by which I mean that the prevailing mental atmosphere was that of Socialism. Many of the normal motives of civilized life–snobbishness, money-grubbing, fear of the boss, etc.–had simply ceased to exist. The ordinary class-division of society had disappeared to an extent that is almost unthinkable in the money-tainted air of England; there was no one there except the peasants and ourselves, and no one owned anyone else as his master.”

Continuing, Orwell describes the general feel of the new society that was built within the shell of the old:

“This was in late December 1936, less than seven months ago as I write, and yet it is a period that has already receded into enormous distance. Later events have obliterated it much more completely than they have obliterated 1935, or 1905, for that matter. I had come to Spain with some notion of writing newspaper articles, but I had joined the militia almost immediately, because at that time and in that atmosphere it seemed the only conceivable thing to do. The Anarchists were still in virtual control of Catalonia and the revolution was still in full swing. To anyone who had been there since the beginning it probably seemed even in December or January that the revolutionary period was ending; but when one came straight from England the aspect of Barcelona was something startling and overwhelming. It was the first time that I had ever been in a town where the working class was in the saddle. Practically every building of any size had been seized by the workers and was draped with red flags and with the red and black flag of the Anarchists; every wall was scrawled with the hammer and sickle and with the initials of the revolutionary parties; almost every church had been gutted and its images burnt. Churches here and there were being systematically demolished by gangs of workman. Every shop and cafe had an inscription saying that it had been collectivized; even the bootblacks had been collectivized and their boxes painted red and black. Waiters and shop-walkers looked you in the face and treated you as an equal. Servile and even ceremonial forms of speech had temporarily disappeared. Nobody said ‘Senor’ or ‘Don’ or even ‘Ústed’; everyone called everyone else ‘Comrade’ or ‘Thou’, and said ‘Salud!’ instead of ‘Buenos días’. Tipping had been forbidden by law since the time of Primo de Rivera; almost my first experience was receiving a lecture from a hotel manager for trying to tip a lift-boy. There were no private motor-cars, they had all been commandeered, and the trams and taxis and much of the other transport were painted red and black. The revolutionary posters were everywhere, flaming from the walls in clean reds and blues that made the few remaining advertisements look like daubs of mud. Down the Ramblas, the wide central artery of the town where crowds of people streamed constantly to and fro, the loud-speakers were bellowing revolutionary songs all day and far into the night. And it was the aspect of the crowds that was the queerest thing of all. In outward appearance it was a town in which the wealthy classes had practically ceased to exist. Except for a small number of women and foreigners there were no ‘well-dressed’ people at all. Practically everyone wore rough working-class clothes, or blue overalls or some variant of militia uniform. All this was queer and moving. There was much in this that I did not understand, in some ways I did not even like it, but I recognized it immediately as a state of affairs worth fighting for.”

The communes were run according to the basic principle of “From each according to his ability, to each according to his need”. In some places, money was entirely eliminated, to be replaced with vouchers.

Despite the critics clamoring for “maximum efficiency” rather than revolutionary methods, anarchic communes often produced more than before the collectivization. The newly liberated zones worked on entirely libertarian principles; decisions were made through councils of ordinary citizens without any sort of bureaucracy.

As the war dragged on, the spirit of the revolution’s early days flagged. In part, this was due to the policies of the Communist Party of Spain, which took its cues from the foreign ministry of Stalin’s Soviet Union, the source of most of the foreign aid received by the Republican side. The Communist policy was that the war was not the time for the revolution, that until victory in the war was won the goal had to be the defeat of the Franco forces, not the abolition of capitalism, which was to be addressed once the war had been won. The other left-wing parties, particularly the anarchists and POUM, disagreed vehemently with this; to them the war and the revolution were one and the same. Militias of parties and groups which had spoken out too vociferously in opposition to the Soviet position on the war soon found further aid to have been cut off. Partially because of this, the situation in most Republican-held areas slowly began to revert largely to its prewar conditions; in many ways the “revolution” was over well before the triumph of the Franco forces in early 1939.

ispanyolca / spanish !!!

indir / download:

https://rapidshare.com/files/3253088592/revolución_y_guerra_civil.en_españa.part1.rar
https://rapidshare.com/files/3553313287/revolución_y_guerra_civil.en_españa.part2.rar

buenaventura durruti, anarquista – vida y muerte de durruti

Posted in '36 ispanya devrimi ( '36 spanish revolution ), Anarşizm (Anarchizm), Anti Faşizm (Anti Fascism), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Belgesel (Documentary), yakın tarih ( near history ) on Ağustos 10, 2010 by anticopyrighttr

faşistlere karşı sürdürülen ispanya iç savaşı esnasında, madrid’ in savunulması sırasında öldürülen durutti’ nin hayatı üzerine joglars theatre company tarafından canlandırılmaları yapılan; belgesel görüntülerle desteklenmiş dökümenter çalışma.

enactment of various episodes in the life of an anarchist, buenaventura durruti, killed during the defense of madrid in the aftermath of the civil war. the recreation was carried out by actors joglars theatre company.

escenificación de diversos episodios de la vida del mítico dirigente anarquista buenaventura durruti, muerto durante la defensa de madrid en las postrimerías de la guerra civil. la recreación ha sido llevada a cabo por los actores de la compañía de teatro els joglars.

en combinación con documentos audiovisuales de la época, retratan las peripecias de un hombre cuya vida, según el periodista y escritor soviético ilia ehrenvurg, sería imposible de narrar porque se parece demasiado a una novela de aventuras.

se grabó durante los meses de febrero y marzo de 1999 en la cúpula, sala de ensayos de els joglars en pruit. el documental refleja el sistema de trabajo de la compañía a través del proceso de creación seguido para recrear el personaje de durruti y las circunstancias históricas que le rodearon y de las que fue protagonista.

ispanyolca / spahish !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/99765188/BuenaventuraDurrutiAnarquista.part1.rar
http://rapidshare.com/files/99776476/BuenaventuraDurrutiAnarquista.part2.rar
http://rapidshare.com/files/99783106/BuenaventuraDurrutiAnarquista.part3.rar
http://rapidshare.com/files/99789579/BuenaventuraDurrutiAnarquista.part4.rar
http://rapidshare.com/files/99795963/BuenaventuraDurrutiAnarquista.part5.rar
http://rapidshare.com/files/99802356/BuenaventuraDurrutiAnarquista.part6.rar
http://rapidshare.com/files/99809116/BuenaventuraDurrutiAnarquista.part7.rar
http://rapidshare.com/files/99809419/BuenaventuraDurrutiAnarquista.part8.rar

13 gül / las 13 rosas

Posted in '36 ispanya devrimi ( '36 spanish revolution ), Anti Faşizm (Anti Fascism), film ( movie ), insan hakları (human rights), yakın tarih ( near history ) on Ağustos 6, 2010 by anticopyrighttr

1939, madrid, ispanya… faşist franco’ ya bağlı birlikler ülkeye kan kustururken savaş elbette ki sadece cephelerde sürmüyordu.

gerçek bir olaya dayanan filimde, franco’ ya yapılabilecek bir suikastin paranoyasında olan faşistler, devrimci- demokrat çizgideki 13 kadını hedef alırlar kendilerine.  kadınlar yargılanır, suçlu bulunur ve idam edilirler.

the story is set in madrid 1939. It is rumored that there was a plot to assassinate franco on his “victorious” entry into the capital, 13 women were trialed, found guilty and executed by the fascist forces of franco.

türkçe altyazılı / spanish ( the links at the second part contains english subtitled ) !!!

indir ( türkçe altyazılı ) / download ( turkish subtitled – not hardcoded ):

http://rapidshare.com/files/411360378/13_roses-13_gul.part01.rar
http://rapidshare.com/files/411362072/13_roses-13_gul.part02.rar
http://rapidshare.com/files/411361539/13_roses-13_gul.part03.rar
http://rapidshare.com/files/411361476/13_roses-13_gul.part04.rar
http://rapidshare.com/files/411362121/13_roses-13_gul.part05.rar
http://rapidshare.com/files/411361835/13_roses-13_gul.part06.rar
http://rapidshare.com/files/411362340/13_roses-13_gul.part07.rar
http://rapidshare.com/files/411361978/13_roses-13_gul.part08.rar
http://rapidshare.com/files/411362187/13_roses-13_gul.part09.rar
http://rapidshare.com/files/411361985/13_roses-13_gul.part10.rar
http://rapidshare.com/files/411362119/13_roses-13_gul.part11.rar
http://rapidshare.com/files/411312859/13_roses-13_gul.part12.rar

ENGLISH:

http://rapidshare.com/files/373891736/13.Roses.2007.BRRip.x264.AC3-WAF.ViDANJOR.part01.rar
http://rapidshare.com/files/373891750/13.Roses.2007.BRRip.x264.AC3-WAF.ViDANJOR.part02.rar
http://rapidshare.com/files/373891738/13.Roses.2007.BRRip.x264.AC3-WAF.ViDANJOR.part03.rar
http://rapidshare.com/files/373891748/13.Roses.2007.BRRip.x264.AC3-WAF.ViDANJOR.part04.rar
http://rapidshare.com/files/373891746/13.Roses.2007.BRRip.x264.AC3-WAF.ViDANJOR.part05.rar
http://rapidshare.com/files/373929697/13.Roses.2007.BRRip.x264.AC3-WAF.ViDANJOR.part06.rar
http://rapidshare.com/files/373929694/13.Roses.2007.BRRip.x264.AC3-WAF.ViDANJOR.part07.rar
http://rapidshare.com/files/373929954/13.Roses.2007.BRRip.x264.AC3-WAF.ViDANJOR.part08.rar
http://rapidshare.com/files/373929983/13.Roses.2007.BRRip.x264.AC3-WAF.ViDANJOR.part09.rar
http://rapidshare.com/files/373930031/13.Roses.2007.BRRip.x264.AC3-WAF.ViDANJOR.part10.rar
http://rapidshare.com/files/373964957/13.Roses.2007.BRRip.x264.AC3-WAF.ViDANJOR.part11.rar

( thanks for the org. uploader for eng. links )

an anarchist’ s story

Posted in '36 ispanya devrimi ( '36 spanish revolution ), Anarşizm (Anarchizm), Anti Faşizm (Anti Fascism), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Belgesel (Documentary), emek hareketleri ( worker movements ), Kadın Hakları (Women Rights), tarih (history) on Haziran 4, 2010 by anticopyrighttr

ispanya devrimi’ nden unutulmaya yüz tutan ana unutlmaması gereken, mücadeleci ve gözü kara bir militanın, ethel macdonald’ ın hikayesi. ethel bir kadın olarak, erkek yoldaşlarıyla eşit şartlarda canını dişine takarak faşist franco’ nun nefret ordularına karşı savaşmıştı.

david hayman’ ın anlatımıyla gerçekleştirilen röpörtajlarda konu uzmanları, tarihçiler ve noam chomsky gibi isimlerin görüşlerine de başvurulmuş.

this drama-documentary tells the story of ethel macdonald. a forgotten legend, her story ranks alongside the courage of  ‘ la pasionaria ‘ and the legendary ‘ odette ‘. whilst both these women sustained world – wide recognition, our scots heroine dwindled into obscurity and remains forgotten to this day.

ethel macdonald’ s own intimate recollections are presented through a definitive mix of documentary and drama, re-visiting the killing fields that were the spanish civil war. supporting commentary spoken by david hayman paired with expert interviews, including noam chomsky, provides background knowledge of 1930′ s european politics and a further insight into the young scot’ s motives, actions and social situation.

the film links her own personal drama to specific archive footage of barcelona in disarray – an image ethel macdonald came to know so well.

ingilizce / english !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/395115663/an_anarchists_story.part1.rar
http://rapidshare.com/files/395117300/an_anarchists_story.part2.rar
http://rapidshare.com/files/395118240/an_anarchists_story.part3.rar
http://rapidshare.com/files/395117653/an_anarchists_story.part4.rar
http://rapidshare.com/files/395118434/an_anarchists_story.part5.rar
http://rapidshare.com/files/395097753/an_anarchists_story.part6.rar