Archive for the aktivizm (activism) Category

1 mayıs’ta anarşist blok çağrısı / istanbul

Posted in 1 Mayıs (1 May), aktivizm (activism), Anarşizm (Anarchizm), destek ( support ), duyuru / announcement, haberler ( news ) on Nisan 25, 2012 by anticopyrighttr

Yaklaşan 1 Mayıs’a istinaden çeşitli anarşist birey ve gruplar (yeşil anarşistler, anarko-komünistler, bireyci anarşistler, isyancılar, anarko-feministler, anarko-quvirler, hayvan kurtuluşçuları, eko-anarşistler, anarko-punklar)olarak bu sene de devlete, sermayeye, faşizme, ırkçılığa, cinsiyetçiliğe, militarizme, homo/transfobiye, türcülüğe, ekolojik soykırıma ve tahakkümün her biçimine karşı mücadele etmek için sokaklara çıkmaya karar verdik.

1 Mayıs veya bunun gibi “resmileşmiş” günler bizim için büyük anlamlar ifade etmiyor. 1886 yılının 1-4 Mayıs günlerinde Şikago’da patlak veren sınıfsal çatışmanın ardından gelen katliam, insanlık tarihine kazınmış başka bir kara lekedir sadece. 1 Mayıs, ezilenlerin efendilerine karşı açtıkları isyan bayrağının sembolleşmiş günlerindendir. Ancak bizler 1 Mayıs’ı sınıfsal ve sosyal çatışmaların indirgendiği, fetiş haline getirildiği bir gün olarak görmüyoruz. Bu yüzden 1 Mayıs’ı yerlere göklere sığdırmayacak ne bir söylemimiz olacak ne de “devrim şehitlerinin huzurunda” nostaljik bir anma seremonisi için herhangi bir girişimimiz olacak.

1 Mayıs bizim için; kapitalizme, devlete ve her türden tahakküm biçimine karşı her gün olduğu gibi sokaklara çıkıp öfkemizi ve özgür bir dünya tahayyüllerimizin peşinden koştuğumuz günlerden sadece birisidir. Toplumsal devrim ve yıkım hayali kuranların sisteme karşı dayanışmacı mücadele olasılıklarını keşfetmek amacıyla eylemde buluşabilmek için bu sene de 1 Mayıs’ta kendi belirlediğimiz alanlarda özgücümüzün yettiği ölçüde sokaklarda olacağız.

Geçtiğimiz senelerin hantal ve tekdüze duruşlarını aşarak bu sene, her bireyin veya grubun kendisini doğrudan ifade edebildiği, kendi inisiyatifiyle doğrudan katılımını sağladığı, bir kortejin askerî nizamda yürüyen piyonu olmaktansa herkesin yaratıcı-yıkıcı mücadelenin baş aktörü olduğu anarşist grup ve bireylerden oluşan bir yürüyüş gerçekleştirmek istediğimizi önceden belirtelim. Böyle bir perspektifle, hazırlık süreçlerimizde, önyargıların, ideolojik-örgütsel dayatmacılığın, tekdüzeliklerin tartışılmayacağına emin olabilirsiniz. Devletin,
efendilerin ve sermayenin olmadığı bir dünya için mücadele eden anarşistlerin çoğu eğiliminin, kendisini ötekine dayatmadığı ölçüde dayanışma içerisinde yanyana hareket edebileceğine inanıyoruz .

Yürüyüşler, benzer eğilimli her türden insanın yanyana geldiği, birlikte yürüdükleri etkinliklerdir. Her gruptan ya da eğilimden yoldaşlar, kendi bayrak-pankartlarıyla ve sloganlarıyla ard arda veya yan yana yürüyebilmeliler. Miting ve eylem alanlarında otoriter sol örgütlerin arasına kaynayarak etkisiz hale getirilmektense, anarşist ve anti-otoriterlerin dayanışmacı yanyanalığının, mücadele ettiğimiz dünyanın daha net anlaşılabilmesi yolunda anlamlı görüyoruz.

O nedenle, kapitalizme, milliyetçiliğe, militarizme, endüstriyalizme, türcülüğe, homofobiye, patriarkaya ve otoriteryanizme karşı hep birlikte dayanışmacı bir mücadeleyi arzulayanları Mecidiyeköy’de buluşmaya çağırıyoruz.

may day call from istanbul…

how to plan and execute an act of electronic civil disobedience [ ecd ]

Posted in aktivizm (activism), Dergiler ve Fanzinler (Magazines and Fanzines), fanzinler ve dergiler ( fanzines & magazines ), faydalı bilgiler ( useful info ), Hack The World (Hack The World) on Temmuz 21, 2011 by anticopyrighttr

elektronik sivil itaatsizlik eylemlerinin organizasyon aşamasından itibaren nasıl örgütlenebileceği, nelere dikkat edilmesi gerektiği ve nelerin kullanıldığına (nerelerden indirilebileceğine) kadar uzanan bir kitapçık.

a “how to” guide for electronic civil disobedience ( ecd ).

ingilizce / english !!!

indir / download:

http://www.mediafire.com/?3nc0opgpozgn8ut

paths through utopias / les sentiers de l’utopie

Posted in aktivizm (activism), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Belgesel (Documentary), Ekoloji (Ecology), insan hakları (human rights) on Temmuz 21, 2011 by anticopyrighttr

bugün ve gelecek arasında bulanık akışkan sınırlar, belgesel ve kurgu, ” paths through utopias ” postkapitalist avrupayı ütopik bir yol filmi. ütopyalar daha iyi bir dünyanın ulaşılamaz gelecekte olduğunu düşünenler tarafından değil,hergün,burada ve şu anda kuruluyor olduğuna inanan gerçekçi hayalperestler,sağduyulu idealistlerle çizilir.

blurring the fluid boundaries between present and future, documentary and fiction,” paths through utopias” is a utopian road movie exploring a postcapitalist europe. the utopias are trails drawn by realist dreamers, lucid idealists whose vision of a better world is not projected into an unreachable future but created every day, in the here and now.

ingilizce altyazılı ( fransızca orjinal ) / english subtitled ( org. in french ) !!!

indir / download:

https://rapidshare.com/files/2230239667/paths_through_.utopias.part1.rar
https://rapidshare.com/files/3007156214/paths_through_.utopias.part2.rar
https://rapidshare.com/files/389526340/paths_through_.utopias.part3.rar
https://rapidshare.com/files/2236369026/paths_through_.utopias.part4.rar

columbia revolt

Posted in ABD (USA), aktivizm (activism), Anti Faşizm (Anti Fascism), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Anti Militarzim (Anti Militarism), Belgesel (Documentary), insan hakları (human rights), okullar ( schools ), Vietnam, yakın tarih ( near history ), şehir ve direniş ( city and resistance ) on Temmuz 19, 2011 by anticopyrighttr

1968 kolombiya üniversitesi protestoları, o yıl meydana gelen öğrenci ayaklanmalarından biridir. kolombiya protestoları, öğrencilerin üniversite ve kurumsal materyallerinin vietnam savaşı sırasında amerika birleşik devletleri’nin desteklediğinin keşfedilmesi üzerine patlak verdi. kolombiya isyanı, 1968 kolombiya üniversitesi protestolarıyla ilgili 50 dakikalık siyah beyaz bir belgesel.

the columbia university protests of 1968 were among the many student demonstrations that occurred around the world in that year. the columbia protests erupted over the spring of that year after students discovered links between the university and the institutional apparatus supporting the united states’ involvement in the vietnam war.columbia revolt is a 50 minute, black-and-white documentary film about the columbia university protests of 1968.

ingilizce / english !!!

indir / download:

https://rapidshare.com/files/1432670761/columbia_university_student_revolt_1968.part1.rar
https://rapidshare.com/files/141088108/columbia_university_student_revolt_1968.part2.rar
https://rapidshare.com/files/2359828157/columbia_university_student_revolt_1968.part3.rar
https://rapidshare.com/files/4026220569/columbia_university_student_revolt_1968.part4.rar

not for sale

Posted in aktivizm (activism), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Belgesel (Documentary), Göçmenler ( İmmigrants ), insan hakları (human rights) on Temmuz 9, 2011 by anticopyrighttr

insan ticareti ya da insan kaçakçılığı ticari amaçla insanların pazarlanması; dilencilik,cinsel sömürme,özgürlüksüz işçilik (isteksiz hizmet, sıhhate zararlı şartlar altında az ücretle çalıştırılmak) gibi iradedışı davranışlara tabi tutulmalarıdır. insan kaçakçılığı, fiziksel baskı, hile, dolandırıcılık,sahtekarlık ve diğer zorlama teknikleriyle insanları ele geçirmek toplamak saklamak ve taşımaktır.insan kaçakçılığı köleliğin modern bir biçimidir.

“not for sale” insan kaçakçılığı ve bunla mücadele eden insanlar üzerine hazırlanmış bir belgesel.

join the fight !

after more than ten years of global efforts to combat slavery, the heartbreaking reality is that this massive multi-billion dollar criminal activity continues to grow. ever-increasing numbers of men, women and children are kidnapped or forced against their will into a factory, a home, a field, a brothel or a war zone. tens of millions people are slaves today.

as difficult as these numbers are to track we know some things:

-over eighty percent of them are women and children.
-at least two million of these victims are in the United States.
-some victims are as young as six months old.

in spite of these tragic figures there are modern day abolitionists who battle human trafficking. “not for sale” will tell the story of five such heroes. across the globe from the far east to here,they work to rescue victims and to prosecute the traffickers.

“not for sale” covers what modern-day abolitionists are doing to fight the rampant terrors of human trafficking in the us and abroad. traveling over 120,000 miles across five continents, gathered undercover footage on this billion-dollar industry and interviewed the heroes that are determined to see it end. not only does the film expose harsh realities, but it also breathes new hope into the issue by documenting the valiant work of contemporary emancipators and the practical steps they’ve taken to mount an anti-slavery movement. stories told by the people who’ve lived them, these compelling accounts aim to inspire individuals to practical action. It’s time the world knew the realities of slavery. It’s time to spread the word that a new era for abolitionists is at hand.

ingilizce / english !!!

indir / download:

https://rapidshare.com/files/1400357574/Not.For.Sale.part1.rar
https://rapidshare.com/files/1481335242/Not.For.Sale.part2.rar

sudaki suretler – önce hes gidecek

Posted in aktivizm (activism), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Çevre (Enviroment), Belgesel (Documentary), Ekoloji (Ecology), insan hakları (human rights) on Temmuz 6, 2011 by anticopyrighttr

artvin’den antalya’ ya, kastamonu’dan dersim’e hes karşıtı mücadelenin belgeseli.

documentary about the resistance against hydroelectric power stations that are planning to be built in different cities of turkey…

türkçe / turkish !!!

indir / download:

https://rapidshare.com/files/1881787833/sudaki_suretler.part1.rar
https://rapidshare.com/files/602581178/sudaki_suretler.part2.rar

17 nisan’da emek sineması’ nı geri alıyoruz !!!

Posted in aktivizm (activism), destek ( support ), duyuru / announcement, haberler ( news ), soylulaştırma "kentsel dönüşüm" / gentrification on Nisan 13, 2011 by anticopyrighttr

17 Nisan’da Emek Sineması’nı geri alıyoruz!

Duymayan kalmadı: Emek Sineması iki yıldır kapalı. Sinemanın da içerisinde bulunduğu ada yıkılıp yerine tıpkı sinemanın karşısındaki Demirören AVM gibi, dışı ‘tarihi eser’ çakması içi yaldır yaldır bir AVM yapılacak. Emek’ten geri kalanlar ise AVM’nin en üst katına defnedilecek.

Emek Sineması, kentsel yenileme safsatası adı altında, İstanbul’u alışveriş, kültür ve kongre merkezi ve bol yıldızlı otel ile donatarak, kamuya ait ne varsa özelleştirerek pazarlanabilir hale getirme projesinin ne ilk ne de son kurbanı. İstanbul’un AVM’ler, plazalar ve rezidanslarla değiştirilen siluetiyle sadece evlerimizi, okullarımızı, sokaklarımızı, sinemalarımızı değil bireysel ve kolektif hafızamızı da kaybediyoruz yavaş yavaş…

Fakat bizler, İstiklal Caddesi’nde heyula gibi yükselen Demirören AVM’nin devasa gölgesiyle bile yok edemeyeceği hafızamızda hâlâ Saray Sineması’nı taşıyoruz, unutmuyoruz! Emek Sineması’nda seyrettiğimiz ilk film kadar 1987’de yine burada gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamasını da hatırlıyoruz. Hatırladığımız için bugüne sahip çıkıyoruz.

Israr ediyoruz, “sadece Emek değil, bütün İstanbul bizim!” diyoruz.

Dört aydır bir avuç sözüm ona tarafsız bilirkişi tarafından yazılacak ve Emek Sineması’nın kaderini belirleyecek raporu bekliyoruz. Bizler artık ellerimizden alınan mahalleleri ve kamu alanlarını “kaderlerine” terk etmek yerine onları kamu yararı adına geri alma zamanının geldiğini düşünüyoruz.

Bilenler bilmeyenlere söylesin: haksız ve hukuksuz bir şekilde sermayeye devredilen Emek Sineması ve Cercle D’Orient binası Sosyal Güvenlik Kurumu’na, yani kamuya, yani bizlere aittir ve şüphesiz ki bu alan üzerindeki her türlü kullanım hakkı kamunundur ve kolektiftir. Nazarımızda meşru ve esas olan Beyoğlu Belediye Başkanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Yenileme Kurulu Üyeleri ve Kamer İnşaaat gibi şirketlerin çıkarları değil, kamunun yararı ve kararıdır. Ticarileştirilen sanatsal ve kültürel üretime, özelleştirilen kamusal alanlara karşı kamusal müştereklere sahip çıkmanın gerekliliğine inanıyoruz. Bu nedenle, alenen ilan ediyoruz, iktidarın keyfi hukuksuzluğuna karşı Emek Sineması’nı geri alıyoruz!

Aksi takdirde, Emek Sineması, geçen seneki İstanbul Film Festivali kapanışında, bu sene de açılışında gördüğümüz üzere, iktidarın ve sermayenin yağmaladığı, ezip geçtiği bütün kültürel, toplumsal ve tarihi değerlerin başına geldiği gibi bir nostalji mekanı olmaktan öteye geçemeyecektir. Biz bu gelip geçici duygulanmalara, ah vah çekmelere inanmıyoruz. Emek Sineması, dile getirildiği gibi bir değerse ona henüz geç olmadan sahip çıkmak zorundayız.

Bu düşünce ve motivasyonla herkesi 30. İstanbul Film Festivali’nde ulusal yarışmaya katılması “uygun görülen” ilk belgesel olan ve İstanbul’un talan edilme sürecini anlatan Ekümenopolis filmini hep beraber Emek Sineması perdesinde izlemek için 17 Nisan Pazar günü saat 18:30’da Taksim Tramvay Durağı’nda buluşarak Yeşilçam Sokak’a beraber yürümeye ve Emek Sineması’nı kitlesel bir şekilde geri almaya davet ediyoruz.

Bu vesileyle bütün sinemacılara sesleniyoruz: Gelin siz de filminizi 17 Nisan’da Emek Sineması’nda gösterin!

Emek Bizim İstanbul Bizim!

İsyanbul Kültür Sanat Varyetesi

emeksinemasi.blogspot.com

iksvaryetesi@gmail.com

isyanbulkultursanatvaryetesi@hotmail.com

an action call against gentrification

vicdani ret açıklamaları almanağı [ 1989-2010 ]

Posted in aktivizm (activism), Anti Faşizm (Anti Fascism), Anti Militarzim (Anti Militarism), e-kitap ( e-book ), insan hakları (human rights), yakın tarih ( near history ) on Mart 14, 2011 by anticopyrighttr

öncelikle, vicdani reddin bir kahramanlık değil, sosyopolitik bir eylemlilik olduğunu ve bu eylemliliğin bir çok sivil itaatsizlik örneğinde de görülebileceği gibi, bireysel ve kişisel temelleri olduğunun altını çizmek istedik.

öte yandan, kitaptaki açıklamaları okuyunca görüyoruz, vicdani retçilik, bir çok retçi ve eylemci için, ahlaki ya da politik bir zorunluluktur. retçiler, gerek ahlaki, gerek kişisel, gerekse politik gerekçelerle, bu tavrı almak zorunda olduklarını düşünürler. dolayısıyla, cesaret ve benzeri nitelikler, yine açıklamaları okuyunca görüyoruz, bu zorunluluğun tesadüfi ötelemeleridir.

vicdani ret, belki de diğer popüler sivil itaatsizlik eylemlerine göre daha samimidir, daha içtendir. politik coşkusunu bir kenara bıraktığınızda bile, satır aralarında hissi bir manifesto da okursunuz bir vicdani ret açıklamasını elinize aldığınızda ya da dinlediğinizde. bu kitaptaki amaçlarımızdan biri de bu duygulanımı sağlamaktır.

almanac of the conscientious objection declerations in turkey ( 1989 – 2010 )

türkçe / turkish !!!

indir / download:

http://www.mediafire.com/?8zwsvz9o73ztw25

 

 

how to protest intelligently? / كيف للاحتجاج بذكاء؟

Posted in aktivizm (activism), destek ( support ), faydalı bilgiler ( useful info ) on Şubat 1, 2011 by anticopyrighttr

mısır özeli için hazırlanan, ama içindekiler yüzünden tüm genel arapça konuşulan coğrafyalarda da kullanılabilecek taktiklerin olduğu;tecrübe aktarımı temelli kitapçık…

a basical pamphlet designed for egypt but because of the information it contains can be useful all around arabic speaking countries…

كتيب مصممة لمصر ولكن نظرا لأنه يحتوي على معلومات يمكن أن تكون مفيدة لجميع البلدان العربية حول تكلم…

arapça / arabic / العربية

indir / download:

http://www.mediafire.com/?8146le0lmxx3onl

insurrectionary anarchism in mexico-2010

Posted in aktivizm (activism), Anarşizm (Anarchizm), Anti Faşizm (Anti Fascism), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Çevre (Enviroment), Dergiler ve Fanzinler (Magazines and Fanzines), Ekoloji (Ecology), fanzinler ve dergiler ( fanzines & magazines ), hayvan özgürlüğü ( animal liberation ), insan hakları (human rights), yakın tarih ( near history ) on Ocak 31, 2011 by anticopyrighttr

2010 senesinde meksika’da gerçekleştirilen isyancı anarşist eylemlilikler ve ilgilenenler için bağlantılar..

a brief of insurrectionary anarchist actions that took place in mexico during 2010.

ingilizce / english !!!

indir / download:

http://www.mediafire.com/?0j5uxtvv5s74kmq