Archive for the Anarşist Gazete ( Anarchist Newspaper ) Category

anaakım medyaya karşı alternatif medya: alternatif gazeteler olarak “ ahali ” ve “ mülksüzler “/ alternative media against the main media: ” ahali ” and ” mülksüzler ” as alternative journals

Posted in Anarşist Gazete ( Anarchist Newspaper ), Anarşizm (Anarchizm), Autonomism, destek ( support ), e-kitap ( e-book ), faydalı bilgiler ( useful info ), Medya (Media) on Aralık 31, 2010 by anticopyrighttr

“1980’li yılların başından itibaren dünyada ve Türkiye’de küreselleşmenin
etkisiyle iletişim sektöründe yoğunlaşma ve finansal hareketler hız
kazanmıştır. Kamu hizmeti yayıncılığı tasfiye edilmiş, medya endüstrisinde
tek ve tümleşik bir pazar yapısına geçilmiştir. Türk medyası ise 1980’li
yıllardan sonra yatay ve dikey bütünleşme evrelerini tamamlamış, 2000’li
yılların başından itibaren ise küresel medya devlerine eklemlenmeye
başlamıştır.

Medya ortamının ticarileşmesi, medya mülkiyetinin az sayıda kişinin elinde
toplanması,ekonomik ve sosyal olarak baskı altındaki toplum kesimlerinin
kamusal alanda temsilini zorlaştırmıştır. Küreselleşen medya ortamında
temsil edilemeyen toplum kesimleri, kendi seslerini duyurabilmek için
kendi medyalarını yaratmaya başlamışlardır. Anaakım medyaya karşı
örgütlenme yapıları ve içerikleriyle alternatif bir medya oluşturmaya
başlamışlardır. 1980’li yıllardan sonra küreselleşme dalgasıyla beraber
yeni toplumsal hareketlerin ortaya çıkardığı kolektif hareket kültürü
alternatif medyanın içeriğini ve örgütlenişini etkilemiştir. Alternatif
medya hakim kamusallığın karşısında temsil edilemeyenlerin temsil
edilebildiği karşıt bir kamusal alan oluşturmuştur. Türkiye’de ise
özellikle 1980’lerden sonra kamusal alan farklı seslere açılmaya
başlamıştır. Bu çeşitlilik anaakım medyaya karşı kendini farklı şekilde
ifade eden alternatif bir medyanın oluşumuna da ön ayak olmuştur.

Anaakım medyanın dağıtım ve üretim ilişkileri dışında yer alan Ankaralı
bir grup anarşistin İstanbul’daki arkadaşlarıyla beraber çıkardıkları
aylık anarşist Ahali Gazetesi ve İstanbul’lu bir grup anarşist-komünistin
2007 yılında 9 ay boyunca yayımladıkları aylık anarşist-komünist
‘Mülksüzler’ gazetesi çalışma ilişkileri ve ürün içeriği bakımından
incelenmiştir. Katılımcı gözlem, derinlemesine görüşme ve tema analiziyle
veri toplanmıştır. Uygulamayla elde edilen veriler ışığında gazetelerin
örgütlenişi ve çalışma ilişkileri bakımından anakım medyanın dışında
alternatif bir örgütlenme ve içerik modeli sunduğu belirlenmiştir.

Alan araştırmam boyunca bana karşı çok içten ve sıcak davranan Ahali
ekibine ve Mülksüzler ekibine çok teşekkür ederim; onlardan çok şey
öğrendim. Onlar olmazsa bu tez asla tamamlanamazdı. Ütopyalarımızın bir
gün gerçek olması dileğiyle.

Ve bir Mart günü kaçak bir İstanbul yolculuğunda trenin penceresine ve
göğsüme konan gökkuşağı renkli o kelebeğe çok teşekkür ederim, hayat ve bu
tez için gerekli tüm ilham ondandı çünkü.”

“From the beginning of the 1980’s concentration and financial movements were accelerated in media sector by the effect of globalization throughout the
world and Turkey. Public service broadcasting were sold out and there was
transition to integrated and unique market structure in the media industry. Following the 1980’s, the Turkish media has completed horizontal
and vertical integration phases and from the beginning of 2000, it has
started to be articulated in global media giants.

Commercialization of media context and oligopolistic structure of media
ownership made it difficult for components of society which have been
under pressure to represent themselves in public sphere. These pieces of
society, who are not represented within the globalizing media, tried to
create their own media structures to make their voices heard. They started
to generate an alternative media with their own organizational patterns
and content against the mainstream media. The collective movement culture,which is made visible by the new social movements within the globalization wave after the 1980’s, had effects on the content and the organization practices of the alternative media. Alternative media created an opposite public sphere in which the unrepresented could be represented against the dominant publicity. In Turkey, especially after the 1980’s, public sphere was open to different voices. This diversity made it possible for the alternative media that expresses itself in a different way.

In the practical part of the study, monthly anarchist newspaper “Ahali”,
which is published by a group of anarchist people from Ankara through the
circle of in İstanbul, and monthly anarchist-communist newspaper
‘Mülksüzler’ which is published by a group of anarchist-communist from
İstanbul during the nine months in 2007 is analyzed from the perspective
of working practices and content. Data is collected through a number of
methods involving participant observation, in-depth interview and theme
analyses. In the light of the data collected through the practical part of
the study, it is pointed out that the newspaper presents an alternative organization and content model that stands apart from the mainstream media.”

türkçe / turkish !!!

indir / download:

http://www.mediafire.com/?xvmhyt1md8e4w2k

ahali #7

Posted in Anarşist Gazete ( Anarchist Newspaper ), Anarşizm (Anarchizm), Anti Faşizm (Anti Fascism), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Anti Militarzim (Anti Militarism), Medya (Media) on Ocak 20, 2010 by anticopyrighttr

ankara’ lı güzide anaşist gazete ahali’nin kasım 2008 tarihli 7. sayısı.

the 7th. issue ( november – 08 )  of ahali ( an  anarchist newspaper from ankara )

TÜRKÇE / TURKISH !!!

indir / download:

http://rapidshare.de/files/49024670/ahali-7.rar.html

ya da / or:

http://www.zshare.net/download/71428820e273216b/

ya da / or:

http://www.mediafire.com/?zttozdnyz2i

co:

ahaligazetesi@gmail.com

http://www.ahaligazetesi.org/

Green Anarchy #6 – #22

Posted in Anarşist Gazete ( Anarchist Newspaper ), hayvan özgürlüğü ( animal liberation ) on Haziran 16, 2009 by anticopyrighttr

BİLGİ ve SİPARİŞ / INFO and ORDER:

http://greenanarchy.org

(tr)Oregon’dan yayın yapan radikal medeniyet karşıtı anarşist bir dergi. Yılda iki kere çıkan bu dergi ilk sayılarında sadece ABD’de yayınlanırken zamanla büyük ilgi topladı ve şu an dünyanın bir çok yerine dağıtılıyor. Gerçekten köklü bir kolektif olan Green Anarchy’nin editörlerinden biri de John Zerzan. Mutlaka takip edilmesi gereken bir dergi.

(en)Green Anarchy is a radical anti-civilization anarchist magazine produced by an anarchist collective in Oregon and is published twice a year. Green Anarchy began as a basic introduction to eco-anarchist and radical environmental ideas, but after a year of limited success, members of the current collective took on the project with an enthusiastic trajectory. It took a few more issues to get into stride, but by issue #8/Spring 2002, the magazine had gained an international reputation within the anarchist and environmental movements, as well as occasional mentions in the mainstream press (Fox News, Eugene Weekly, and more). The collective has evolved over the past few years, but a core of dedicated individuals have been able to produce a consistent high-quality journal, delivered on-time, while we continue to broaden our scope, distribution, and print run. We have a large subscription base, small-scale localized distributors around the
world, and a notoriety as collective consistently posing provocative questions on the state of the world and global resistance. Green Anarchy is one of the most noted mediums for expressing green anarchist and anarcho-primitivist ideas and critiques. It is one of the most respected anarchist and radical environmental journals today, while continuously gaining more appeal in the non-activist world.

The collective is currently comprised of a number of diverse individuals with years of experience as self-publishers, authors, and speakers. Individuals in the collective are involved in various projects ranging from radio shows, video publications, international speaking tours, and more, yet, Green Anarchy remains the priority for all involved. One of the editors, John Zerzan, is an
accomplished author, whose books include: Elements of Refusal (C.A.L. Press), Future Primitive (Autonomedia), Against Civilization (Uncivilized Books), and Running On Emptiness (Feral House), as well as numerous international translations.

Green Anarchy switched from a newsprint tabloid to a magazine format with issue #15/Winter 2004, so we could provide a more durable publication that is easier to read and to widen our
circulation. Currently our magazine ranges from 72-100 pages with print-runs between 8-9000 copies. We also have a large distribution center with anarchist zines, periodicals, books, and videos. What Can I Expect In Each Issue?

Each issue of Green Anarchy is carefully and meticulously constructed and features anti-civilization, green anarchist, and anarcho-primitivist theory and discussions, in-depth analysis of anarchist and other resistance ‘movements’ (including indigenous, anti-capital, anti-colonial, ecological, and animal liberation struggles), direct action reports from around the world, state repression news, political prisoner updates, reviews, opinions, letters, rants, poetry, provocative imagery, and much more! What Are the Critics Saying?

“Intriguingly, [Green Anarchy] manages the difficult feat of being at the same time angry and upbeat. This is theory with its feet firmly in practice, and criticisms with suggestions on how to do things differently…this is a very mature effort from some very mature people”

— Anarchy: A Journal of Desire Armed (#57/Spring-Summer 2004)

“An impressive, intelligent, insurrectionary zine that has matured amazingly well.”

— Fifth Estate (Vol. 39 No.1 – Spring 2004)

“This is an amazing Northwest publication, so much covered in this “anti-civilization” bible of sorts. Damn do these guys have their shit together. Highly recommended.”

— Profane Existence (#43 – Summer/Fall 2003)

“Whoa, Green Anarchy has changed formats — gone is the tabloid newsprint and in its place rides this new beast. For those unfamiliar, Green Anarchy is an “anti-civilization journal of theory and action,” and while I’m not totally into their primitivism approach, I do enjoy reading their writings because beneath the thick layers of rhetoric, there are some very well constructed critiques of modern society, as well as the “activist” scene. Always interesting read..”

— Maximum Rock and Roll (May 2004 #252)

İNGİLİZCE / ENGLISH

İndir / Download

http://www.zshare.net/download/614269741ca1b21b/

Ahali’ nin ilk üç sayısı / anarchist monthly newspaper Ahali ‘s first three issues

Posted in Anarşist Gazete ( Anarchist Newspaper ) on Mayıs 23, 2009 by anticopyrighttr

ahali-logoahali2ahali3

“Tüm İktidarların elinde Kan Hep Vardı… ‘Bizim millet de zaten böyledir’ diyor general aşinası olduğu kameraların karşısında. Öyledir elbet. Biti yeni kanlanmış veletler, kandan bayrak yapıyor artık. Generaller övünerek çıkıp, kanı, evet bayraktan çok kanı, övünerek teşhir ediyor. Tepeden tırnağa cinnete kesmiş bir toplum. Araya az mesafe koyup resmin tamamını görünce insanın midesi kasılıyor. Böyle bir ortamda değil iktidarla didişmek yaşamak bile angarya gibi. Bize bu düşmüyor işte. Bize kana karşı, yaşamı savunmak düşüyor….Ahali Gazetesi geçen ay birinci sayısıyla artık yeryüzünün bir parçası oldu. Bu gazete, kanla ya da kanı çağrıştıran ağızda irin tadı bırakan kelimelerle değil tastamam yaşam ağrısıyla yazıldı. Bir gün diğer gereksiz detaylar yaşam dediğimiz resimden silinince biz de o gün, artık bu gazete mi olur ya da başka bir şey mi bilinmez, yok etmesini biliriz. Çünkü o gün, bugünden başladığımız devrim sonsuz dünyaya, bütün doğaya, henüz adını bilmediğimiz müthiş bir evreni bütünleyen ve şimdiden heyecan veren şeylere ayna tutmuş olacak. Artık eksiksiz, bu günden ayaklarımızın bastığı yerden başladığımız için, çok da bir şey yitirmeden, gerçekten yaşamaya başlarız. Aynanın gerisinde bir yerlerde bu gazete de mutlaka olur. Bundan sonrasında olmasa bile.Şu anda şayet siz okuyorsanız gazetenin ikinci sayısı çıkmış, gazeteyi yapan bizler bir şekilde sizden gelecek yanıtı, yüzümüzden hiç eksik etmediğimiz umutlu tebessümle (kimine göre kikirdeyerek) bekliyoruz demektir. Bizi, bu kandan ve bayrak yapanlardan ayıran şeydir o tebessüm ve icabında öfkelidir. Sizin yüzünüzdekine çok benzer ve bazen aynıdır.Böyle çıkan iş bu gazetenin ilk sayısı Anadolu’nun dört bir köşesine aynı gün gidiverdi: İstanbul, İzmir, Antalya, Antakya, Diyarbakır, Van, Bitlis, Mersin, Sivas, Giresun, Malatya, Kocaeli, Bursa, Tokat, Adana… Gazetenin bu köşesinden, gazeteyi sahiplenen yoldaşları, Bilhassa Vandan bize el verenleri, gözlerimiz gözlerine bakana değin kelimelerimizle kucaklıyoruz.Mersindeki genç yoldaşlarımız da özel bir ilgiyi hak ediyorlar. Kolluk kuvvetleri, onları okullularında gazete dağıtmakla suçlayarak (!), erken bir zamanda aileleri ve eğitimcileriyle yüzgöz ettiler. Şu anda, tırnaklayarak bir hedefe yönelmiş durumdalar. Kolaylıklar diliyor selamlıyoruz.Eksiklerimiz var. Bu eksikleri birlikte tamir etmeyi umuyoruz. Birlikte öğreneceğiz ne kadar ileri gideceğimizi. Bu biraz da size bağlı, Ahali.Geçen sayıya göre bu sayıda küçük bir farklılık var. Biraz daha ağırlaştı. Her anlamda… Sayfa sayısı arttı. Tabii ki gereklilikten.Bu satırların hemen sağında bir mektup bulacaksınız. Bu sizinde buraya mektup yazabileceğiniz anlamına geliyor. E-Posta Adresi ve Ahali’nin ikamet Adresi künyede.Bekliyoruz. Beklemek bitene dek!” ikinci sayısının duyurusunda ahali böyle diyordu…evet,elimizde ikinci sayıyı tutuyorduk,sonra üçüncü,dördüncü,beşinci,altıncı ve yedinci… evet, yedi sayı olmuş bu güzel insanlar bu gazeteyi çıkartmaya karar vereli. buradan aylık gazete ahali’ yi, okuyucularını ve emeği geçenleri, kısaca tüm o güzel ahali’ yi tüm içtenliğimizle sevgiyle kucaklıyoruz. ocak, şubat ve mart 2008 tarihli ilk üç sayısı aşağıdan indirilip okunabilir, onlarla iletişime geçilebilir. 77. sayını da görmek dileğiyle ahali !!! (sonrasında 777, 7777 şeklinde uzar gider bu dileğimiz )

ahali is an monthly anarchist newspaper from ankara.they’ ve published their seventh issue. thay are deserving to be supported. 1st., 2nd., 3rd. issues, ( january, february & march 2008 )

türkçe / turkish !!!

indir /download:

http://depositfiles.com/en/files/u71shuvjf

mail: ahaligazetesi@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahali’ nin ilk üç sayısı / anarchist monthly newspaper Ahali ‘s first three issues

Posted in Anarşist Gazete ( Anarchist Newspaper ), Anarşizm (Anarchizm) on Mayıs 13, 2009 by anticopyrighttr


“Tüm İktidarların elinde Kan Hep Vardı… ‘Bizim millet de zaten böyledir’ diyor general aşinası olduğu kameraların karşısında. Öyledir elbet. Biti yeni kanlanmış veletler, kandan bayrak yapıyor artık. Generaller övünerek çıkıp, kanı, evet bayraktan çok kanı, övünerek teşhir ediyor. Tepeden tırnağa cinnete kesmiş bir toplum. Araya az mesafe koyup resmin tamamını görünce insanın midesi kasılıyor. Böyle bir ortamda değil iktidarla didişmek yaşamak bile angarya gibi. Bize bu düşmüyor işte. Bize kana karşı, yaşamı savunmak düşüyor….Ahali Gazetesi geçen ay birinci sayısıyla artık yeryüzünün bir parçası oldu. Bu gazete, kanla ya da kanı çağrıştıran ağızda irin tadı bırakan kelimelerle değil tastamam yaşam ağrısıyla yazıldı. Bir gün diğer gereksiz detaylar yaşam dediğimiz resimden silinince biz de o gün, artık bu gazete mi olur ya da başka bir şey mi bilinmez, yok etmesini biliriz. Çünkü o gün, bugünden başladığımız devrim sonsuz dünyaya, bütün doğaya, henüz adını bilmediğimiz müthiş bir evreni bütünleyen ve şimdiden heyecan veren şeylere ayna tutmuş olacak. Artık eksiksiz, bu günden ayaklarımızın bastığı yerden başladığımız için, çok da bir şey yitirmeden, gerçekten yaşamaya başlarız. Aynanın gerisinde bir yerlerde bu gazete de mutlaka olur. Bundan sonrasında olmasa bile.Şu anda şayet siz okuyorsanız gazetenin ikinci sayısı çıkmış, gazeteyi yapan bizler bir şekilde sizden gelecek yanıtı, yüzümüzden hiç eksik etmediğimiz umutlu tebessümle (kimine göre kikirdeyerek) bekliyoruz demektir. Bizi, bu kandan ve bayrak yapanlardan ayıran şeydir o tebessüm ve icabında öfkelidir. Sizin yüzünüzdekine çok benzer ve bazen aynıdır.Böyle çıkan iş bu gazetenin ilk sayısı Anadolu’nun dört bir köşesine aynı gün gidiverdi: İstanbul, İzmir, Antalya, Antakya, Diyarbakır, Van, Bitlis, Mersin, Sivas, Giresun, Malatya, Kocaeli, Bursa, Tokat, Adana… Gazetenin bu köşesinden, gazeteyi sahiplenen yoldaşları, Bilhassa Vandan bize el verenleri, gözlerimiz gözlerine bakana değin kelimelerimizle kucaklıyoruz.Mersindeki genç yoldaşlarımız da özel bir ilgiyi hak ediyorlar. Kolluk kuvvetleri, onları okullularında gazete dağıtmakla suçlayarak (!), erken bir zamanda aileleri ve eğitimcileriyle yüzgöz ettiler. Şu anda, tırnaklayarak bir hedefe yönelmiş durumdalar. Kolaylıklar diliyor selamlıyoruz.Eksiklerimiz var. Bu eksikleri birlikte tamir etmeyi umuyoruz. Birlikte öğreneceğiz ne kadar ileri gideceğimizi. Bu biraz da size bağlı, Ahali.Geçen sayıya göre bu sayıda küçük bir farklılık var. Biraz daha ağırlaştı. Her anlamda… Sayfa sayısı arttı. Tabii ki gereklilikten.Bu satırların hemen sağında bir mektup bulacaksınız. Bu sizinde buraya mektup yazabileceğiniz anlamına geliyor. E-Posta Adresi ve Ahali’nin ikamet Adresi künyede.Bekliyoruz. Beklemek bitene dek!”ikinci sayısının duyurusunda ahali böyle diyordu…evet,elimizde ikinci sayıyı tutuyorduk,sonra üçüncü,dördüncü,beşinci,altıncı ve yedinci…
evet, yedi sayı olmuş bu güzel insanlar bu gazeteyi çıkartmaya karar vereli.

buradan aylık gazete ahali’ yi, okuyucularını ve emeği geçenleri, kısaca tüm o güzel ahali’ yi tüm içtenliğimizle sevgiyle kucaklıyoruz. ocak, şubat ve mart 2008 tarihli ilk üç sayısı aşağıdan indirilip okunabilir, onlarla iletişime geçilebilir.

77. sayını da görmek dileğiyle ahali !!! (sonrasında 777, 7777 şeklinde uzar gider bu dileğimiz )

ahali is an monthly anarchist newspaper from ankara.they’ ve published their seventh issue. thay are deserving to be supported. 1st., 2nd., 3rd. issues, ( january, february & march 2008 )

türkçe / turkish !!!

indir /download:

http://www.zshare.net/download/59940586fbaa3197/

iletişim / co:

Ahali Gazetesi
Mithatpaşa caddesi 30A /29 Yenişehir, Ankara / Turkey
Tel: (0312) 434 47 54 ( if you’re calling from abroad, then dial +90 312 434 47 54 )
mail:
ahaligazetesi@gmail.com