Archive for the Anarşizm (Anarchizm) Category

gecenin çocukları fanzin

Posted in Anarşizm (Anarchizm), Dergiler ve Fanzinler (Magazines and Fanzines), fanzinler ve dergiler ( fanzines & magazines ) on Mayıs 24, 2013 by anticopyrighttr

gecenin çocukları

ankara’dan “gecenin çocukları” fanzin..

“gecenin çocukları” fanzin from ankara…

türkçe / turkish !!!

indir / download:

http://tinyurl.com/gecenin-cocuklari

acratas

Posted in aktivizm (activism), Anarşizm (Anarchizm), Anti Faşizm (Anti Fascism), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Belgesel (Documentary), tarih (history) on Mayıs 20, 2013 by anticopyrighttr

Acratas

20. yy başlarında arjantin ve uruguay’daki anarşistler üzerine hazırlanmış bir belgesel.

severino de giovanni ve simón radowitzky kimlerdi ve düşünceleri neydi? ya rosigna kimdi? ushuaia cezaevi görüntüleri ile başlayan belgesel, ki radowitzky, bir eylemde birçok işçinin öldürülmesinden sorumlu tutulan bir emniyet müdürünü olan ramón falcón’u öldürmekten dolayı buraya gönderilmişti,cezaevinden kaçırılışı,uruguay ve arjantin nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan italyan,ispanyol ve yahudilerin bu ülkelere gelişi,daha sonrasındaysa gelişen anarşist düşünceler ve askeri darbe ile ezilişi,giovanni’nin cezaevinde öldürülüşü,radowitzky’ nin ispanya iç savaşı’na geçişi ve rosigna’nın uruguay’da kayboluşu (!!!!) ile devam eder.

a documental about the anarchists in argentina and uruguay in early XX century. who were and what were the thoughts of severino de giovanni and simón radowitzky? who was rosigna? the documentary begins showing the ushuaia prison, where radowitzky lived a lot of years after killing ramón falcón, chief of the federal police (who had killed a lot of workers during a manifestation). then, it goes to the arrival to buenos aires of thousands of italians, spanish and jewish immigrants, the origin of half the population of argentina and uruguay, between them the first anarchists and socialists of the river plate. nowadays can be curious to see that such idealists could attack a bank (sometimes killing people) and steal a lot of money only for editing books or pamphlets, as their lives went on in a pathetic material poverty. it is interesting to see how was planned the escape of anarchists from punta carretas prison of montevideo. one anarchist settled a coal shop in front of the prison, and a tunnel was dug from there to prison. some decades before, there was a flight of tupamaros prisoners in the same way. the anarchists were defeated by militar dictatorships and because the appearing of peronism in 1946 (the creol working class had less contact with european political ideas). di giovanni was executed in prison, radowitzky after being put free fought in the spanish civil war, rosigna was put free in Uruguay but “disappeared” (killed indeed). perhaps there are few emphasis in the origin of their ideals and the difference between the pacifists and violent ways they employ for fighting. the testimony of anarchist writer osvaldo bayer, a niece of rosigna, a former tupamaro and old anarchists contribute to have a wider viewpoint.

un documental acerca de los anarquistas en argentina y uruguay a principios del siglo XX. que eran y cuáles eran los pensamientos de severino de giovanni y simón radowitzky? que era rosigna? el documental comienza mostrando la cárcel de ushuaia, donde radowitzky vivió muchos años después de matar a ramón falcón, jefe de la policía federal (que había matado a muchos de los trabajadores durante una manifestación). entonces, se va a la llegada a buenos aires de miles de italianos, inmigrantes españoles y judíos, el origen de la mitad de la población de argentina y uruguay, entre ellos los primeros anarquistas y socialistas de mar del plata. hoy en día puede ser curioso ver que esos idealistas podrían atacar un banco (a veces a matar gente) y robar una gran cantidad de dinero sólo para la edición de libros o folletos, ya que sus vidas siguieron en una pobreza material patético. es interesante ver cómo se planeó el escape de los anarquistas de punta carretas cárcel de montevideo. un anarquista instaló una tienda de carbón frente a la cárcel, y se excavó un túnel desde allí a la cárcel. algunas décadas antes, había una fuga de prisioneros tupamaros de la misma manera. los anarquistas fueron derrotados por las dictaduras militar y debido a la aparición del peronismo en 1946 (la clase obrera creol tenían menos contacto con las ideas políticas europeas). di giovanni fue ejecutado en la prisión, radowitzky después de ser puesto libre luchado en la guerra civil española, rosigna fue puesto libre en uruguay pero “desapareció” (asesinado por cierto). tal vez hay algunos énfasis en el origen de sus ideales y la diferencia entre los pacifistas y las formas violentas que emplean para la lucha. el testimonio del escritor anarquista osvaldo bayer, sobrina de rosigna, ex tupamaro y anarquistas viejos contribuir a tener un punto de vista más amplio.

ispanyolca / spanish !!! / español !!!

indir / download:

http://www.4shared.com/rar/2MQZhX8B/a

nestor makhno – paysan d’ukraine

Posted in Anarşizm (Anarchizm), Anti Faşizm (Anti Fascism), Belgesel (Documentary), emek hareketleri ( worker movements ) on Mayıs 19, 2013 by anticopyrighttr

nestor makhno-paysan d'ukraine

nestor makhno’nun yaşamı ve mücadelesi üzerine 59 dk’lık bir belgesel.

a 59 min. documentary about the life and the struggle of nestor makhno…

un min 59. documentaire sur la vie et le combat de nestor makhno…

fransızca / french !!! / français !!!

indir / download:

http://www.mediafire.com/?m79cy5jimnwmb9n

la defensa de madrid (1936, cnt )

Posted in '36 ispanya devrimi ( '36 spanish revolution ), aktivizm (activism), Anarşizm (Anarchizm), Anti Faşizm (Anti Fascism), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Belgesel (Documentary) on Mayıs 11, 2013 by anticopyrighttr

defansa de madrid

cnt tarafından madrid’in faşist franco güçlerine karşı korunması esnasındaki hazırlıkları anlatan 32 dk’lık belgesel.

32 minutes documentary, focused on the defence of madrid against the fascists.prepared by cnt during the anarchist revolution in spain.

ispanyolca / spanish !!!

indir / download:

http://www.mediafire.com/?n2b0d62di4mal2u
http://www.mediafire.com/?7l2u2e59o5dv3do
http://www.mediafire.com/?171lbxh1qg2i290

bastards of utopia

Posted in Anarşizm (Anarchizm), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Belgesel (Documentary), Karşı Kültür (Counter-Culture), yakın tarih ( near history ) on Kasım 4, 2012 by anticopyrighttr

“ütopya’nın piçleri” militan bir yaratıcılık ve orijinalliğin ilham verici hikayesi. küresel mücadele döngüsü düşüşe geçtiğinde ne yapabilirsiniz? başka bir yerde geliştirilmiş tepki stratejileri ve organizasyon modellerinin burada işe yaramadığı durumlarla nasıl başa çıkabilirsiniz? deneyim, bu aktivistlerin deyimiyle, sık çalılıkların arasında gidecek bir yol bulana kadar ara vermeksizin deneyim…

“bastards of utopia” is an inspiring story of militant creativity and invention. what can you do when the global cycle of struggles is in decline? how can you confront the fact that strategies of action and models of organization developed elsewhere just don’t work here? experiment, these activists tell us, experiment relentlessly until you discover through the brambles a path forward.

ingilizce / english !!!

indir / download:

https://rapidshare.com/files/904841997/bastards%20of%20utopia.part01.rar
https://rapidshare.com/files/733865483/bastards%20of%20utopia.part02.rar
https://rapidshare.com/files/3741281997/bastards%20of%20utopia.part03.rar
https://rapidshare.com/files/425955351/bastards%20of%20utopia.part04.rar
https://rapidshare.com/files/2540343263/bastards%20of%20utopia.part05.rar
https://rapidshare.com/files/2260124492/bastards%20of%20utopia.part06.rar
https://rapidshare.com/files/3611096696/bastards%20of%20utopia.part07.rar
https://rapidshare.com/files/1375725123/bastards%20of%20utopia.part08.rar

noise and resistance – voices from the d.i.y underground

Posted in aktivizm (activism), Anarşizm (Anarchizm), Belgesel (Documentary), Karşı Kültür (Counter-Culture) on Eylül 22, 2012 by anticopyrighttr

başka yollar da var. ticaret, sermaye, ve tüketim günümüz dünyasının hiçbir şekilde değişmeyecek ihtiyaçları. öfkeli ve heyecan verici belgeselleri “noise and resistance”da, francesca araiza andrade ve julia ostertag bu görüşü paylaşanların yalnız olmadıklarını gösteriyor.

bazılarının sadece gürültü ve sıkıntı olarak değerlendirdiklerini, onlar direnişin hayati bir söylemi olarak ortaya koyuyorlar: burada punk ne geçici bir heves ne de geçmişten kalan tarihi bir kalıntı; sadece hayata dair canlı bir dışavurum.
yönetmenler, isyankar, kendini bilen, parlak ve coşkulu sahnenin merkezine giriyor. barselona’daki işgal evleri, moskova’daki anti-faşistler, hollandalı sendikacılar, ingiltere crass kolektifi aktivistleri, berlin’deki queer karavan parkı sakinleri, ya da müzikleri her zaman kolektif bir zorlamayı, bir “hayır!”ı ifade eden isveçli kadın punk grupları, sloganı “kendin yap! olan müziklere başladılar ve 21. yüzyıl “uluslararasılığı” için rahatsız edici oldular.

“noise and resistance” avrupa’nın çağdaş ütopyasından geçip, birliğin otonomiyle beraber yıllardır dinlediğiniz en iyi punk müziklerinden türediği altkültürel diyarlara ilham veren bir yolculuk.

there are other ways. commerce, capital, and consumption are by no means irrevocable necessities in today’s world. in their angry and rousing documentary “noise and resistance”, francesca araiza andrade and julia ostertag show that those who think so are not alone in this opinion. what some would describe as mere din and nuisance, they prove to be a vital articulation of resistance :
here punk is neither a passing fad nor a dusted relic from the past but the lively expression of an attitiude towards life.

the directors enter the centres of a vivid and vibrant, a rebellious and self-conscious scene. be it squatters in barcelona, anti-fascists in moscow, dutch trade unionists, the activists of england’s crass collective, queer trailer park inhabitants in berlin, or swedish girl punk bands, their music always expresses a collective self-assertion, a no! set to music whose slogan : do it yourself! has become a strident 21st century “international”.

“noise and resistance” is an inspiring journey through europe’s contemporary utopia, to subcultural places of desire where unity derives from autonomy along with the best punk sound you’ve heard for years.

es geht auch anders. kommerz, kapital und konsum sind keine unumstößliche notwendigkeit unserer gegenwart. dass man mit dieser meinung nicht allein sein muss, zeigen francesca araiza Andrade und julia ostertag in ihrem wütenden und mitreißenden dokumentarfilm “noise and resistance”. was manchen nur als lärm und störung gilt, machen sie als vitale artikulation des widerstands deutlich : punk ist hier weder modeerscheinung noch verstaubtes relikt der vergangenheit, sondern der lebendige ausdruck eines lebensgefühls.

die beiden regisseurinnen begeben sich mitten hinein in eine höchstlebendige und pulsierende, eine aufbegehrende und selbstbewusste szene. Ob Hausbesetzer aus Barcelona, Antifaschisten in Moskau, niederländische Gewerkschaftskämpfer, die Aktivisten des englischen CRASS – Kollektivs, queere Wagenplatzbewohner aus Berlin oder Punkgirl-Bands in Schweden – immer ist die Musik eine kollektive Selbstbehauptung, ein vertontes Nein, dessen Losung “Do it yourself!” zur lautstarken Internationale des 21. Jahrhundert geworden ist.

“noise and resistance” ist eine inspirierende reise durch europas utopia der gegenwart, an subkulturelle sehnsuchtsorte, wo aus unabhängigkeit gemeinschaft entsteht – und der beste punk-Sound, den man seit jahren gehört hat.

çok dilli (ağırlıklı ingilizce) / multilingual (mainly english ) !!!

indir / download:

https://rapidshare.com/files/2701939092/noise%20and%20resistance.part1.rar
https://rapidshare.com/files/1885097654/noise%20and%20resistance.part2.rar
https://rapidshare.com/files/3263049496/noise%20and%20resistance.part3.rar
https://rapidshare.com/files/463716353/noise%20and%20resistance.part4.rar

yaklaşan isyan – görünmez komite / the coming insurrection – invisible committee

Posted in Anarşizm (Anarchizm), e-kitap ( e-book ), faydalı bilgiler ( useful info ), şehir ve direniş ( city and resistance ) on Eylül 13, 2012 by anticopyrighttr

“Son otuz yılın ‘krizler’le geçmesine, işsiz kitlelere ve iyiden iyiye yavaşlayan büyümeye rağmen hâlâ ekonomiye inanmamızı bekliyorlar. Ekonominin krizde olmadığını, ekonominin kendisinin bir kriz olduğunu artık görmemiz gerek…”

Dünyanın üzerinde bir hayalet dolaşıyor: Paris ve Londra banliyöleri, Atina sokakları, Puerta del Sol ve Tahrir meydanları, “ekonominin kalbi” Wall Street… Yaklaşan İsyan, hepsini birleştiren ruhun manifestosu. “Demokratik” Fransa’da bir terör davasının “kanıtı” olarak sunulan bu kitap, çürüyen “medeniyetimizi”, yaşadığımız yabancılaşmayı ve devrim ihtiyacını yedi halkada ele alıyor: Benlik, sosyal ilişkiler, iş ve çalışma, ekonomi, kent, çevre ve medeniyet.

Yaklaşan İsyan, ekonomistlerin, politikacıların, sosyologların, psikologların, ‘önderlerin’, ‘akil adamların’, ‘kamuoyunun’ ve hatta alternatif olma iddiasındaki ‘sol geleneklerin’ ne olup bittiğine dair geveleyip durdukları ezberleri bozarken, hepsinden daha parlak tespitleriyle çağımızın hakiki bir resmini sunuyor. Bilindik şeyleri duymaktan sıkılanlar Görünmez Komite’ye kulak vermeli…

11 Kasım 2008 gecesi Fransız polisi Tarnac köyünde kurulmuş bir komüne helikopterler ve köpekler eşliğinde bir baskın düzenleyerek komünde bulunanları yataklarından sürükleyerek gözaltına aldı. İçlerinden dokuzu “terör amaçlı suç örgütü kurdukları” iddiasıyla tutuklandı. Daha sonra Tarnac Dokuzlusu olarak isimlendirilen grup, 7 Kasım gecesi hızlı tren rayları sisteminin işletim merkezine düzenlenen ve nükleer enerji çöpü transferi de yapılan bu rayları kullanılmaz hale getiren sabotaj eylemini gerçekleştirmekle suçlanıyordu. Haklarında delil olmayan sekiz kişi kısa aralıklarla salınırken, ‘Yaklaşan İsyan’ı yazmakla da suçlanan Julien Coupat, Mayıs 2009’a kadar tutuklu kaldı. İsim vermeyen ve kendilerini Görünmez Komite olarak adlandıran yazarların kaleme aldığı broşürün yayıncısı Eric Hazan da daha sonra “terörist faaliyetler” nedeniyle gözaltına alındı ve sorgulandı.

Thirty years of “crisis,” mass unemployment, and flagging growth, and they still want us to believe in the economy. . . . We have to see that the economy is itself the crisis. It’s not that there’s not enough work, it’s that there is too much of it.
—from The Coming Insurrection

The Coming Insurrection is an eloquent call to arms arising from the recent waves of social contestation in France and Europe. Written by the anonymous Invisible Committee in the vein of Guy Debord—and with comparable elegance—it has been proclaimed a manual for terrorism by the French government (who recently arrested its alleged authors). One of its members more adequately described the group as “the name given to a collective voice bent on denouncing contemporary cynicism and reality.” The Coming Insurrection is a strategic prescription for an emergent war-machine to “spread anarchy and live communism.”

Written in the wake of the riots that erupted throughout the Paris suburbs in the fall of 2005 and presaging more recent riots and general strikes in France and Greece, The Coming Insurrection articulates a rejection of the official Left and its reformist agenda, aligning itself instead with the younger, wilder forms of resistance that have emerged in Europe around recent struggles against immigration control and the “war on terror.”

Hot-wired to the movement of ’77 in Italy, its preferred historical reference point, The Coming Insurrection formulates an ethics that takes as its starting point theft, sabotage, the refusal to work, and the elaboration of collective, self-organized forms-of-life. It is a philosophical statement that addresses the growing number of those—in France, in the United States, and elsewhere—who refuse the idea that theory, politics, and life are separate realms.

türkçe / english !!!

türkçesini indir / download in turkish:

https://rapidshare.com/files/525108259/yi.rar

ingilizcesini indir / download in english:

https://rapidshare.com/files/3341172361/ci.rar

sosyal savaş

Posted in Anarşizm (Anarchizm), duyuru / announcement, haberler ( news ) on Ağustos 16, 2012 by anticopyrighttr


http://sosyalsavas.org/

hal ve gidiş sıfır / zéro de conduite – jean vigo 1933

Posted in Anarşizm (Anarchizm), film ( movie ), okullar ( schools ) on Ağustos 15, 2012 by anticopyrighttr

jean vigo’ nun filmi , merkezi söyleme, okul-öğretmen diktasına karşı vurulmuş müthiş bir yumruk, bir özgürleşme zaferidir.

zero de conduite, vigo’nun ilk konulu filmidir ve otobiyografik yapıya sahip gerçekçi bir filmdir. görünüşte sık sık yerleşik törel değerlerin dışına çıkmalarına rağmen, içlerindeki saflıkla ahlakın doruklarına ulaşan bir çocuk dünyasının sinemaya yansımasıdır. yatılı öğrenciler açısından ahlak ya da hal ve gidiş notu, sadece pazar günleri dışarıya izinli çıkabilmenin bir aracıdır. ancak vigo’nun çocukları, vigo’nun gerçek yaşamında öğrendiği gibi, ahlakın bir not sorunu olmayacağını algılamışlardır.

bu filmin çoğu çocuk filminden üstün yanıysa, büyüklerin gözüyle çocuk dünyasını yansıtmaya çalışmak yerine; çocuk gözüyle bozulmamış bir çocuk evreninin ta kendisi olabilmesindedir.

hal ve gidiş sıfır’ı fransız hükümeti ülke için sakıncalı sayarak 12 sene yasaklamıştır. yasak 1945’de kaldırılmıştır.

the summer holidays over, a troupe of schoolboys return to their much-loathed boarding school. although they find a sympathetic friend in the new athletics teacher, who amuses them with his chaplin impressions, the children are ill-treated and unhappy. they are tyrannised by the school’s prim dwarfish principal and forced to live on a diet of green beans. in the end they have no choice but to rebel…

the film, based on vigo’s own unhappy school day experiences, was only vigo’s third film and his first fictional work. of his four films, it is probably the one which is perhaps the most honest reflection of the man himself and shows how tragically ahead of his time he was – tragically because the world was no yet ready for his radical approach to cinema and he died decades before he his work was finally recognised. vigo’s anarchist background and outspoken views are vividly represented (vigo’s own father was a notorious anarchist who died in jail when vigo was at the age of 12).

there are so many magic moments in this film, too many to enumerate. the pint-sized principal is deliciously tyrannical, the very essence of authoritarian self-importance. in fact all of the adults in this film are presented as outrageously exaggerated caricatures, just as the schoolchildren might see them. this is very much a child’s view of the school system as they see it. so, it is with the brutalised and rebellious children that we are compelled to sympathise with, just as we are invited to revile and laugh at the grown-ups.

the greatest moment in the film is the unforgettable dormitory fight. feathers raining down like confetti, the scene of anarchy melts into a stately dream-like procession. vigo seems to be saying that peace and enlightenment can be attained only by brutally tearing down the old order. in doing so, he is unwittingly giving a cue to the french film directors of the new wave to do precisely that with french cinema. it can’t be denied that vigo had a tremendous influence on the new wave and french cinema in general. (truffaut’s les quatre cents coups lends so much to zéro de conduite that it might almost be considered a remake of that film – in style if not in content.)

although most of the cast were amateur actors (vigo could only afford to hire four profession actors), the film benefits from some credible acting performances. whether it was because of vigo’s direction, or boris kaufman’s photography, or because the actors were genuinely talented, some of the scenes in this film are acutely moving. even when they finally resort to anarchy, the schoolboys are always presented in a positive light and they never for one moment lose our affection. by contrast, the adults running the school appear progressively more hideous as the film progresses.

we should also not forget the contribution made by maurice jaubert, who provided one of his most memorable scores for this film. for the aforementioned procession in the dormitory, he provided music which was played backwards, from a score written in reverse. the result is a haunting unreal air which has a perfect synthesis with the eerie slowed-down pictures we are watching.

needless to say, vigo’s film of rebellion in a boarding school was too much for the authorities at the time. after its first showing in 1933 there was an immediate outcry and fears that it might result in civil unrest caused the film to be banned. the ban remained in force until 1945, after which zéro de conduite finally received the appraisal and status it merited. it is now regarded as one of the most significant films in the history of cinema.

türkçe / french !!!

indir / download:
https://rapidshare.com/files/3540165650/hal%20ve%20gidi%C5%9Fat%20s%C4%B1f%C4%B1r-z%C3%A9ro%20de%20conduite-jean%20vigo%201933.rar

operation blackscare

Posted in Anarşizm (Anarchizm), destek ( support ), duyuru / announcement, haberler ( news ), Hapishaneler (Jails) on Temmuz 2, 2012 by anticopyrighttr

https://operationblackscare.wordpress.com/