Archive for the Autonomism Category

the mondragon experiment

Posted in Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Autonomism, Belgesel (Documentary), emek hareketleri ( worker movements ), insan hakları (human rights) on Temmuz 15, 2011 by anticopyrighttr

“the mondragon experiment”, belgeselin hazırlandığı 1980’de 25 senedir, günümüzde ise artık 56 seneden beri ispanya’nın bask bölgesinde mondragon adlı bir şehrindeki fabrika ve benzeri endüstriyel komplekslerin ademi merkeziyetçi esaslarla,patronsuz, işçi komiteleri tarafından işletilmelerinin hikayesi.

“the mondragon experiment” is a documentary on the twenty-five year old experimental industrial set-up in the spanish city of mondragon where most of the factories and laboratories are cooperatively owned and run by a workers committee.

ingilizce / english !!!

indir / download:

https://rapidshare.com/files/2290942844/the_mondragon_experiment.part1.rar
https://rapidshare.com/files/2816879511/the_mondragon_experiment.part2.rar

pirate radio usa

Posted in ABD (USA), aktivizm (activism), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Autonomism, Belgesel (Documentary), Copyright, Medya (Media) on Ocak 8, 2011 by anticopyrighttr

pirate radio usa, abd’deki, ( fcc  onları yakalamadığı sürece ) insanların istediği şeyleri çaldığı ve istediği şeyleri söylediği underground, lisanssız radyo dünyasıyla ilgili uzun metrajlı bir belgesel. bu süreçte big media ‘nın ( büyük medya ) yükselişini, bunu karşılamak için indy media’ nın ( bağımsız medya ) büyüyüşünü görebilir, ve seattle’ daki 1999 dünya ticaret örgütü ( w.t.o ) toplantıları esnasında gerçekle hesaplaşmalarına tanık olabilirsiniz.

dj ‘ler him ve Hhr, pirate radio usa stüdyolarından canlı yayınla sizi ülke çapında kaçak radyo istasyonlarının içinde bir rock’ n roll yolculuğuna çıkaracak ve amerikalıların neden radyo dalgalarını özgürleştirmek için federal yasalara karşı geldiklerini gösterecek. dalgaları ele geçirin!

pirate radio usa is a feature length documentary about the underground world of unlicensed radio in the usa, where people play what they want and say what they want-unless the fcc catches them. on the way see the rise of big media, the growth of indy media to encounter it, and witness their showdown over the truth during the 1999 world trade organization meetings in seattle. dj ‘s him and her, from their live pirate radio usa studio, take you on a rock -n-roll journey inside rogue radio stations across the country to see why americans defy federal law to free the radio airwaves. seize the airwaves!

ingilizce / english !!!

indir / download:

http://depositfiles.com/en/files/168ea665f

anaakım medyaya karşı alternatif medya: alternatif gazeteler olarak “ ahali ” ve “ mülksüzler “/ alternative media against the main media: ” ahali ” and ” mülksüzler ” as alternative journals

Posted in Anarşist Gazete ( Anarchist Newspaper ), Anarşizm (Anarchizm), Autonomism, destek ( support ), e-kitap ( e-book ), faydalı bilgiler ( useful info ), Medya (Media) on Aralık 31, 2010 by anticopyrighttr

“1980’li yılların başından itibaren dünyada ve Türkiye’de küreselleşmenin
etkisiyle iletişim sektöründe yoğunlaşma ve finansal hareketler hız
kazanmıştır. Kamu hizmeti yayıncılığı tasfiye edilmiş, medya endüstrisinde
tek ve tümleşik bir pazar yapısına geçilmiştir. Türk medyası ise 1980’li
yıllardan sonra yatay ve dikey bütünleşme evrelerini tamamlamış, 2000’li
yılların başından itibaren ise küresel medya devlerine eklemlenmeye
başlamıştır.

Medya ortamının ticarileşmesi, medya mülkiyetinin az sayıda kişinin elinde
toplanması,ekonomik ve sosyal olarak baskı altındaki toplum kesimlerinin
kamusal alanda temsilini zorlaştırmıştır. Küreselleşen medya ortamında
temsil edilemeyen toplum kesimleri, kendi seslerini duyurabilmek için
kendi medyalarını yaratmaya başlamışlardır. Anaakım medyaya karşı
örgütlenme yapıları ve içerikleriyle alternatif bir medya oluşturmaya
başlamışlardır. 1980’li yıllardan sonra küreselleşme dalgasıyla beraber
yeni toplumsal hareketlerin ortaya çıkardığı kolektif hareket kültürü
alternatif medyanın içeriğini ve örgütlenişini etkilemiştir. Alternatif
medya hakim kamusallığın karşısında temsil edilemeyenlerin temsil
edilebildiği karşıt bir kamusal alan oluşturmuştur. Türkiye’de ise
özellikle 1980’lerden sonra kamusal alan farklı seslere açılmaya
başlamıştır. Bu çeşitlilik anaakım medyaya karşı kendini farklı şekilde
ifade eden alternatif bir medyanın oluşumuna da ön ayak olmuştur.

Anaakım medyanın dağıtım ve üretim ilişkileri dışında yer alan Ankaralı
bir grup anarşistin İstanbul’daki arkadaşlarıyla beraber çıkardıkları
aylık anarşist Ahali Gazetesi ve İstanbul’lu bir grup anarşist-komünistin
2007 yılında 9 ay boyunca yayımladıkları aylık anarşist-komünist
‘Mülksüzler’ gazetesi çalışma ilişkileri ve ürün içeriği bakımından
incelenmiştir. Katılımcı gözlem, derinlemesine görüşme ve tema analiziyle
veri toplanmıştır. Uygulamayla elde edilen veriler ışığında gazetelerin
örgütlenişi ve çalışma ilişkileri bakımından anakım medyanın dışında
alternatif bir örgütlenme ve içerik modeli sunduğu belirlenmiştir.

Alan araştırmam boyunca bana karşı çok içten ve sıcak davranan Ahali
ekibine ve Mülksüzler ekibine çok teşekkür ederim; onlardan çok şey
öğrendim. Onlar olmazsa bu tez asla tamamlanamazdı. Ütopyalarımızın bir
gün gerçek olması dileğiyle.

Ve bir Mart günü kaçak bir İstanbul yolculuğunda trenin penceresine ve
göğsüme konan gökkuşağı renkli o kelebeğe çok teşekkür ederim, hayat ve bu
tez için gerekli tüm ilham ondandı çünkü.”

“From the beginning of the 1980’s concentration and financial movements were accelerated in media sector by the effect of globalization throughout the
world and Turkey. Public service broadcasting were sold out and there was
transition to integrated and unique market structure in the media industry. Following the 1980’s, the Turkish media has completed horizontal
and vertical integration phases and from the beginning of 2000, it has
started to be articulated in global media giants.

Commercialization of media context and oligopolistic structure of media
ownership made it difficult for components of society which have been
under pressure to represent themselves in public sphere. These pieces of
society, who are not represented within the globalizing media, tried to
create their own media structures to make their voices heard. They started
to generate an alternative media with their own organizational patterns
and content against the mainstream media. The collective movement culture,which is made visible by the new social movements within the globalization wave after the 1980’s, had effects on the content and the organization practices of the alternative media. Alternative media created an opposite public sphere in which the unrepresented could be represented against the dominant publicity. In Turkey, especially after the 1980’s, public sphere was open to different voices. This diversity made it possible for the alternative media that expresses itself in a different way.

In the practical part of the study, monthly anarchist newspaper “Ahali”,
which is published by a group of anarchist people from Ankara through the
circle of in İstanbul, and monthly anarchist-communist newspaper
‘Mülksüzler’ which is published by a group of anarchist-communist from
İstanbul during the nine months in 2007 is analyzed from the perspective
of working practices and content. Data is collected through a number of
methods involving participant observation, in-depth interview and theme
analyses. In the light of the data collected through the practical part of
the study, it is pointed out that the newspaper presents an alternative organization and content model that stands apart from the mainstream media.”

türkçe / turkish !!!

indir / download:

http://www.mediafire.com/?xvmhyt1md8e4w2k

alf – hayvan kurtuluş cephesi okuma kitabı

Posted in Anarşizm (Anarchizm), Autonomism, hayvan özgürlüğü ( animal liberation ) on Eylül 10, 2010 by anticopyrighttr

an introduction booklet to animal liberation front direct actings..

türkçe / turkish !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/418308204/alf_okuma_kitabae_.rar

franco leggio un anarchico di ragusa

Posted in Anarşizm (Anarchizm), Anti Faşizm (Anti Fascism), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Anti Militarzim (Anti Militarism), Autonomism, Belgesel (Documentary), yakın tarih ( near history ) on Ağustos 4, 2010 by anticopyrighttr

madenlerden sokakalara,yollarda, sürgünlerde, cezaevlerinde; ama mücadelenin hep göbeğinde, yılmayan, durmayan italyalı bir yoldaşın, franco leggio’ nun hikayesi…

in 1949 the italian anarchist franco leggio, who has died aged 85, was prominent in an epic two-month occupation by sicilian sulphur miners fighting lay-offs. in 1957 he escaped a trap sprung by the spanish fascist secret police when his comrade – and one of one of the ablest of spanish anarchist guerrillas – josep facerias was gunned down in barcelona. in 1960 leggio founded the publishing house la fiaccola – which later inspired the scottish anarchist stuart christie to set up his own cienfuegos press, and in the 1980s leggio was at the forefront of the struggle against the 1983 installation of u.s cruise missiles at comiso in sicily.

leggio was born to a mining family in ragusa, sicily. after leaving school, he began working as a miner. it was the 1930s, the era of benito mussolini’s regime, and leggio began organising informal anti-fascist meetings. by 1944 italy had switched sides and he was confined to the ragusa sanatorium with tuberculosis.

on january 1 1945 he slipped out of the sanatorium to lead the local “non si parte” (“we won’t go”) revolt against the return of draftees to the navy. the movement, sparked off by an anarchist newssheet, led to an armed uprising and hundreds of arrests. leggio served 18 months in prison.

following the 1949 miners’ battle, leggio was forced to leave ragusa and did not return until 1969. he worked across italy, and then in france and collaborated with cipriano mera. the “bricklayer general” had led one of the most formidable spanish civil war anarchist columns and was still opposing the franco dictatorship. then came the 1957 barcelona shoot-out.

in 1982 his involvement in the trial of another italian anarchist, giovanni marini, led to leggio serving a further six months in ragusa jail.

the courageous leggio seemed invincible when confronting police and fascists, judges in court and party and union bureaucrats. he died in the same hospital he had sneaked out of in 1945, and was interred with the latest issue of sicilia libertaria, the local anarchist paper, tucked under his arm.

il solo modo di “pensare la storia” è quello di farla.

non è un documentario, una ricostruzione biografica della vita di franco leggio, ma un omaggio ad un uomo e alle sue battaglie per un mondo migliore, all’Utopia che ha così a lungo saputo coltivare e spargere ai quattro venti. “franco leggio, un anarchico di ragusa” si apre con la voce di rosa balistreri. la luna è coperta da nuvole e altre ancora – scure, improvvise, gravide di eventi, cariche di speranze – corrono veloci sulle pietre di Ibla e le strade di ragusa.

“stasera vado e corro con il vento per aprire le porte della storia / stasera voglio dare per un momento vita al passato e alla memoria” canta la balistreri, e nelle sue parole c’è forse il senso di questo lavoro: pino bertelli, dando vita alla memoria, compone un film sulla storia, con al centro franco leggio, la sua etica e politica proletaria, da militante e anarchico.

italyanca / italian !!!

indir / download:

http://hotfile.com/dl/38237861/e20e2e4/Franco_Leggio_un_anarchico_di_Ragusa.part1.rar
http://hotfile.com/dl/38238238/449abf8/Franco_Leggio_un_anarchico_di_Ragusa.part2.rar
http://hotfile.com/dl/38273952/3cd8bd5/Franco_Leggio_un_anarchico_di_Ragusa.part3.rar
http://hotfile.com/dl/38278108/5e19c11/Franco_Leggio_un_anarchico_di_Ragusa.part4.rar

the anarchist / communist mass line – bulgarian anarchism armed

Posted in Anarşizm (Anarchizm), Anti Faşizm (Anti Fascism), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Autonomism, e-kitap ( e-book ) on Mayıs 21, 2010 by anticopyrighttr

tarihsel gelişimi içersinde bulgaristan’ da silahlı anarşist hareket..

an e- book about the history of the armed struggle of bulgarian anarchists….

ingilizce / english !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/389897701/the_anarchist-communist_mass_line_bulgarian_anarchism_armed.rar

gli anarchici nella resistenza 1943 – 1945

Posted in Anarşizm (Anarchizm), Anti Faşizm (Anti Fascism), Autonomism, Belgesel (Documentary), yakın tarih ( near history ) on Mayıs 21, 2010 by anticopyrighttr

1945 ilkbaharında kuzey italya’dan gelen ayaklanma rüzgarıyla, ‘20′ lerdeki rejim karşıtı ayaklanmalarda, “ fuoriuscitismo ” hapislerinde ve trajik ispanya devriminde başroldeki anarşistler faşizme karşı tekrar silah başındaydılar. 8 ekim 1943’ ten sonra merkez-kuzey yakınlarındaki ilk grubun ardından bağımsız formlarda birçok farklı militan organizasyonun içinde anti-faşist güçler oluştu: garibaldi brigades, matteotti, justice and freedom …
yirmi yıllık direniş, ardında arditi del popolo’yu, 25 Nisan 1945’ten sonra da durmak bilmeyen partizanları, bilindik birçok resim ve videoyu ( malatesta’nın 1920’ deki konuşması veya nisan 1945’te partizanların milan’ a girişi gibi ) ve kuzey italya’ daki anarşist harekete tanık olmuş partizanları ve tanıkları bıraktı. bu kolektif öykü partizan direnişe katılan kadın ve erkeklerdeki tutkunun sırf silah altında bir özgürlüğe değil sosyal devrim için bir başlangıca dair olduğunu açık bir şekilde gösteriyor.

arşivlik…

when in the spring of 1945, the insurgency is spreading throughout north italy, anarchists, former players in the early twenties of the popular resistance to a regime squads is going to be, then the confinement of ” fuoriuscitismo ” and the tragic experience of the revolution spanish, are once again weapons in hand against fascism. after september 8, 1943 around the center-north are the first band, then became independent formations in some areas or part of various military organizations set up by anti-fascist forces: garibaldi brigades, matteotti, justice and freedom …
this two decades of resistance, leaving the arditi del popolo and reach those partisans who did not stop april 25, 1945, is well told through images and period films (such as a speech by errico malatesta in 1920 or the entry of partisans in milan in april 1945 ) and through the testimony of partisans original anarchists active in various regions of northern italy. a collective story which shows clearly the passion that has driven these men and women, for whom the partisan struggle was experienced not as a mere armed opposition under a freedom-but as the beginning of a social revolution.

quando nella primavera del 1945 l’insurrezione dilaga in tutto il nord italia, gli anarchici, già protagonisti nei primi anni venti della resistenza popolare a uno squadrismo che sta per farsi regime, poi del confino, del «fuoriuscitismo» e della tragica esperienza della rivoluzione spagnola, sono ancora una volta armi in pugno contro il fascismo. dopo l’8 settembre 1943 in tutto il centro-nord si costituiscono le prime bande, poi diventate formazioni autonome in alcune aree o parte integrante delle organizzazioni militari costituite dalle varie forze antifasciste: brigate garibaldi, matteotti, giustizia e libertà…
questo ventennio di resistenza, che parte dagli arditi del popolo e arriva a quei partigiani che non si sono fermati il 25 aprile 1945, viene così raccontato attraverso immagini e filmati d’epoca (come un comizio di errico malatesta del 1920 o l’entrata dei partigiani a milano nell’aprile 1945) e attraverso le testimonianze originali di partigiani anarchici attivi in diverse regioni del nord italia. Un racconto collettivo da cui emerge chiara la passione che ha mosso questi uomini e queste donne, per i quali la lotta partigiana era vissuta non come una semplice opposizione armata a un regime liberticida ma come l’inizio di una rivoluzione sociale.

italyanca / italian !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/389845921/Gli_anarchici_nella_resistenza.part1.rar
http://rapidshare.com/files/389846121/Gli_anarchici_nella_resistenza.part2.rar
http://rapidshare.com/files/389870843/Gli_anarchici_nella_resistenza.part3.rar

asiye # 2

Posted in aktivizm (activism), Anarşizm (Anarchizm), Anti Faşizm (Anti Fascism), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Anti Militarzim (Anti Militarism), Autonomism, cezaevleri ( jails ), Dergiler ve Fanzinler (Magazines and Fanzines), Ekoloji (Ecology), emek hareketleri ( worker movements ), fanzinler ve dergiler ( fanzines & magazines ), Göçmenler ( İmmigrants ), Hapishaneler (Jails), hayvan özgürlüğü ( animal liberation ), insan hakları (human rights), işgal evleri ( squats ), Kadın Hakları (Women Rights), mülteciler (refugees ), Medya (Media), nükleer karşıtı ( antinuclear ), uluslararası para fonu - dünya bankası ( imf - wto ), Vandalizm (Vandalism), vegan, şehir ve direniş ( city and resistance ) on Mayıs 18, 2010 by anticopyrighttr

antiotoriter dergi asiye’ nin ikinci sayısı..

anti authoritarian magazine asiye’ s second issue…

türkçe / turkish !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/388730238/asiye-sayi2.rar

hack this zine # 1 – 9

Posted in Açık Kaynak Kod (Open Source Codding), aktivizm (activism), Anarşizm (Anarchizm), Anti Faşizm (Anti Fascism), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Autonomism, Dergiler ve Fanzinler (Magazines and Fanzines), fanzinler ve dergiler ( fanzines & magazines ), faydalı bilgiler ( useful info ), Hack The World (Hack The World), Karşı Kültür (Counter-Culture), Vandalizm (Vandalism) on Mayıs 5, 2010 by anticopyrighttr

antifaşist ve antikapitalist, ademi merkezli bir örgütlülük oluşturan hacktivist’ lerin ( “hacktivist”, hacker ve activist kelimelerinin bir birleşimi; türkçe’ ye hacker eylemciler diye çevirmek olası…)çıkardığı bir zine. zine’ ın ilk sayısından çıkan son sayısına kadar aşağıdaki linkte mevcuttur.

a zine prepared by hacktivists..

contents:

#9: The Hacktivist Guide to the Internet:

Social Change Within The Hacker Movement. By Dave U. Random
Autonomy and a New High Tech by Cloacina
Can’t Stop The Signal by the March Hare Collective
Comcast Watch
Fighting the Fascists using Direct Action Hacktivism by thoughtcriime
Guardian Project: An Interview with Nathan Freitas
Little Brother review
Ronin: Badger! Badger! Badger! By evoltech

#8: Beautiful Technolust:

News and Events:

Intro:
Behind Schedule

Theory:
Leak Everything… Leak it Now
Power of Hactivisim
Ronin: A (Brief) Intro
Iptables: Network Auditing with Evoltech
Hot Piping Coffee Enema
Anti-Copywritten

How-Tos:
Protect Web Folders
RFI Rooting Tutorial
GLF: Binwriting Protocol
Digesting Shellcode like a Mollusk
Letters to the Editor
Credits and Shout-Out

#7: Hack the Gibson!:

Meta:
Letters
News in the Briefs

Tech:
Hacking your GPS (by Kuroishi)
Alternative PHP include vulnerabilities (by Anonymous) *
Obfuscating IP addresses (by Flatline)
Sucking Signal (by Sally)
Hardware Hacking (by Frenzy)

Philotics:
On Using Technology to Dismantle the Industrial Beat (by Anonymous)
Oscar Grant and Copwatch 2.0 (by Flatline)

#6: Lets Smash Windows!:

Political Articles: Views and Opinionated Articles:

On the Necessity of Direct Action (by Nomenumbra)
Hacking Freight Trains Part 2 (by Haifleisch)
Berkeley Tree Sit (by frenzy)
SF Community Colo Project (by ryan)
Callout for electronic action at the DNC & RNC (by hackbloc)
39 Lashes a poem (by Ardeo)
RNC Comms Analysis (by CGB)

Hacking / Technology: Articles for Digital Resistance:
Cryptographic Education for the Militant Activist Part 1 (by Nomenumbra)
Crabgrass: A Social Network for the Rest of Us (by Flatline)
The PE File format and its Darkside Part 2 (by Nomenumbra)
Full Disk Encryption Attacks (by hackbloc)
All Your Face(book) Are Belong To Us (by flatline)
Communications Systems and Technology (by Impact)
Anonymity with Wireless Networking (by Impact)

#5: Squat The Net!:

News / Events:
Timeline of Virtual Sit-ins / Electronic Civil Disobedience Actions
Free Jeremy
Hacklabs in the USA
Remaining nine of the Sagada 11 Released from Prision

Talking Tech:
A Small Study on Covert Channels
Getting Started with Linux Kernel Modules
Results of The Hackmeeting ‘capture the flag’ Competition
The PE File Format and Its Dark Side

Theory and Action:
Capitalist Monsters, RFID & Internet Tubes, an Interview with Annalee Newitz
Hacking Freight Trans: Adventure from SF to NYC for HOPE6
Intro to The FreeShit Project
Technologically Enhanced Activism (T.E.A)

Hacker Defense Bulletin:
Boycott the EMI – Mirror SGT Petsounds! – Drop the Lawsuit!
rm All Snitchs Before they get you!

Apendex:
HackThisSite Collective Organizing Guide
Creditz & Thankz

#4: Ammo for the info Warrior:

NEWS  and  INTRO Hack This Zine #4
Zen and the Art of Non-Disclosure
Anti-DRM Flash Mob
U.S gov. Indicts Hacktivist

THEORY:
Fear and Paranoia
How the Net was Lost
Consumerist Society Revisited

SKILLS:
Disrespect Copyrights in Practice
Advanced Cross-Site-Scripting
Cellular Suprises
Exotic vulnerabilities
Windows BOF Adventures
Deus Ex Machina: Artificial Hacker

RECIPES:
Use “Off the Record” Messaging
Start a Wargames Competition
How to Start a HackBloc
Start A Free Pirate Shell Server

ACTION:
Free the Sagada 11
Let’s Throw A PIRATE PARTY
Capture the Flag

#3: Digital Contraband:

THEORY:
hackers, crackers, artists & anarchists – hackbloc
support hairball against unjust felony charges – hacker defense network
fighting the commercialization of the internet – internet liberation front
pirate radio and the dreaded FCC – evildeshi
declaration of the independence of cyberspace – john barlow of the EFF
uk indymedia interview – hackers defending open publishing systems
misadventures of irish hackers – C

SKILLS:
the art of writing a web worm in php – world cant wait
writing a php fuzzer to self-discover web vulnerabilities
arp poisoning darkangel
ars viralis : the viral art – nomenumbra
proxy chaining outthere
tunnelling and tor kuroishi
anatomy of a phone number – br0kenkeychain

ACTION:
dismantling the copyright industry disrespectcopyrights.net
black and white chicago 2600 –
graffiti and counter-culture the wooster collective

#2: Notes From  The Hacker Underground:

TUNE IN: HAPPENINGS IN THE SCENE:

hack this site founder raided by fbi
right wing hackers target indymedia network
directnic enforces icann whois contact info accuracy
phpbb 2.10 disclosure cause mischief and mayhem on the net
nmap developers intimidated by fbi…by wyrmkill

ARM YOURSELF: EXPLOITS AND TECHNIQUES:

the art of the cipherer..by psyche
finding and exploiting php script vulnerabilities
hacking local mac os x
c compilation on a low level…by forcemaster
security access, backdoors and gaining permissions.

TAKE ACTION: HACKTIVISM IN PRACTICE:
join revolution, live happier
security culture: hackers living in an age of fbi repression
police state usa and the politics of fear
bringing it to their door: civil disobedience @ inaugurations
paradise engineering, political change…by archaios
communication and info gathering at a protest…alxciada
beyond physical borders: hacking and activism on the net.by fetus
white and black…by shardz
autonomous hacktivism with the internet liberation front

#1: Electronic Civil Disobedience Journal:

Table Of Contents:
Hack this Zine # 1Dispatches from the Hacker Underground
Floodnet: Power to the People!
Electronic Product Code / RFID: New meaning to Big Brother
Miami Police Riot While Rich Hide Behind Fences
Bugs in the Wild
Exploring the Wireless World on the Mac
How to Organize a Student Revolution
Diebold Electronic Voting Systems: Underminind Democracy
Bypassing Netzero’s Ad Banner
Hacking Regular Expressions
OS Wars: Corporate Giants Stomping the Free Software Movement
Fundamentals of Mac OS X Security

İNGİLİZCE / ENGLISH !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/383845359/hack_this_zine.rar

notlar:

1- eğer okumamış olan varsa, posta ilişkin bir kitap olarak ” bir hacker manifestosu” nu (ç-) almasını öneriyoruz. kitap merve darende tarafından çevrilmiş, 6.45 yayınlarından çıkmış. kitap hakkında bilgi için bkz:

http://birhackermanifestosu-mckenziewark.blogspot.com/

2- post, yıllardan beri antifaşist ve antikapitalist mücadelenin sanaldaki yansıması olmuş RedHack hactivistlerine ithaf olunur.

papirkrigen

Posted in Anarşizm (Anarchizm), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Autonomism, Belgesel (Documentary), işgal evleri ( squats ), Karşı Kültür (Counter-Culture), şehir ve direniş ( city and resistance ), İşgal Evleri (Squat) on Nisan 5, 2010 by anticopyrighttr

Christiania, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’a birkaç kilometre yakınlarda bulunan özgür bölgenin adı. 850 civarında sakini bulunan bu bölge 1971 yılında hippiler, işsizler ve bir grup genç tarafından mesken edildi.

Grönland ve Faröe Adaları’nın yarı bağlı olduğu Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın merkezinde devletçik. 1968 yılında askeri birliklerin şehir içinden çıkarılması kararı almasıyla boşalan askeri karargah, 1971 yılından itibaren hippi ve evsizlerin işgaline uğradı. Kendi bayrağı, ortak yönetimi, çocuk yuvası, dükkânları, eğlence yerleri olan Christiania’da yaklaşık 1000 kişi yaşarken, bölge Kopenhag’ın merkezinde ortaçağı yaşamaya devam ediyor. Merkezi ısıtma sisteminin olmadığı bölgeye araç girişi yasak.

Sarı zemin üzerinde bulunan 3 kırmızı nokta Christiania’nın bayrağını oluşturuyor. Noktalar Christiania yazısındaki ‘i’nin noktalarını sembolize ediyor. Atölye, lokanta, manav, fırın ve barlardan elde edilen gelir ortak kasada toplanıyor.

Bölgede sevilmeyenler listesinde ilk sırada polisler bulunuyor. Emniyet müdürlüğü ‘tecrübesiz polisleri staj için bu bölgeye’ gönderiyor. Polis baskını günlük hayatın bir parçası olmuş.

Christiania’nın yönetiminde herkes söz sahibi. Kararlar ortak Mecliste alınıyor. En büyük suçların başında hırsızlık geliyor. Hırsızlık yaptığı tespit edilen birinin bölgede kalması imkânsız.

Liberal – Muhafazakar koalisyon hükümeti, değeri milyar kronla ifade edilen bölgeyi yıkıp, iskana açmak istiyor. Büyük inşaat firmalarının iştahını kabartan bu teklif, Christiania halkının direnişiyle şimdilik bir başka bahara ertelendi.

Papirkriegen Christiania hakkındaki üçlemeden yayınladığımız ikinci belgesel…

Papirkrigen” is a 40 min. film in a trilogy about the situation in Christiania. Year 2006 was hard times for Christiania, the government and the police continuer to harass the citizen of this local area.

DANCA / DANSK !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/370147561/Papirkrigen.part1.rar
http://rapidshare.com/files/370175948/Papirkrigen.part2.rar
http://rapidshare.com/files/370203155/Papirkrigen.part3.rar
http://rapidshare.com/files/370230268/Papirkrigen.part4.rar

ya da / or:

http://www.mediafire.com/?ix0yze0emdb
http://www.mediafire.com/?gnmjdtmgczm
http://www.mediafire.com/?ntqmmzinqj3
http://www.mediafire.com/?0ujryyzmnym

not: ü ‘ ye teşekkürler…