Archive for the fanzinler ve dergiler ( fanzines & magazines ) Category

gecenin çocukları fanzin

Posted in Anarşizm (Anarchizm), Dergiler ve Fanzinler (Magazines and Fanzines), fanzinler ve dergiler ( fanzines & magazines ) on Mayıs 24, 2013 by anticopyrighttr

gecenin çocukları

ankara’dan “gecenin çocukları” fanzin..

“gecenin çocukları” fanzin from ankara…

türkçe / turkish !!!

indir / download:

http://tinyurl.com/gecenin-cocuklari

iconoclast / there goes the neighbourhood #34 spring’13

Posted in fanzinler ve dergiler ( fanzines & magazines ), soylulaştırma "kentsel dönüşüm" / gentrification on Nisan 12, 2013 by anticopyrighttr

iconoclast1

iconoclast fanzin’in soylulaştırma (beyaz gazetelerde kentsel dönüşüm olarak geçer) temalı 34. sayısı..

in this issue iconoclast tackles the subject of gentrification..

ingilizce / english !!!

indir / download:

http://dfiles.eu/files/7j9w0r0dw

sirkler herkes için eğlence değildir

Posted in Dergiler ve Fanzinler (Magazines and Fanzines), fanzinler ve dergiler ( fanzines & magazines ), faydalı bilgiler ( useful info ), hayvan özgürlüğü ( animal liberation ) on Kasım 2, 2012 by anticopyrighttr

hayvanların kullanıldığı sirkler, hiçbir zaman mutluluğun, eğlencenin sergilendiği yerler olmadı, olamayacak da. çünkü, sirklerdeki hayvanlar, vahşi doğadan koparılarak hapsediliyor, insanların eğlendirilmesi için akılalmaz işkencelerle, dayakla, açlıkla terbiye edilerek zorla sahneye çıkarılıyor. her anı zulümle dolu olan, zorlu bir eğitim sürecinin ardından ölene kadar ya da işe yaramayacak hale gelene kadar köleliğe mahkum edilen bu hayvanlar, parlak, albenili, ışıltılı gözüken insan kıyafetleriyle ve süslerle donatılıp eğlence sektörüne kazandırılıyor (!). sirk sahiplerinin izni dışında hiçbir gereksinimleri karşılanmayan bu tutsak hayvanlar, doğal yaşam ortamlarına kıyasla binlerce kat dar alanlarda, asla istedikleri gibi hareket edemeyecekleri kafeslerde tutuluyor. doğalarına hiçbir şekilde uymayan bir ortamda, çok kısıtlı temel gereksinimleri sağlanarak sadece yaşamalarına izin veriliyor. bu mahrumiyet nedeniyle de hapsedildikleri dar kafeslerde, kendi etraflarında, sürekli dairesel dönme hareketleri, kafa sallama gibi anormal davranışlar sergiliyorlar. istenildiği gibi eğitilmeleri için aç bırakılıyorlar; bir parça fıstık ya da meyve sayesinde, öğrendikleri hareketleri, seyirci önünde zorluk çıkarmadan, daha kolay yapmaları için. verilen komutu uygulamamak için direnen ya da hareketleri yapmayı reddeden hayvanlar ise ekstradan dayak ve işkenceyle, açlıkla ve susuzlukla cezalandırılıyor ki yabanıl dirençleri kırılsın diye…

eğitimlerde çivili sopa, kırbaç, elektroşok çubuğu, kanca gibi işkence aletleri kullanılarak hayvanlara “vahşi” oldukları unutturulmaya çalışılıyor, bu iğrenç sürece ve süresiz tutsaklığa adapte olmaları için son derece acımasız muamelelere maruz bırakılıyorlar. bir zamanların tıpkı köle insanları gibi “mal” statüsünde olan ve üstlerinden para kazanılan bu tutsak hayvanlar, şiddet dolu eğitimleri esnasında bile tıbbî yardımdan yoksun bırakılıyor; çünkü sirklerde kâr daha önemli. eğitimde, gösteride ve hatta uyurken bile uğradıkları şiddetin, vücutlarında açtığı yaralar basit müdahalelerle geçiştirilerek bir sonraki gösteriye hazırlanıyorlar. sirkler, şehirden şehre, ülkeden ülkeye gezdikleri için bu hayvanların, suya, yiyeceğe, doğal ihtiyaçlara erişimleri de bir hayli kısıtlı durumda. yılın büyük bir kısmını nakledilerek geçirdiklerinden kötü hava koşullarından da oldukça etkileniyorlar, ama bu, dayaksız, işkencesiz bir zaman dilimi olduğu için onlara göre bulunmaz bir fırsat belki de. sürekli dayağa, işkenceye ve açlığa maruz bırakıldıkları ve kafes içerisinde sürekli hapsedildikleri ya da çok kısa zincirlerle bağlandıkları için daima stres ve acı içerisinde yaşamaya mahkûmdur sirk hayvanları.

sirkler, hayvanlara yapılan zulüm, zorlama ve tutsaklık nedeniyle birer işkence merkezidir. bu ticarethaneler, aslında eğlenceyi değil, zulmü ve işkenceyi pazarlar. zorlamayla, işkenceyle, şiddetle eğitilen hayvanlar, zorunlu çalışma sisteminde, cinnetin eşiğinde olan toplumun kargaşasında ufalanan, yaşamayı, gülmeyi unutmuş insanları eğlendirmek için adeta “tüketilecek” mal muamelesi görür. tutsaklıklarından ölümlerine kadar acı, işkence ve ağır stresle yaşamaya mahkûm edilen bu hayvanların insanları eğlendirmek için tüm bunlara maruz bırakılması hiçbir şekilde kabul edilemez. bu yüzden “eğlenceli” diye reklamları yapılan sirklere halen gitmek isteyip istemediğinizi sorgulamanız gerekiyor.

sirklerdeki tutsak hayvanlar,
-bir zamanlar doğada özgürce ve insandan uzak, insan boyunduruğu olmadan yaşamlarını sürdüren canlılardı.
-acıyı, eziyeti, sömürüyü insanlarla eşit düzeyde hisseder, psikolojik baskıyı ise katbekat fazla hisseder.
-insanları eğlendirme gibi bir ihtiyaçları olmadığı gibi insan tarafından kendilerine böyle bir vazife de yüklenemez. sirklerdeki tutsaklık, işkence, dayak, açlık vb. durumlar kendi iradelerinin dışında ve bir çıkar uğruna onlara uygulanmaktadır.
-gösterilerde sergiledikleri metazori hareketleri isteyerek öğrenmez.

sirk endüstrisine dair gerçekler üzerine bir broşür..

the very word “circus” brings to mind vivid images of amazing acrobats, comedic clowns … and exotic animals. but unlike the human entertainers, animals do not choose the circus life; they are kept in captivity and forced to take part in the show. circuses that use animals are aggressively promoted by the circus industry as safe, fun, wholesome family entertainment. this couldn’t be farther from the truth. after the circus industry’s glitter and glamour has settled, the animals remain involuntary participants in a degrading spectacle, performing not because they want to, but because they are forced to.

though more people are beginning to realize the truth about the big top, many continue to attend animal-circuses. elephants, tigers, lions, other big cats, bears, primates, exotic reptiles, and other animals are still subjected to cramped, unnatural living conditions; travel for most of the year; cruel training methods that use violence, fear, and intimidation; and exhibition in front of loud crowds under bright lights.

a pamphlet against circuses industry…

türkçe / turkish !!!

indir / download:

https://rapidshare.com/files/1469648323/sirkler.rar

fighting talk magazine – anti fascist action # 1 – 21

Posted in Anti Faşizm (Anti Fascism), Dergiler ve Fanzinler (Magazines and Fanzines), fanzinler ve dergiler ( fanzines & magazines ) on Şubat 15, 2012 by anticopyrighttr

anti faşist hareket – ingiltere’nin çıkartmış olduğu “fighting talk”un 21 sayısı.
twenty one issues of anti fascist action – united kingdom’s journal “fighting talk”.

ingilizce / english!!!

indir / download:
https://rapidshare.com/files/1729440088/ftm-afa.rar

pazartesi dergisi – kadınlara mahsus gazete # 0 – 106

Posted in Anti Faşizm (Anti Fascism), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Anti Militarzim (Anti Militarism), Dergiler ve Fanzinler (Magazines and Fanzines), fanzinler ve dergiler ( fanzines & magazines ), Kadın Hakları (Women Rights), yakın tarih ( near history ) on Aralık 8, 2011 by anticopyrighttr

feminist perspektiften habercilik yapan ve tüm çalışanları kadınlardan oluşan dergi yayın hayatına 1995 yılında başladı. 2002’ye kadar 32 sayfalık tabloid dergi olarak yayımlandı.2003-2005 arasında standart dergi formatına kavuşan pazartesi dergisi adını pazartesi günleri yapılan editoryal toplantılarından almaktaydı. linkten indirilebilir.

pazartesi was a feminist magazine , which means ”monday” in turkish. the magazine began in 1996 in a print version until it switched to a web format in 2007. the magazine was run by women, and the staff consisted of only women.

türkçe / turkish !!!

indir / download:
https://rapidshare.com/files/3762593978/pazartesi.part1.rar
https://rapidshare.com/files/1335840083/pazartesi.part2.rar

the black cat sabotage handbook

Posted in Anarşizm (Anarchizm), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Çevre (Enviroment), Dergiler ve Fanzinler (Magazines and Fanzines), Ekoloji (Ecology), fanzinler ve dergiler ( fanzines & magazines ), faydalı bilgiler ( useful info ) on Temmuz 22, 2011 by anticopyrighttr

ekotaj ve monkeywrench taktikleri üzerine bir el kitabı…
a handbook on ecotage & monkeywrenching…

ingilizce / english !!!

indir / download:

https://rapidshare.com/files/2027104249/bcsb.rar

how to plan and execute an act of electronic civil disobedience [ ecd ]

Posted in aktivizm (activism), Dergiler ve Fanzinler (Magazines and Fanzines), fanzinler ve dergiler ( fanzines & magazines ), faydalı bilgiler ( useful info ), Hack The World (Hack The World) on Temmuz 21, 2011 by anticopyrighttr

elektronik sivil itaatsizlik eylemlerinin organizasyon aşamasından itibaren nasıl örgütlenebileceği, nelere dikkat edilmesi gerektiği ve nelerin kullanıldığına (nerelerden indirilebileceğine) kadar uzanan bir kitapçık.

a “how to” guide for electronic civil disobedience ( ecd ).

ingilizce / english !!!

indir / download:

http://www.mediafire.com/?3nc0opgpozgn8ut

the hacker news # 1 – 3

Posted in Açık Kaynak Kod (Open Source Codding), Anarşizm (Anarchizm), Anti Faşizm (Anti Fascism), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Dergiler ve Fanzinler (Magazines and Fanzines), fanzinler ve dergiler ( fanzines & magazines ), Hack The World (Hack The World) on Temmuz 6, 2011 by anticopyrighttr

hacktivistler tarafından çıkartılan “the hacker news” un ilk üç sayısı…

the first three issues of the hacktivist zine, “the hacker news”…

ingilizce / english !!!

indir / download:

http://www.mediafire.com/?tzlboaod43x18ie

* bu gönderi redhack’e ithaftır…  / this post is dedicated to redhack…

fevkalade tehlikeli – fanzin

Posted in Anarşizm (Anarchizm), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Anti Militarzim (Anti Militarism), Dergiler ve Fanzinler (Magazines and Fanzines), fanzinler ve dergiler ( fanzines & magazines ), Kadın Hakları (Women Rights) on Temmuz 5, 2011 by anticopyrighttr

anarko-feminist fanzin, “fevkalade tehlikeli”…

anarcho-feminist fanzine, “fevkalade tehlikeli”

türkçe / turkish:

indir / download:

http://www.mediafire.com/?pa776po9go0yahz

our lives of burning vision – conspiracy of cells of fire

Posted in Anarşizm (Anarchizm), Anti Faşizm (Anti Fascism), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Dergiler ve Fanzinler (Magazines and Fanzines), fanzinler ve dergiler ( fanzines & magazines ) on Nisan 5, 2011 by anticopyrighttr

ateş hücreleri olarak da bilinen ateş hücreleri komplosu ( synomosia pyrinon tis fotias-Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς),
kapitalist sisteme karşı mücadele eden bir örgüt. devlet kurumlarına zarar vermeyi ama insana zarar vermemeyi öncelikli olarak görüyor. örgütün eylemlilik amacı ise, insana en az riskli olan en etkili eylemi gerçekleştirmek.

örgüt, almanya’nın tanınmış şehir gerilla hareketi kızıl ordu fraksiyonu ( raf ) gibi dar bir kadroyla çalışmayı yeğ tutuyor.hanesine 2008’den bu yana birçok bombalama eylemi yazılmış durumda. bunların başlıcaları şöyle: birçok banka şubesinin, uluslararası büyük şirketlerin ve bir bakanın evinin bombalanması. yunanistan’ın en büyük cezaevi inşaatının, bir eski emniyet müdürünün, bir savcının evinin bombalanması ve parlamento binasının dışına bomba koyulması da bu örgütün işleri olarak değerlendiriliyor.

a pamphlet about the conspiracy of cells of fire…

ingilizce / english !!!

indir / download:

http://www.mediafire.com/?3a4ugycvwp4hjqy