Archive for the gdo ( gmo ) Category

fresh

Posted in Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Belgesel (Documentary), gdo ( gmo ) on Temmuz 11, 2011 by anticopyrighttr

” fresh ” belgeseli daha sağlıklı ve sürdürülebilir alternatifleri desteklemenin, yiyeceklerimiz ve gezegenimiz icin pratik bir vizyon sunacağı düşüncesinden yola çıkılarak hazırlanmış belgesel bir çalışmadır.

“fresh ” is focusing on forging healthier, sustainable alternatives as they offer a practical vision for a future of our food and our planet.

ingilizce / english !!!

indir / download:

https://rapidshare.com/files/294705611/FRESH.part1.rar
https://rapidshare.com/files/611904081/FRESH.part2.rar

wto : a threat to humanity

Posted in Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Belgesel (Documentary), Ekoloji (Ecology), emek hareketleri ( worker movements ), gdo ( gmo ), insan hakları (human rights), küreselleşme ( globalization ), uluslararası para fonu - dünya bankası ( imf - wto ) on Haziran 11, 2010 by anticopyrighttr

” wto : a threat to humanity “, ( dünya ticaret örgütü : insanlık için bir tehdit ) dünya ticaret örgütü’ nün tarihini ve politikalarını inceleyen bir belgesel. belgesel meksika ve çeşitli orta amerika ülkelerinin dünya ticaret örgütü’ nün kendi coğrafyaları üzerindeki etkilerini inceleme isteminden doğmuş. nafta ve mısır yetiştiriciliğine etkisi, gdo’ lu tohumların dünya eko- sistemindeki etkileri, fikri mülkiyet ve patentler, doğal kaynakların özelleştirilmesi ve iş gücünün ucuz işçilik dayatmalarıyla yavaş yavaş köleleştirilmesi gibi dünya ticaret örgütü’ nün varlığını devam ettirme ve etkinlik alanını genişletme çabaları ve bunların insanlar üzerindeki etkilerine değinilmiş.

” wto : a threat to humanity ” is an in-depth look at the history and current policies of the world trade organization. a threat to humanity (an indigenous / non-indigenous co-production) was originally made for indigenous and campesino communities in mexico and central america who wanted an explanation of  wto and how it’s policies are affecting their communities. among the issues discussed are nafta ’s impact on corn production in mexico, the effects of genetically modified seeds on world agricultural systems, agricultural subsidies in developed countries and it’s negative impact on food production in developing countries, intellectual property and patents on indigenous plants and knowledge, privatization of natural resources and south to south competition for cheap labor.

ingilizce / english !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/397770522/wto-a_threat_to_humanity.part1.rar
http://rapidshare.com/files/397771539/wto-a_threat_to_humanity.part2.rar
http://rapidshare.com/files/397771458/wto-a_threat_to_humanity.part3.rar
http://rapidshare.com/files/397709954/wto-a_threat_to_humanity.part4.rar

bad seed: the truth about our food

Posted in Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Çevre (Enviroment), Belgesel (Documentary), Ekoloji (Ecology), gdo ( gmo ), insan hakları (human rights) on Haziran 4, 2010 by anticopyrighttr

” bad seed: the truth about our food ” dünyanın gıda kaynaklarını kirletme ve onların yerine genetiği ile oynanmış besin maddelerini onların yerine geçirme çalışmaları ile ilgili bir belgesel.

söylenen dünyanın gıda kaynaklarının mevcut nüfusa yetmediği, ve az gelişmiş ülkelerdeki açlığın sebebinin bu olduğu yönündedir. oysa ki hakikat kapitalizmin ihtiyacı olan sanayi faaliyetleri için alana gereksinim duyulmasından dünyanın yeşil alanlarının, ekilebilir topraklarının hızla sanayi bölgelerine çevrilmesinden dolayı olduğudur.

gdo’ lu besinlerin sağlıksızlığı ve canlıların hayatlarını tehlikeye atması bir yana, söylenen üzere bunun mevcut açlığa çare olmak gibi bir amacı da yoktur. olup biten sadece hızını alamayan kapitalizmin yaşamın devamı için gerekli olan gıdaları patent altına almaya ve fabrikasyon biçimde daha ucuza mal ederek, daha az bozulma sağlayarak pazarlama kaygısıdır.

belgeselde biliminsanları, aktivistler ve araştırmacıların görüşlerine başvurulmuş.

this documentary exposes a vast conspiracy to contaminate and control the world’s food supply through genetic engineering of food crops. leading scientists, researchers and activists present the facts that you need to know about genetically modified organisms (gmo’ s).

the methods used to genetically engineer plants are imprecise and extremely dangerous. eighty percent of food sold in north america already has ingredients made of gmo’ s s that have not been adequately tested for safety. this program presents all the facts about this alarming controversy and features the best-known, most credible bio tech / agriculture authorities in the world today.

ingilizce / english !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/394863663/bad_seed.part1.rar
http://rapidshare.com/files/394971235/bad_seed.part2.rar
http://rapidshare.com/files/395019138/bad_seed.part3.rar

the mouth revolution

Posted in Animasyon (Animations), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Çevre (Enviroment), Ekoloji (Ecology), gdo ( gmo ), insan hakları (human rights) on Mayıs 30, 2010 by anticopyrighttr

dünyadaki bütün ağızlar, doymamış yağlara, yapay katkı maddelerine, genetiğiyle oynanmış organizmalara ve zararlı kimyasallar içeren gıdalara karşı bu kısa animasyonda, ağız birliği etmeye karar verdiler. ” ağız devrimi ” organik ürünleri tüketmenin önemini vurgulayan, hem eskiyi, hem de zamanımızı hicveden 4.5 dakikalık bir canlı-aksiyon parodisi. sojourner tooth (konuk diş), captain mouth ( kaptan ağız ) gibi devrimci ağızlar ne yiyeceklerini ve hangi yiyecekleri yemeyeceklerini bir ” mouthifesto ” ( devrimci ağız manifestosu ) ile deklare ediyorlar: trans yağlara, genetiğiyle oynanmış gıdalara, tarım ilaçlarına, sentetik ve yapay katkı maddelerine HAYIR!

mouths are fed up with the garbage we eat! the mouths are angry. the mouths are demanding real food-organic food- NOW! the mouth revolution begins! viva la mouthalucion!

ingilizce / english !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/393271648/THE_MOUTH_REVOLUTION.rar

grocery store wars

Posted in Animasyon (Animations), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Ekoloji (Ecology), gdo ( gmo ) on Mayıs 30, 2010 by anticopyrighttr

” grocery store wars ” ( market savaşları ) , yıldız savaşları’ na atfen, cuke skywalker, ham solo, chewbroccoli, ve yaşlı bilge obi wan cannoli isimli sebze kuklalardan oluşan küçük bir organik sebze çetesinin, çiftliğin karanlık yüzünün lideri kötü adam darth trader’a karşı savaşmalarını anlatan beş dakikalık bir animasyon.. asiler, prenses lettuce’u kurtarıp death melon’u zamanında yok edebilecekler midir? Yoksa cuke çiftliğin karanlık yüzüne teslim mi olacaktır? genetik yapısı ile oynanmış yiyecekler, parlaklık verilmiş, toksik kimyasal maddeler ordusundan oluşan kir ve zehir imparatorlugu pazarı eline geçirebilecek midir ?

store wars is a hilarious five minute animation about a small band of organic vegetable puppets — cuke skywalker, ham solo, chewbroccoli and wise old obi wan cannoli. battling against darth trader, evil lord of the dark side of the farm. can these organic rebels rescue princess lettuce and destroy the death melon in time? or will cuke be seduced by the dark side of the farm … an empire of pollution and pesticides that has taken over the market with its arsenal of genetic engineering, irradiation and toxic chemicals..

ingilizce / english !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/393112196/grocery_star_wars.rar

not: kollektifin yeni üyesi *explosions’ un ilk yüklemesi; kendisine hoşgeldin diyoruz…

patent for a pig

Posted in Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Çevre (Enviroment), Belgesel (Documentary), Ekoloji (Ecology), gdo ( gmo ) on Mayıs 22, 2010 by anticopyrighttr

öncelikle patentin ne olduğuna bir bakalım: buluş belgesi veya patent, ürün  veya buluş  sahibine, ” icat ettiği ” ürünün satışı, pazarlanması, çoğaltılması, bir benzerinin üretilmesi gibi alanlarda tekellik getiren resmî bir belge ve unvandır.

sorular soruldukça, patentin anlamı üzerine şüpheler ortaya çıkmakta, patentin kapital hedefli bir teknik ilerlemeyi mi sağladığı yoksa herkesin yararına mı olduğu konusunda emin olunamamaktadır.

michael müller’ in  ” Die Zeit “te yazdıklarına göre  dünya çapında bölgelerin paylaşıldığı, türlerin patentle tekele alınmaya başlandığı ve etkileri önümüzdeki senelerde gündelik hayatlarımızda daha açık şekilde görebileceğimiz bir zaman koridorundayız.

izleyeceğiniz belgeselde monsanto’ nun tohumlar haricinde yaşamın diğer alanlarını patentleme çalışmalarına değinilmiş.

documentary concerning the controversy surrounding the experimental science of genetic modification by biotechnology corporations and the food industry.

ingilizce / english !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/390279579/PatentforaPig.part1.rar
http://rapidshare.com/files/390221605/PatentforaPig.part2.rar

the world according to monsanto

Posted in Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Çevre (Enviroment), Belgesel (Documentary), Ekoloji (Ecology), gdo ( gmo ), insan hakları (human rights), küreselleşme ( globalization ) on Kasım 30, 2009 by anticopyrighttr

“Gıda kaynaklarını kontrol eden, insanları kontrol eder.”
-Henry Kissinger
“Gıda güçtür! Biz bunu davranışları kontrol etmek için kullanırız. Bazıları buna rüşvetçilik diyebilir. Özür dilemiyoruz.”
-Catherine Bertini(ABD eski Tarım Bakanı Yardımcısı, BM Gıda Programı eski yöneticisi)

Komedi dizisi Seinfeld’in “The Mango” bölümünde Jerry Seinfeld şöyle diyor: “Bilim adamları çekirdeksiz karpuz yapmış. Çekirdeği tükürme sıkıntısı ne kadar büyük bir sorundu ki vakitlerini ve enerjilerini buna harcamışlar?” Seinfeld’in saf bir yaklaşımla anlayamadığı şu ki, o bilim adamlarının derdi bizi çekirdeği tükürme zahmetinden kurtarmak değil. Gıdanın genetiğiyle oynanması fikri, daha fazla tohum satarak para kazanmaktan çok çok öteye uzanıyor. Hayatın yazılımı olan DNA’yı ticari mal haline getirmekten tutun, insanları birer robot-köleye çevirmeye kadar geniş spektrumlu bir planın bir parçası.

Modern hayatta etrafımızda gördüğümüz her nesnenin bir tanımı, hayli uzun bir özellikler listesi var. Alınıp satılan her şey kitaplar dolusu yasa, yönetmelik ve standarda tabi. Bu durumu bir gereklilik gibi algıladık, olağan karşıladık. Bize satılan şeylerin çok ciddi ve sözüm ona mühim standartlarla tanımlanıyor olması gelişmişliğin bir göstergesiydi. Bu “tanımlama” deliliği sonunda canlı varlıklara da ulaştı. Bütün gıdamız canlı organizmalardan oluşur. Gıdanın tanımlanmasının ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Bitkilerin, hayvanların… hatta insanların!anımlama için kullanılacak ölçüt organizmanın “barkod”u olan DNA. Demek ki patentini, telif hakkını (ya da üretim hakkını, adına ne derseniz deyin) almak istediğiniz organizmanın DNA’sını yazabilmelisiniz. Genetik mühendisliği bunun için ortaya çıktı. Dev şirketler canlıların DNA’sını çözüp hayatın patentini alsınlar diye. Aldılar da.

Bugün Hindistan’da yüzlerce çiftçi intihar ediyor.  Nedeni genetiği değiştirilmiş(GD) tohum satan şirketlere borçlarını ödeyememeleri. Ödeyememe nedeni tohumların şirketlerin vaat ettiği verimi vermemesi ve daha fazla tohum almak zorunda kalmaları. Masrafların bu kadar artmasının bir diğer nedeni GD tohumlarla kullanılabilecek olan ilacı sadece tohumu satan şirketin üretiyor olması. Çiftçilerin GD tohumlara yönelmesinin nedeni de dönüm başına daha fazla ürün almak. Ölmek istemeyen çiftçinin diğer seçenekleri böbreğini satarak iflasını biraz daha ertelemek ya da tarlasını satarak aç kalmak.

Genetiği değiştirilmiş organizma(GDO) sektörünün önde gelen şirketi Monsanto’nun Hindistan’daki kolu Mahyco’nun sattığı Bollgard marka pamuk tohumları vaat edilen verimi vermiyor. Birlikte kullanılan tarım ilacı Round-up, Bollgard dışında toprağın üstünde ve altında ne varsa öldürüyor. Bollgard’ı Round-up olmadan kullanamıyorsunuz. Tohumun satış sözleşmesinde tohumların tamamının satın alındığı yıl ekilmesi, saklanmaması, diğer çiftçilerle paylaşılmaması mecbur tutuluyor. Zararlılara karşı şirketin iddia ettiği korunmanın da sağlanamadığı bir çok gazete haberine konu oldu. Tohumun zararları bununla da bitmiyor. Rüzgar, yağmur ve diğer doğal yöntemlerle çevredeki tarlalara taşınıyor. Taşınan GD tohumlar çapraz tozlaşma ile hakiki tohumların da soyunu bozuyor. Berkeley Üniversitesi GD ürünlerin ekiminin yasak olduğu Meksika’nın hakiki mısırına GD mısır genleri karıştığını belgeledi. Paraguay soyasına komşu ülke Brezilya’nın soyası(GD) karıştığı için Paraguay’da GDO’lar serbest bırakılmak zorunda kaldı.

Hakiki tohum eken çiftçilerin çevreden gelen hibrit ve GD tohumları ayıklamak ve tarlasını temiz tutmak gibi bir zorunluluğu ortaya çıkıyor. Yakın tarlalardan rüzgar yoluyla gelen tohumlar yüzünden organik tarım sertifikasını kaybeden çiftçiler var! Yetmiyor, şirket komşu tarlada kendi tohumuna rastladığı zaman “tohumumu çaldı” diyerek zaten mağdur olan çiftçiyi mahkemeye veriyor. Yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor. Dürüst çiftçilerin bu saldırıdan kurtulması için ne kadar çok çaba harcanması gerektiği aşikar.

GD tohumların üretiliş biçimi basitçe bitkide bir çeşit kanser yaratma üzerine kurulu. Hedef hücrenin DNA’sı, kaynak hücrenin DNA’sı ile doğal yollarla çaprazlanmayacağı için taşıyıcı olarak bakteri ve virüsler kullanılıyor. Kaynak genleri taşıyan bakteri ve virüsler hedef virüsleri “işgal” edip genleri aktarıyor. Bu hikayenin korkutucu tarafı şu ki, siz bu GD organizmaları yediğiniz zaman bu başkalaşmış genler midenizde ve bağırsaklarınızda çalışmaya devam ediyor. Bağırsaklarınızda bulunan sindirim bakterilerinin de genlerinin değişmeyeceğini, hatta vücudunuza bir kez girmiş bulunan DNA’nın diğer hücrelerinizi etkilemeyeceğini kimse garanti edemiyor. Bu da işin sağlık açısından tehlikesini oluşturuyor. Bildiğiniz gibi kansere neden olan ya da zemin hazırlayan etkenler uzun yıllar sonra, vücutta birikim yaptıktan sonra harekete geçebiliyor ve bir çok kanserojen etken 20.yy’da sanayi ürünlerine uzun süre maruz kalan insanların hastalanması üzerine keşfedilebildi. GDO’ların da birer sanayi ürünü olarak benzer süreçten geçtikten sonra kanserojen ilan edilmesi olası. Tabi o güne kadar satın alınmamış laboratuar, üniversite, bürokrat, bakan kalırsa!

Son yıllarda GD olmayan, doğal tohum genleri de patentlenmeye başladı. Türkiye’de doğal tavuk türlerini üzerine patentleyen şirketler var. Bunun ne anlama geldiğini bir düşünün. Her an arka bahçenizden bir bitkinizi götürüp üretim hakkını üzerlerine alabilir, sizi kendilerine köle yapabilirler. Tarlasına isteği dışında GD tohumlar bulaşan çiftçinin ürününün tohumu patentleyen şirketin malı olduğuna hüküm veren mahkeme kararları var. Yakın gelecekte insan genlerini patentleyebilirler. Genetik köle pazarları bilim-kurgu olmaktan çıkabilir. Hayatın patentlenmesini normal bulanlar, çocuklarının, torunlarının şirketlerin malı olarak alınıp satılmasına kendini hazırlamalı.

Şu anda ülkemize GD tohumların ithali yasak. Ancak hükümet bunu serbest bırakacak. AKP’li bürokratların, milletvekillerinin Monsanto ile yaptığı görüşmeler kartel basınında yer bulmuyor. Şuna emin olun; GD tohumların serbest bırakıldığı gün, tarlalarımızın ateşe verildiği gündür. GDO, tarımda son duraktır. Teslim olduğumuz anda başka seçeneğimiz kalmayacak, çünkü elimizde gerçek gıdalar yetiştirmek için hakiki tohumlar olmayacak. Genetik çeşitlilik yok olacağı için bitkilerin zor şartlara dayanıklılığı tamamen ortadan kalkacak.

Transgen gıda hakkında yazılıp çizilen yalanların bini bir para. Örneğin GD tohum ekiminin iddia edildiği gibi daha az değil, eninde sonunda daha fazla zirai ilaçlama gerektirdiği biliniyor. En çok tekrarlanan bahane dünya nüfusunun doyurulması için gen teknolojisine muhtaç olduğumuzdur. Oysa bu gerçeğin tam tersi. Başta Monsanto olmak üzere biyoteknoloji şirketleri belki de geleceğin en büyük açlık sebebi olacak biyoetanol ve biyodizel tuzağını bizzat hazırladılar. Biyoyakıt ekinlerinin üretiminde, elde edilenden fazla enerji harcanıyor. Ama bu gerçekler yazılmıyor.

Bu konuyu açık açık yazıp çizmeye cesaret edenleri baskı, zorlama, tehdit ve mahkeme koridorları bekliyor. Şirketler öyle zengin ki, girdikleri her yerde kiralayabilecek akademisyenler bulabiliyorlar. Aralarında Bilim ve Teknik’in de bulunduğu bilimsel yayınlar genetik mühendisliğini geleceğin bilim dalı, insanlığın ortak umudu gibi sunmaya çalışıyor, allayıp pulluyorlar. Bu coğrafyada kamuoyunu GDO’lara hazırlamayı kendine görev edinmiş sözde bilim insanları dernekler  bile kurmuşlar.

“Monsanto biyoteknolojik gıdanın güvenliğini garantilemek zorunda değil. Biz mümkün olduğu kadar fazla satış yapmakla ilgileniyoruz.”

-Phil Angell(Monsanto İletişim Sorumlusu, NYTimes, 25.10.1998)

Monsanto ABD merkezli, tarım ilacı, tohum, yapay aroma, yapay gübre, yapay tatlandırıcı, sentetik kimyasal hammadde, plastik, ilaç gibi alanlarda faaliyet gösteren bir şirket. 1995-2005 arasında dünyanın dört bir yanında 50 tohum şirketini bünyesine katmış, 11000 çeşit tohumun patentini almış. Şirket aynı zamanda Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan nükleer bombalarının üretimi için çalışmış olan Manhattan Projesi’nin bir parçası idi. Akademik raporlarda, kamu araştırmalarında, ürün prospektüslerinde, reklamlarda hileye başvurduğu yönünde ABD mahkemeleri tarafından verilmiş kararlar var. Şirketin yönetim kurulunda silah ve madencilik şirketlerinin yöneticileri de bulunuyor. Asgrow, Dekalb, Deltapine, Seminis, Roundup gibi markalarla Türkiye’de de faaliyet gösteriyor.

Şu anda Monsanto tarafından yapılan, bütün dünyanın gıda kaynaklarını, ekimi, hasadı, hatta arka bahçenizde, saksınızda yaptığınız üretimi kontrol altında tutan devlet-ötesi, yasa-üstü bir örgütün aleni provası. Mağdur çiftçilere açılan davalar, çiftçilerin iflası için harcanan kasıtlı ve programlı bir çaba, lobi yapmak ve hükümetleri satın almak için harcanan milyar dolarlar bunun işaretleri. GDO hareketi, bizim ne zaman yaşayıp ne zaman öleceğimize karar verme hakkını almaya çalışıyor.  Biz bu konuyu tartışırken,  bu şirketler yaşadığımız coğrafyada yeni yatırımlara başlıyor, olaydan habersiz yüzlerce çiftçi daha GDO tuzağına düşüyor, ölüm tohumları bu topraklarda yayılmaya devam ediyor. Giden geri gelmiyor. Vaktimiz daralıyor.

Şirketin sorumlu olduğu ürünlerden bir kaç örnek:

-Sığır büyüme hormonu ( rBGH, ticari adı Posilac. Sığırları hasta ettiği için antibiyotikle birlikte verilmek zorunda. Üretilen et ve sütte hormon ve antibiyotik kalıntıları bulunuyor. AB ve Kanada’da kullanımı yasaklanmıştır. Türkiye’de serbesttir. )
-PCB ( 1980′lerde yasaklanan sanayi tipi zehirli soğutucu gaz )
-DDT ( Önceleri tarım ilacı, daha sonra böcek zehri ve kimyasal silah. Toprakta, su havzalarında ve nitekim deniz balıklarının bünyesinde biriktiği kanıtlanmıştır. İddia edilenin aksine uzun yıllar varlığını sürdürdüğü şüpheleri vardır. )
-Aspartam ( Eksitotoksin, yani zehir olduğu bilinen yapay tatlandırıcı. ABD ilaç ve yiyecek idaresi FDA’dan bir kaç denemeden sonra türlü ayak oyunlarıyla onay alabilmiş, ama kalıcı zararları bir çok farklı kaynak tarafından kanıtlanmıştır. Sağlığa zararlı olmadığı şekline bugün hakkında en çok yalan söylenen maddelerden biridir. )
-Sakarin ( Kanserojen yapay tatlandırıcı. )
-Agent orange ( Önceleri tarım ilacı, daha sonra kimyasal silah. )
-V-Gurt ( İkinci nesli olmayan, hasadın bir kısmını tohumluk olarak ayıramadığınız kısır tohum teknolojisi. Namı diğer terminator tohum. )
-Copper 7 ( Sağlığa zararlı olduğu için yasaklanan rahim içi doğum kontrol cihazı. )
-Biyoetanol ve biyodizel ( GD mısır ve soya kökenli )
-Roundup( Ülkemizde de kullanılan tarım ilacı. Kansere neden olduğunu gösteren araştırmalar var. )
-GD mısır ( Hiç bardakta mısır yediniz mi? )
-GD soya
-GD tahıl
-GD pamuk
-GD domates
-GD patates
-GD ağaç
-GD çim

The gigantic biotech corporation Monsanto is threatening to destroy the agricultural biodiversity which has served mankind for thousands of years.

The endless list of genetically modified seeds sold and controlled by Monsanto are putting at enormous risk age-old agricultural patterns under the presumptuous slogan of aiming at solving the huge problem of hunger in the world.

On March 11 a new documentary was aired on French television (ARTE – French-German cultural tv channel) by French journalist and film maker Marie-Monique Robin, entitled ‘The World According to Monsanto’ (Le Monde selon Monsanto). Starting from the Internet over a period of three years Robin has collected material for her documentary, going on to numerous interviews with people of very different backgrounds. She traveled widely, from Latin America, to Asia, through Europe and the United States, to personally interview farmers and people in influential positions.

As an example of pro-Monsanto interviews, she talked at length with Michael Taylor who has worked as a lawyer for Monsanto and also for the Federal Drug Administration (FDA), where he had great influence on the legalization of the genetically modified bovine growth hormone (BGH). It also became FDA policy during Taylor’s tenure that GM seeds are declared to be “substantially equivalent to non-GM seeds, hence proclaiming proof of the harmlessness of GMs to be unnecessary. Michael Taylor is a typical example of technocrats employed via ‘the revolving door policy’. He is now head of the Washington, D.C. office of Monsanto Corporation.

The gospel according to Monsanto is that their patented GM seeds and their bovine growth hormone (BGH) will increase worldwide production of agricultural, dairy and meat products and Bt cotton to the extent that worldwide hunger and poverty will be eradicated.

The actual truth is rather the opposite. GMOs are creating serious damage all over the world and artificial BGH injection in cows cause numerous health problems, and even death.

Monsanto is not held back by any considerations of ethics and it hides the reality of its sordid machinations behind a wall of secrecy. Everything Monsanto does is exclusively with the intent of increasing its own profit – everything else be damned. If left to its own devices it will most certainly destroy the livelihood of millions of farmers – a process begun a decade ago in India and certainly in many other countries as well. The planet’s ecosystems will be seriously threatened by unnatural ways of changing agricultural patterns. The dangers of GMO cultivation to the environment come in many forms:

-Switching from age-old biodiverse crops that can tolerate low-level amounts of water to industrial monocultures of crops such as GM soya, cotton, sugarcane, etc. that require large amounts of irrigation.

-Inundating cultivated lands with toxic herbicides, in particular the dangerous Monsanto product Roundup, to which the GMO seeds have been made biotechnically resistant. Any other growth should succumb to Roundup, were it not for the fact that weeds to a very large extent become Roundup resistant.

-Putting an end to biological farming and poisoning non GM cultures through pollenization from GM crops and accidental exposure to Roundup herbicide.

-Deforestation to make more land available for the culture of the GM seeds Monsanto sells at high prices to poor farmers.

On top of all these dangers to biodiversity and biological farming comes the fact that Monsanto has patented its products and farmers are legally bound not to save seeds for replanting for the following year. They must buy new seeds from Monsanto every year and the company has a sizeable staff that just deals with prosecuting farmers suspected of illegally using one year’s seeds for the planting of the next year’s crop.

İNGİLİZCE / ENGLISH !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/106490211/The_World_According_to_Monsanto.part1.rar

http://rapidshare.com/files/106496090/The_World_According_to_Monsanto.part2.rar

http://rapidshare.com/files/106501125/The_World_According_to_Monsanto.part3.rar

http://rapidshare.com/files/106506181/The_World_According_to_Monsanto.part4.rar

http://rapidshare.com/files/106511367/The_World_According_to_Monsanto.part5.rar

http://rapidshare.com/files/106516675/The_World_According_to_Monsanto.part6.rar

http://rapidshare.com/files/106521246/The_World_According_to_Monsanto.part7.rar

şifre / pass: docs4you.org

fed up !

Posted in Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Çevre (Enviroment), Belgesel (Documentary), Ekoloji (Ecology), gdo ( gmo ), insan hakları (human rights) on Kasım 29, 2009 by anticopyrighttr

gdo meselesi tartışıla dursun, zaten aldığımız  gıdanın yaklaşık % 70′ i gdo’ yu etiketlerinde belirtilmemiş olmasına rağmen barındırıyor. Biyoteknoloji pazarı günümüzde 50milyon dolar gibi bir parayı, bu teknolojinin dünyanın gıda ihtiyacını karşılamanın tek yolu olduğunu ve iyliğimiz için bir gereklilik olduğunu anlatmaya harcıyor.( bu arada tabii hiç kimse tarım alanlarının sanayii için kullanılmasından bahsetmiyor ) tarım sektörü, geleneksel tarım günden güne ölüyor.

belgeselde çiftçiler, biliminsanları, hükümet görevlileri ve aktivistler yeşil devrimden biyoteknolojik devrime doğru geçen gıda üretim tazımız hakkında görüşlerini aktarırken aynı zamanda ne yapabileceğimizi tartışıyorlar.

About 70% of the food we eat contains genetically modified ingredients and is not labeled. The biotechnology industry is spending $50 million a year to convince us that this technology is our only hope for feeding the world and saving the environment. Family farmers are disappearing at an astonishing rate as people continue to go hungry both here and abroad.

Using hilarious and disturbing archival footage and featuring interviews with farmers, scientists, government officials and activists, FED UP! presents an entertaining, informative and compelling overview of our food production system from the Green Revolution to the Biotech Revolution and what we can do about it.

İNGİLİZCE / ENGLISH !!!

indir ( 4 parça halinde ) / download ( in 4 parts ) :

http://www.archive.org/details/Fed_Up_Genetic_Engineering

10 soruda genetiği değiştirilmiş organizmalar

Posted in Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Çevre (Enviroment), Dergiler ve Fanzinler (Magazines and Fanzines), Ekoloji (Ecology), fanzinler ve dergiler ( fanzines & magazines ), faydalı bilgiler ( useful info ), gdo ( gmo ), küreselleşme ( globalization ) on Kasım 11, 2009 by anticopyrighttr

10 soruda genetiği değiştirilmiş organizmalarÇiftçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından yayınlanan bröşürü, her ne kadar çeşitli “basın” organları tarafından yayınlandıysa da,  gözden kaçıranlar ya da e- versiyonuna yayılması anlamında ihtiyaç duyabilecekler için ancr- tr’ye taşıdık.

a pamphlet about genetically modified organisms (gmo)

türkçe / turkish !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/384687269/10_soruda_gdo.rar