Archive for the Göçmenler ( İmmigrants ) Category

göçmenler ve sağlık hakkı / immigrants & health care

Posted in duyuru / announcement, Göçmenler ( İmmigrants ), insan hakları (human rights) on Mayıs 28, 2013 by anticopyrighttr

göçmenler ve sağlık hakkı

Yoksulluktan, savaşlardan, siyasi baskılardan dolayı olan göç hareketleri, göç alan ve göç veren ülkelerdeki sermaye birikimini arttırmaya dönük bir şekilde sürmektedir. Buna paralel olarak ülkelerin göçmen politikaları, kapitalist ekonominin dönemsel ihtiyaçlarına göre, sürekli olarak değişiklik göstermektedir. Küreselleşme sermayenin serbest dolaşımının önündeki engelleri kaldırmaya çalışırken, işgücü ve insanların serbest dolaşımıyla ilgili ayrımcı ve kısıtlayıcıdır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru olan insan hareketliliği ciddi yasal ve idari engellerle sınırlanmıştır. Bu yazının amacı Dünya’da ve Türkiye’deki göç ve yasadışı göçün boyutlarını, kaçak göçmenlerin, yaşam ve çalışma koşullarını ve sağlık durumlarını tartışmaktır. Son on yılda uluslararası göçmenler 150 milyondan, 214 milyona yükselmiştir. Dünya’da her otuz üç kişiden biri, %3.1’i göçmendir. Türkiye’de toplam 11 bin 970 mülteci bulunmaktadır. Kaçak göçmenlerin sağlık durumları temel olarak çıkış noktası, kaçırılma süreçleri ve yasal olmayan bir yabancı olarak yaşadıkları hedef ülkedeki koşullardan etkilenir. Çıkış noktasında sosyal adaletin olmaması, yoksulluk, kötü yaşam ve çalışma koşulları, savaş, bireye yönelik ya da kurumsal şiddet varlığı, sağlık hizmetlerine erişimin zor olması, var olan hastalıklar önemli risklerdir. Göç öncesi yaşanan sağlık sorunları vatandaşı oldukları ülkenin toplum sağlığıyla ilgilidir. Genelde bu ülkelerde şiddet yaygındır, siyasal ve ekonomik istikrarsızlık mevcuttur. Göç yolculuğu da çoğunlukla güvenli koşullarda gerçekleşmez ve sağlıkla doğrudan ilintilidir. Göç yolculuğu sırasında araçtan düşme ya da araca dışarıdan müdahale, özellikle deniz taşıtlarında kötü hava koşulları nedeniyle boğulma görülmektedir. Hedef ülkede sosyal hakların olmaması, var olan hakları bilmeme, yasal olmayan konum nedeniyle kaçak göçmenler sağlık hizmetlerinden yararlanamaz. İşçi sağlığı açısından bakıldığında yabancı işçiler, sermaye birikiminin gerekleri doğrultusunda, özellikle kriz dönemlerinde yedek sanayi ordusu yaratılmasına katkıda bulunarak bir tür tampon işlevi görmektedir. Yerli işçi ile yabancı işçi arasında yaratılan rekabet unsuru işgücünün yeniden üretimi maliyetinin düşürülmesine, emeğin ücretinin ucuzlamasına, işçi sınıfı mücadelesini zayıflamasına neden olur. Yerinden edilen insanlar göç ettikleri ülkelerde en ağır aşağılanmalara, dışlanmalara, ötekileştirilmelere maruz kalmakta, karın tokluğuna çalıştırılmakta ve fiziksel sömürüye dayalı en ağır koşullarda çalıştırılmaktadır. Göçmen karşıtı politikalarına karşı çıkılmalı, göçmenlerin örgütlenme dahil her türlü hakkı eşit şekilde kullanabilmesi için mücadele edilmeli ve emeğin serbest dolaşım hakkını savunulmalıdır.

The migratory movements which occur because of poverty, wars, political pressures, continue for increasing the capital accumulation in countries of immigration and emigration. In parallel, the immigration policies of countries, according to the needs of the capitalist economy is cyclical, constantly varies. Globalization tries to remove obstacles for free movement of capital, labor but discriminatory and restrictive on the free movement of people. Especially the human mobility from developing countries to developed countries is limited with serious legal and administrative barriers. The aim of this paper is to discuss the dimensions of the immigration and illegal immigration, health status, living and working conditions of illegal immigrants in Turkey and worldwide. 150 million international migrants rose to 214 million in last ten years. One of every thirty three people, 3.1% of the world population is immigrant. There are a total of 11970 refugees in Turkey. Health status of illegal immigrants can be affected at the starting point, at the journey and at the destination country where they live as a stranger. Lack of social justice, poverty, poor living and working conditions, war, individual or institutional violence, barriers for accessing to health services, existing diseases are major risks at the starting point. The health problems before immigration are related to the public health of that country. In general, violence is common in these countries, political and economic instability is available. Immigration journey often occur in unsafe conditions, this is directly related to health. During the journey, falling from the vehicle or intervention, especially in marine drowning due to bad weather conditions can be seen. Because of the lack of social rights in the target country, unawareness of existing rights and due to non-legal position the illegal immigrants can not utilize heath care. Workers’ health in terms of foreign workers, in accordance with the requirements of capital accumulation, especially in times of crisis by contributing to the creation of a reserve army of industry serves as a kind of buffer. Element of competition created between domestic workers and foreign workers to bring down the cost of reproduction of the labor force, make cheaper labor force, cause weakening of the struggle of the working class. Displaced people face the most severe humiliations, exclusions and work the most severe conditions depending on physical exploitations. Anti-immigration policies should be opposed, all rights of immigrants, including the right of organization must be supported and the right of free movement of labor must be defended.

not for sale

Posted in aktivizm (activism), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Belgesel (Documentary), Göçmenler ( İmmigrants ), insan hakları (human rights) on Temmuz 9, 2011 by anticopyrighttr

insan ticareti ya da insan kaçakçılığı ticari amaçla insanların pazarlanması; dilencilik,cinsel sömürme,özgürlüksüz işçilik (isteksiz hizmet, sıhhate zararlı şartlar altında az ücretle çalıştırılmak) gibi iradedışı davranışlara tabi tutulmalarıdır. insan kaçakçılığı, fiziksel baskı, hile, dolandırıcılık,sahtekarlık ve diğer zorlama teknikleriyle insanları ele geçirmek toplamak saklamak ve taşımaktır.insan kaçakçılığı köleliğin modern bir biçimidir.

“not for sale” insan kaçakçılığı ve bunla mücadele eden insanlar üzerine hazırlanmış bir belgesel.

join the fight !

after more than ten years of global efforts to combat slavery, the heartbreaking reality is that this massive multi-billion dollar criminal activity continues to grow. ever-increasing numbers of men, women and children are kidnapped or forced against their will into a factory, a home, a field, a brothel or a war zone. tens of millions people are slaves today.

as difficult as these numbers are to track we know some things:

-over eighty percent of them are women and children.
-at least two million of these victims are in the United States.
-some victims are as young as six months old.

in spite of these tragic figures there are modern day abolitionists who battle human trafficking. “not for sale” will tell the story of five such heroes. across the globe from the far east to here,they work to rescue victims and to prosecute the traffickers.

“not for sale” covers what modern-day abolitionists are doing to fight the rampant terrors of human trafficking in the us and abroad. traveling over 120,000 miles across five continents, gathered undercover footage on this billion-dollar industry and interviewed the heroes that are determined to see it end. not only does the film expose harsh realities, but it also breathes new hope into the issue by documenting the valiant work of contemporary emancipators and the practical steps they’ve taken to mount an anti-slavery movement. stories told by the people who’ve lived them, these compelling accounts aim to inspire individuals to practical action. It’s time the world knew the realities of slavery. It’s time to spread the word that a new era for abolitionists is at hand.

ingilizce / english !!!

indir / download:

https://rapidshare.com/files/1400357574/Not.For.Sale.part1.rar
https://rapidshare.com/files/1481335242/Not.For.Sale.part2.rar

images that injure

Posted in Anti Faşizm (Anti Fascism), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), e-kitap ( e-book ), Göçmenler ( İmmigrants ), insan hakları (human rights), Kadın Hakları (Women Rights), Lgtb, Medya (Media), ırkçılık (racism) on Temmuz 6, 2011 by anticopyrighttr


” images that injure ” yaşadığımız çağda neredeyse tek gerçeklik kabul edilmeye başlanan medya kuşatması içinde,kelimelerle değil de, görseller üzerinden,özellikle de bir etnik grubu ya da halkı,cinsiyeti ya da yönelimi  subliminal olarak zihinlerimize negatif olarak kazıyarak önyargı ve nefret oluşturacak şekilde,son derece sistematik olarak kullanılan medya görselleri üzerine hazırlanmış bir çalışma.

” images that injure ” provides an examination of a particular set of pictures that do harm to others, and in turn to all of us. these images–media-promulgated stereotypes of various and diverse groups of people–cause harm in both direct and indirect ways by presenting oversimplified, mostly negative, and often deceptive depictions.

ingilizce / english !!!

indir / download:

http://www.mediafire.com/?ik7bvhu0vj2ccqp

racism and hate crimes in russia

Posted in Belgesel (Documentary), Faşizm (Fascism), Göçmenler ( İmmigrants ), insan hakları (human rights), mülteciler (refugees ), yakın tarih ( near history ), ırkçılık (racism) on Şubat 5, 2011 by anticopyrighttr

rusya’da yükselen ırkçılık ve nefret suçları üzerine hazırlanmış bir belgesel çalışma.

a documentary focusing on the rise of racism and hate crimes in russia.

ingilizce / english !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/246191055/Racism_And_Hate_Crimes_In_Russia.avi

dispatches – britain’s secret slaves

Posted in Anti Faşizm (Anti Fascism), Belgesel (Documentary), Göçmenler ( İmmigrants ), insan hakları (human rights), mülteciler (refugees ) on Eylül 12, 2010 by anticopyrighttr

ingiltere’ ye her sene 15.000 kişi deniz aşırı yollarla çalışmak, yeni bir hayat, daha iyi koşullar ve geride kalan ailelerine maddi destekte bulunarak hem kendi yaşamlarını hem de onların yaşamlarını sürdürmesini sağlamak üzere gitmektedir. fakat ne yazık ki bu düş genelde, belgeselde göreceğiniz üzere, bir kabusa dönüşmektedir.

coğrafyamızda yaşanan kabusları da düşünerek izlemek dileğiyle..

every year, more than 15,000 overseas workers travel to the uk, dreaming of new opportunities, good conditions and the chance to provide for their families back home. all too often, however, the dream turns into a nightmare, as this shocking documentary revealed.

ingilizce / english !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/418551621/dispatches_-_britain_s_secret_slaves.part1.rar
http://rapidshare.com/files/418551710/dispatches_-_britain_s_secret_slaves.part2.rar
http://rapidshare.com/files/418548745/dispatches_-_britain_s_secret_slaves.part3.rar

asiye # 2

Posted in aktivizm (activism), Anarşizm (Anarchizm), Anti Faşizm (Anti Fascism), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Anti Militarzim (Anti Militarism), Autonomism, cezaevleri ( jails ), Dergiler ve Fanzinler (Magazines and Fanzines), Ekoloji (Ecology), emek hareketleri ( worker movements ), fanzinler ve dergiler ( fanzines & magazines ), Göçmenler ( İmmigrants ), Hapishaneler (Jails), hayvan özgürlüğü ( animal liberation ), insan hakları (human rights), işgal evleri ( squats ), Kadın Hakları (Women Rights), mülteciler (refugees ), Medya (Media), nükleer karşıtı ( antinuclear ), uluslararası para fonu - dünya bankası ( imf - wto ), Vandalizm (Vandalism), vegan, şehir ve direniş ( city and resistance ) on Mayıs 18, 2010 by anticopyrighttr

antiotoriter dergi asiye’ nin ikinci sayısı..

anti authoritarian magazine asiye’ s second issue…

türkçe / turkish !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/388730238/asiye-sayi2.rar

bir şans daha / tichye vetihiye

Posted in Anti Faşizm (Anti Fascism), film ( movie ), Göçmenler ( İmmigrants ), insan hakları (human rights), mülteciler (refugees ) on Nisan 11, 2010 by anticopyrighttr

” bir şans daha “, on binlerce afrikalı gibi, 80′ lerin başında açlık ve kıtlıkla mücadele eden, yerlerinden yurtlarından edilip mülteci kamplarında yaşayan sudan’ lı yahudiler’ in 1984 yılında israil’ e getirildikleri moses operasyonu’ nu ve sonuçlarını, tek bir çocuğun yaşadıkları üzerinden perdeye taşıyor. aslen hırıstiyan olan schlomo, israil’ e geldiğinde o zamana kadar öğrendiği her şeyi unutup yeni bir kimlik edinmek zorunda kalır. israil’ de yaşayan, din konusunda tutucu olmayan bir ailenin evlatlık edindiği Schlomo’ yu, kimlik sorunlarının peşini bırakmayacağı, zorlu bir ‘ yeni hayat ‘ beklemektedir.

kimlikler, göç ve asimilasyon üzerine bir film…

The basic plot follows the life of a young Ethiopian boy, Shlomo, whose mother realizes that he can be saved if he poses as one of the Falashas, the Ethiopian Jews. They were clandestinely airlifted to Israel from Sudan in the mid 1980s. This is a story of migration,assimilation and identity through the eyes of an individual. It shows how Israel deals with these ‘different’ Jews, how he deals with not really being one of them, how he is adopted by an idealistic left-wing family, falls in love with a young Israeli girl whose father is a racist, and his ongoing inner-dialogue with his mother still somewhere in a Sudanese refugee camp. Very multi-layered, critical without being moralistic and preachy.

TÜRKÇE ALTYAZILI / MULTI LINGUAL ( Amharic,Hebrew,French ) !!!

indir ( 990 mb. ) / download ( 990 mb. ) :

http://www.filefront.com/13667603/Tichye_Vetihiye.avi