Archive for the şehir ve direniş ( city and resistance ) Category

busted – the citizen’ s guide to surviving police encounters

Posted in A.C.A.B., Anti Faşizm (Anti Fascism), Belgesel (Documentary), insan hakları (human rights), şehir ve direniş ( city and resistance ) on Mayıs 31, 2010 by anticopyrighttr

çoğu insan temel anayasal haklarından haberdar değildir, bilenler ise polislerin korkutmaları yüzünden bunlardan vazgeçerler. daha kötüsü; polis bu korkuları ve yasayı bilmeme durumlarını kullanarak insanları haklarından vazgeçirir ve hapse yerleştirir. bu yüzden washington’daki flex your rights ( fyr ) isimli eğitim grubu”  busted: the citizen’s guide to surviving police encounters ” ı yarattı. bu 45 dakikalık eğlenceli çalışma, gerçekçi bir şekilde polislerin ortak 3 senaryosunu – trafik kontrolü,  sokak kontrolü ve ev baskınlarını anlatıyor.

anlatıcı ira glasser  polisleri ” saklambaç oyununda ” nasıl başınızdan savabileceğinizi ve bunu haklarınızdan vazgeçmeden yapabileceğinizi, polisin taktiklerinden korkmamayı ve aynı zamanda kibar görünmeyi nasıl becerebileceğinizi ve ” hiçbir aramayı kabul etmiyorum ” gibi ifadelerin sizi nasıl hapishaneden uzak tutacağına dair bilgiler veriyor.

most people don’t know their basic constitutional rights, and those who do usually waive them in the face of police intimidation. worse, police rely on people’ s fear and ignorance of the law to trick them into waiving their rights, which often lands them in jail. that’s why flex your rights ( fyr )  created ” busted : the citizen’ s guide to surviving police encounters ” this fun 45 minute educational tutorial realistically depicts three common police scenarios – traffic stop, street stop, and home entry.

narrator ira glasser, shows you how to avoid cops, ” gotcha games ” as they try to trick you into waiving your rights; how to be courteous but not intimidated by police tactics; and how phrases such as ” i don’ t consent to any searches ” can keep you out of jail.

ingilizce / english !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/393531604/busted_-_the_citizen_s_guide_to_surviving_police_encounters.part1.rar
http://rapidshare.com/files/393531360/busted_-_the_citizen_s_guide_to_surviving_police_encounters.part2.rar
http://rapidshare.com/files/393173760/busted_-_the_citizen_s_guide_to_surviving_police_encounters.part3.rar

the power of community – how cuba survived peak oil

Posted in Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Çevre (Enviroment), Belgesel (Documentary), Ekoloji (Ecology), emek hareketleri ( worker movements ), şehir ve direniş ( city and resistance ) on Mayıs 31, 2010 by anticopyrighttr

1990 yılında sovyetler birliği çöktüğünde küba’ nın ekonomisi de buhrana girdi. petrol ithalatı yarıya inince – ve gıda ithalatı yüzde 80 kesintiye uğrayınca – halk umutsuzluğa kapıldı.

bu belgesel küba halkının bunalımı bertaraf sürecindeki yaratıcılığını, dayanışmasını, mücadelesini ve çektiği zorlukları anlatıyor. kübalılar, oldukça mekanik, endüstriyel bir tarım sisteminden organik tarıma ve yerel, şehir bahçelerine geçişlerinin öyküsünü paylaşıyorlar. küba’lıların  ” özel dönem ” olarak adlandırdıkları bu ekonomik kriz sırasında küba kültürüne alışılagelmişin dışında bir bakış…

when the soviet union collapsed in 1990, cuba’s economy went into a tailspin. with imports of oil cut by more than half – and food by 80 percent – people were desperate. this documentary tells of the hardships and struggles as well as the community and creativity of the cuban people during this difficult time. cubans share how they transitioned from a highly mechanized, industrial agricultural system to one using organic methods of farming and local, urban gardens. it is an unusual look into the cuban culture during this economic crisis, which they call ” the special period. ” the film opens with a short history of peak oil, a term for the time in our history when world oil production will reach its all – time peak and begin to decline forever.

ingilizce / english !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/393270641/ThePowerOfCommunity-001.part1.rar
http://rapidshare.com/files/393302796/ThePowerOfCommunity-001.part2.rar
http://rapidshare.com/files/393357121/ThePowerOfCommunity-001.part3.rar
http://rapidshare.com/files/393312624/ThePowerOfCommunity-001.part4.rar
http://rapidshare.com/files/393206889/ThePowerOfCommunity-001.part5.rar

soylulaştırma, çök !!!

Posted in aktivizm (activism), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Bienale - 2010 Avrupa Kültür Başkentliğine Karşı ( Against Bienal and 2010 European Capital of Culture, destek ( support ), duyuru / announcement, Eylem (Protest), haberler ( news ), insan hakları (human rights), soylulaştırma "kentsel dönüşüm" / gentrification, şehir ve direniş ( city and resistance ) on Mayıs 27, 2010 by anticopyrighttr

emek sineması’nın yıkılmasına karşı zartladık. beyoğlu belediyesi’nin melek sineması anısına çaktığı plaketin üzerine, “emek sineması hâlâ burada, yıktırmıyoruz” yazdık. yeşilçam sokağını tenha bırakmamak için, perdeyle kapatıp filmler gösterdik. imzalar toplandı, yürüyüşler yapıldı, sloganlar atıldı. hayır’ımızı yükseltmeye çalışırken, olan bitenin emek sineması’yla sınırlı olmadığını, istanbul’un her köşesine farklı hukuksal, ekonomik mekânizmalarla yayılan kentsel dönüşümden beyoğlu’nun da payını aldığını biliyorduk. ya da emek sineması’nın ticari gösterim düzenine terk edildiğinde yaşayamayacağını, yaşayamadığını da biliyorduk. ama kent hayatımız gibi kültürel ve sanatsal hayatımızın da kâr ederek sürekli büyümenin gereklerine teslim etmek istemiyoruz. ama hayır demek yetmiyor… kamuoyu yaratmak tek başına değişimi getirmiyor. gündem hızlı değişiyor, yazı da unutuluyor, hatta tabelamız söz konusu olduğunda yerinden sökülüyor. ama kapitalist süreçler devam ediyor.

kamusal yararın kapitalizmin etkili bir şekilde işlemesinin sonucu olarak kabul edildiği günümüzde, kapitalizmin şiddeti ve yıkıcılığı karşısında yer alacak kurumsal, örgütsel, sosyal yapılar ve ağlar böylesine yıpranmışken, günümüzün muhalif hareketleri, hayır demenin ötesine geçmek zorunda. kapitalizmin yıkılıcak bir duvar değil, içinden çıkılacak bir kapan değil, alternatifleri içinden çıkarmak zorunda olduğumuz insanlığın başına musallat ettiği bir bela olarak görmeyi öneriyoruz. ve kentsel dönüşüme, mutenalaştırmaya, soylulaştırmaya, kamusal hayatımızı tek tipleştiren mekânsal dönüşümlere karşı, kaybettiğimiz mahalleler, sinemalar, çaycılar, evler için biz çöküyoruz. yeni bir kentsel alışkanlık öneriyoruz. herkesi bir tabure edinmeye çağırıyoruz.

durduramadığımız yıkıcı güçler karşısında biz duruyoruz. istediğimiz yerde, istediğimiz zamanda, istediğimiz insanlarla. istediğimiz yere, sevdiğimiz yere, kaybetmek istemediğimiz yere, kaybettiğimiz yerlerin anısına taburemizi çekip oturuyoruz. mutenalaştırmadan, soylulaştırmadan çöküyoruz. yeşilçam sokağı’nda, istiklal caddesi’nde, tarlabaşı’nda, galata’da, rumelihisarı’nda, balat’ta, beşiktaş’ta… özel mülkiyet rejiminin verdiği hakların insafına teslim edilmiş hayatları değiştirmeye başlamak için çok basit bir şey öneriyoruz. birbirimizle istediğimiz şekillerde bir araya gelebilecek gücümüzün hâlâ olduğunu göstermek için, sadece “sanat” üretmek ya da kâr etmek için hayal etmek zorunda olmadığımızı göstermek için insanların taburelerini çekip oturduğu sipariş vermek zorunda olmadığı sokaklar, meydanlar hayal ediyoruz.

bizden çalınan kent hayatımız karşısında çöküyoruz. kentin dört bir köşesinde çökme alanları ilan eden neo-liberal aklın karşısında biz kendimiz çöküyoruz. istediğimiz yere, istediğimiz zaman, menüde ne var cepte ne var karşılaştırması yapmadan, güvenlikten geçmeden, belediyenin park yapmasını, bank koymasını beklemeden… herkesi taburesini almaya, cep telefonu taşır gibi, sırt çantası, el çantası taşır gibi yanında alternatif kent mobilyasını taşımaya, en sevdiği yere çökmeye, sevdiklerini yanına çağırmaya, tanımadıklarıyle yanyana çökmeye, benliğimizi, hayallerimizi, geçmişimizi, geleceğimizi altüst eden hızlı dönüşümler karşısında durmaya, yavaşlamaya, çökmeye, muhabbet etmeye çağırıyoruz. SOYLULAŞTIRMA, ÇÖK!!!

30 mayıs pazar

13.00

yeni rüya sineması önü- istiklal caddesi

an anti gentrification action call…

asiye # 2

Posted in aktivizm (activism), Anarşizm (Anarchizm), Anti Faşizm (Anti Fascism), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Anti Militarzim (Anti Militarism), Autonomism, cezaevleri ( jails ), Dergiler ve Fanzinler (Magazines and Fanzines), Ekoloji (Ecology), emek hareketleri ( worker movements ), fanzinler ve dergiler ( fanzines & magazines ), Göçmenler ( İmmigrants ), Hapishaneler (Jails), hayvan özgürlüğü ( animal liberation ), insan hakları (human rights), işgal evleri ( squats ), Kadın Hakları (Women Rights), mülteciler (refugees ), Medya (Media), nükleer karşıtı ( antinuclear ), uluslararası para fonu - dünya bankası ( imf - wto ), Vandalizm (Vandalism), vegan, şehir ve direniş ( city and resistance ) on Mayıs 18, 2010 by anticopyrighttr

antiotoriter dergi asiye’ nin ikinci sayısı..

anti authoritarian magazine asiye’ s second issue…

türkçe / turkish !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/388730238/asiye-sayi2.rar

büyük rakun savaşı / pom poko

Posted in aktivizm (activism), Animasyon (Animations), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Çevre (Enviroment), Ekoloji (Ecology), şehir ve direniş ( city and resistance ) on Mayıs 16, 2010 by anticopyrighttr

rakunlar, yüzyıllardır dağlarda, ormanlarda ve tepelerde barış içinde yaşamaktadırlar. fakat insan nüfusu gittikçe artmakta ve insanların daha fazla yerleşim alanı bulma ihtiyacı yüzünden, rakunların doğal yaşamı artık büyük tehdit altındadır.

bu gelişmelere kızan rakunlar, kılık değiştirme sanatını öğrenmeye karar verirler. aslında rakunlar, doğaları gereği kılık değiştirme ve başka şekillere girme konusunda çok yeteneklidir. fakat bunu daha etkili ve ustaca yapmak istemektedirler.

kısa süre içinde rakunlar istedikleri şekle, cisme hatta insana dönüşmeyi öğrenerek yaşadıkları doğal alanı korumak için insanlarla mücadeleye girişecektir.

insan merkezli düşüncenin gerçekleştirdiği ekolojik tahribat ve doğrudan eyleme geçen rakunlar hakkında çok ama çok sevimli bir animasyon. sonu son derece gerçekçi olsa da umudun hep yanıbaşımızda olduğunu ve mücadelenin asla bitmeyeceğini gösteriyor.

faced with the destruction of their habitat due to the growth of tokyo, a group of raccoons try to defend their homes. they decide to use their transforming talents to try to hold back the new development. two of them, especially skilled at transforming, are sent to shikoku to enlist the help of three sages. meanwhile, the rest of them do their best to disrupt the construction site, at first causing accidents, and then actually haunting the site. however, the humans are very persistent, and soon the raccoons are forced to use more and more extreme measures to save their home.

türkçe / turkish !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/387838320/pom_poko-buyuk_rakun_savasi.part1.rar
http://rapidshare.com/files/387838415/pom_poko-buyuk_rakun_savasi.part2.rar
http://rapidshare.com/files/387839143/pom_poko-buyuk_rakun_savasi.part3.rar
http://rapidshare.com/files/387761543/pom_poko-buyuk_rakun_savasi.part4.rar

selanik’ ten taksim’ e, 1909′ dan 2009′ a 100. yılında 1 mayıs

Posted in 1 Mayıs (1 May), Anti Faşizm (Anti Fascism), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Belgesel (Documentary), emek hareketleri ( worker movements ), insan hakları (human rights), tarih (history), yakın tarih ( near history ), şehir ve direniş ( city and resistance ) on Mayıs 15, 2010 by anticopyrighttr

1 mayıs bu topraklarda 1909’dan beri kutlanıyor. işgallere, saltanata, tek parti rejimine, darbelere, kontrgerillaya, sermayeye karşı bu ülkenin aydın ve direngen yüzü 1909′ dan beri her türlü baskı ve yıldırma politikalarına rağmen alanlarda oldu.

osmanlı’da ilk 1 mayıs ikinci meşrutiyet’ in ilanından bir yıl sonra, 1909’da üsküp ve selanik’te kutlandı. selanik’te rum, türk, yahudi ve  bulgar işçiler kol kola yürüdüler. 4 dilde yayınlanan ortak 1 mayıs bildirisinde, herkese seçme ve seçilme hakkı ve emeği koruyacak yasaların çıkarılması istendi. 1910 ve 1911 1 mayıs’ ında selanikli işçiler yine alanlardaydı. istanbul’da ilk 1 mayıs kutlaması 1912’de pangaltı’da gerçekleşti. 1913 yılından itibaren 1 mayıs kutlamaları yasaklandı.

savaş yılları:
işçiler, işgal yıllarında, işgalciler ve işbirlikçi istanbul hükümetinin yasaklarını dinlemedi ve 1920 yılında işgal altındaki istanbul’da 1 mayıs’ ı  kutladılar. 1921 1 mayıs’ ında, tüm yasaklamalara ve baskılara rağmen istanbul, ankara, izmit, adapazarı ve mersin’de işçi mitingleri düzenlendi.

tek parti dönemi:
tek parti döneminin başladığı 1922’de 1 mayıs istanbul, ankara ve izmir’ de yürüyüş ve toplantılarla kutlandı.

1923’te toplanan izmir iktisat kongresi’ nde işçi grubunun önerisi ile 1 mayıs gününün türkiye işçileri bayramı olarak kanunen kabul edildi. aynı yıl istanbul, ankara, izmir ve adapazarı’ nda kutlamalar yapıldı ve hükümetin işçiler lehine aldığı kararları uygulaması istendi. Ne var ki bir yıl sonra, 1924 1 mayıs‘ı hükümet tarafından yasaklandı. 1925‘te takrir-i sükun kanunu’ ndan sonra kutlamalar daha da zorlaştı. 1 mayıs bildirileri dağıtan işçiler tutuklandı, hapis cezasına çarptırıldı. 1926‘dan itibaren 1 mayıslar gizlilik içinde kutlanmaya başlandı. her 1 Mayıs öncesinde sdevrimciler tutuklandı, kutlama yapmak isteyen işçiler cezalandırıldı.

1935’te 1 mayıs “ bahar ve çiçek bayramı ” adı altında, işçilerin ücretsiz işçi sayıldığı genel tatil günü ilan edildi. 1951’ de 1 mayıs’ta işçilere çalışmaksızın yarım yevmiye ödenmesi kabul edildi. 1956‘ da ise bu, tam yevmiyeye çıkarıldı.

1960’larda yükselen işçi hareketi, disk ’in kuruluşu, 15-16 haziran direnişi ve işçi direnişlerinde yaşanan artış 1 mayıs’ ı uzun yılların ardından yeniden işçi sınıfının gündemine taşıdı. disk 1976‘ da taksim meydanı’ nda 100 bin kişinin katıldığı büyük bir miting düzenledi. mitinge türk- iş’ e bağlı bazı sendikalar da katıldı.

1 mayıs 1977’ ye gelindiğindeyse, yükselişe geçen sınıf hareketi ve sol taksim meydanı’ na 500 bin kişiyle çıktı. kontrgerilla saldırısı sonucu 37 kişi vurularak ya da ezilerek yaşamını yitirdi. bu kanlı 1 mayıs, devrimciler için geri çekilmenin değil faşizme karşı mücadeleyi yükseltmesinin bir miladı olacaktı. faşizmin saldırıları, sınıf hareketini, devrimcileri durduramadı. 1978’ de yine yüz binler taksim’ e yürüdü. devrimciler ve sınıf hareketi kontrgerilla saldırılarıyla, tehditlerle engellenemeyince çatışma ortamı bahane edilerek sıkıyönetim ilan edildi. 1979 ve 1980’de yasaklara rağmen on binlerce kişinin katıldığı korsan 1 mayıs gösterileri düzenlendi.

12 eylül’ün ardından 1 mayıs tamamen yasaklandı ve tatil günü olmaktan çıkarıldı. darbe ve özal diktatörlüğü yıllarında işçiler 1 mayıs’ ları sembolik işyeri etkinlikleriyle karşıladılar. 12 eylül sonrası, işçiler 1 mayıs sessizliğini ilk olarak 1988’ de bozarak polis kuşatmasına rağmen taksim’ e girdiler. çatışmalarda yüzlerce işçi gözaltına alındı. işçi sınıfı tarihine “ bahar eylemleri ” süreci olarak geçen 1989 baharında ise işçiler yine alanlara çıktılar. binlerce işçi ve devrimci taksim meydanı ’na doğru yürürken saldırıya geçen polis mehmet akif dalcı adlı işçiyi katletti. 1990’da taksim’ deki kutlamada ise polisin hedefi bu kez itü öğrencisi gülay beceren oldu. kurşunla yaralanan beceren felç oldu.

1992’de istanbul’ da gaziosmanpaşa’ da ilk yasal miting düzenlendi. kutlamalar 1993, 1994 ve 1995’te sürdü.

1996’da istanbul kadıköy’ deki 1 mayıs gösterilerine yüz binin üstünde katılım vardı. sabah saatlerinde söğütlüçeşme girişinde göstericiler üzerine ateş açan polis hasan albayrak ve dursun adabaş’ı katletti.

2004’te disk, kesk ve devrimciler 1 mayıs’ ı taksim’ de kutlama önerisini yeniden gündeme taşıdı ve tüm tehditlere rağmen saraçhane’ de toplanan işçiler, taksim’ e girilemediyse de coşkulu ve iddialı bir kutlama yaptılar.

2004 1 mayıs’ ının etkisiyle devlet 2005’te kadıköy’ ü işçilere açmak zorunda kaldı.

2007’ de ise disk 1 mayıs’ ı  taksim’de kutlama kararı aldı. istanbul ve çevresi tüm ülkeden kolluk güçleriyle abluka altına alınmasına karşı otoyollarda, kent merkezinde pek çok koldan taksim zorlandı. polisin tüm gücüyle saldırmasına rağmen alana girildi.

2008 ve 2009’da da akp hükümetinin taksim’ i işçilere açmama inadına rağmen ilerici emek örgütleri ve devrimcilerin kararlı tutumuyla  hükümet 2009’da 1 Mayıs’ı tatil etti ve katılımı sınırlamaya çalışsa ve polis terörünü sürdürse de taksim’i emekçilere açtı.

from 1909 to 2009, , the story of the may day struggle starting from the years of the ottoman empire, up to day ( inside the borders of the ottoman empire and, later on,  the turkish republic )

türkçe / turkish !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/385354451/selanikten_taksime_bir_mayis.part1.rar

http://rapidshare.com/files/385377878/selanikten_taksime_bir_mayis.part2.rar

darbe düzeninin katliamları

Posted in Anti Faşizm (Anti Fascism), Belgesel (Documentary), faydalı bilgiler ( useful info ), insan hakları (human rights), tarih (history), yakın tarih ( near history ), şehir ve direniş ( city and resistance ) on Mayıs 9, 2010 by anticopyrighttr

yakın tarihlerde bu coğrafyada yaşanan ve günümüze kadar uzanan etkileri..

darbeler sonrasında sadece yüzlerin değişmesi, anlayışın bekaası ile yaşanan ve yaşanmaya devam edilen katliamların öyküleri, unutturulmaya çalışılan kanlı tarih…

the bloody history of the coups in turkey… after the coup, when everything turns to ” norma l” flow, how much normal is it ( ? )… the massacres continued after the coups. and still continues.

türkçe / turkish ( ok, the speechs of the politicians are in turkish, but short. worth to watch ) !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/385090106/darbe_duzeninin_katliamlari.part1.rar
http://rapidshare.com/files/385094178/darbe_duzeninin_katliamlari.part2.rar
http://rapidshare.com/files/384979724/darbe_duzeninin_katliamlari.part3.rar

friendly fire- 2

Posted in Karşı Kültür (Counter-Culture), Sokak Sanatı (Street Art), Vandalizm (Vandalism), şehir ve direniş ( city and resistance ) on Mayıs 8, 2010 by anticopyrighttr

graffitinin olabilecek en sert hallerinin sergilendiği ve stockholm, gothenburg, malmoe ve oslo’ daki 2006 çalışmalarının kaydedildiği belgeselde çalışmalarına yer verilen writerların bir kısmı: Vimoa, Aod, Kh, Y2k, Fy, Ner, Ocf, Fags, All, Fos and Ae.

hatırlatmakta fayda var; belgesel iki bölüm olarak hazırlanmış; ilk bölümü için:

https://anticopyrighttr.wordpress.com/2010/05/03/friendly-fire/

friendly fire is back!
this documentary gives you a little insight in the train/street graffitiscene in stockholm, gotheborg, malmoe and oslo 2006.
some of the crews involved are: vimoa, aod, kh, y2k, fy, ner, ocf, fags, all, fos and ae.
the documentary is approx. 1 hour long.

this is the second documentary, for the first you can visit:

https://anticopyrighttr.wordpress.com/2010/05/03/friendly-fire/

dile gerek yok / no need for language !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/384614483/Friendly.Fire.2.2006.part1.rar
http://rapidshare.com/files/384621078/Friendly.Fire.2.2006.part2.rar
http://rapidshare.com/files/384621288/Friendly.Fire.2.2006.part3.rar
http://rapidshare.com/files/384602793/Friendly.Fire.2.2006.part4.rar

görme alanı

Posted in aktivizm (activism), Belgesel (Documentary), emek hareketleri ( worker movements ), insan hakları (human rights), şehir ve direniş ( city and resistance ) on Mayıs 5, 2010 by anticopyrighttr

“görme alanı” sesli betimleme yöntemi ile, görme engelliler tarafından, görme engellilerin mücadelesine destek vermek için, görme engelli bir kadının kentsel yaşamda karşılaştığı zorlukları anlatma konseptinde, masalsı, bir kısa film.

film kentin fiziksel engellerini vurgularken, görme eylemini toplumsal bağlamda değerlendirmektedir. kendini engelli olarak tanımlamayan bizler, etrafımızda yaşananları ne kadar görüyoruz?

toplumsal bir göz feri kaybı yaşanan bir coğrafyada ” sese ” doğru ilerleyerek “yolu” bulan insanların hikayesi…

the troubles of disabled people in the society,  the city from the view of the blinds and the struggle…

türkçe / turkish !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/383479855/gorme_alani.rar

” yaşasın onurlu direnişimiz “

Posted in 1 Mayıs (1 May), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Belgesel (Documentary), emek hareketleri ( worker movements ), insan hakları (human rights), şehir ve direniş ( city and resistance ) on Mayıs 5, 2010 by anticopyrighttr

her sene birkaç ay kalmasından başlayarak bir 1 mayıs tartışması alır başını gider…

öncelerden başlarsak valilik’ in verdiği alan kabul edilecek midir, taksim için bastırılacak mıdır; sonrasında ise hangi grup kortejde kimin önünde yürüyecektir, tartışmalı gruplar arasında doğabilecek sorunların bir provakasyona sebep olmaması için ne(-ler) yapılabilir ve tabii ki kürsüdeki konuşma sırası..

en az taksim kadar sembolik olan tüm bu tartışmalar esnasında gözden kaçtığını düşündüğümüz şey coğrafya insanına neden orada bulunduğunun açık ve basit bir şekilde, kendi hayatı ile empati kurarak anlatılması noktasındaki eksikliklerdir.

fatih pınar’ ın kısa belgesel çalışmasında yapmış olduğu bizi bu açıdan sevindirdi. zira amatör ve kısa bir çalışma olmasına rağmen yukarıdaki kaygımıza temas eden bir çalışma.

emekçi incedere ailesi’ nin, ailece 1 mayıs 2010′ da yaptıkları, 1 mayıs’ ı nasıl kutladıkları ve kendi ağızlarından neden orada oldukları bu çalışmada.

indirme konusunda şunu söylemekte yarar görüyoruz; bir çok insan açısından indirilmese de olabilecek bir çalışma. koyma amacımızı da yukarıda yazmıştık; ama bunun ötesinde blogda yayımladığımız “tekel 51”, “tekel işçileri ne istiyor” , sivil itaatsizlik örnekleri dosyasındaki o”dtü karakol işgali” ve “yaşasın onurlu direnişimiz ” tarzındaki çalışmalar insiyatif alarak  ansal bir gelişmeyi kaydedip aktarmaya, bir başka açı çabasına denk düştüğünden belge- sel anlamda bizim için fazlasıyla önemli.

a short documentar work about the incedere family ( in a way, they’ re a kind of prototype of a worker family ) and how they spent their may day; and the releationa between their aims and their life.

türkçe / turkish !!!

indir / download:

http://rapidshare.com/files/383607981/_yasasin_onurlu_mucadelemiz_.rar