redhack röportajı

Posted in aktivizm (activism), Hack The World (Hack The World), video on Mayıs 28, 2013 by anticopyrighttr

redhack roportaj

redhack ile tarafımızca en hafif tabiriyle hiç de muteber addedilmeyen bir televizyon kanalı tarafından gerçekleştirimiş olan bir saat yirmi dakikalık röportaj.arşivinde bulundurmak isteyenler içindir.

an interview with redhack – socialist hacker group…(a hour & 20 min.)

turkish / turkish !!!

indir / download:

http://tinyurl.com/o7yfu9a

göçmenler ve sağlık hakkı / immigrants & health care

Posted in duyuru / announcement, Göçmenler ( İmmigrants ), insan hakları (human rights) on Mayıs 28, 2013 by anticopyrighttr

göçmenler ve sağlık hakkı

Yoksulluktan, savaşlardan, siyasi baskılardan dolayı olan göç hareketleri, göç alan ve göç veren ülkelerdeki sermaye birikimini arttırmaya dönük bir şekilde sürmektedir. Buna paralel olarak ülkelerin göçmen politikaları, kapitalist ekonominin dönemsel ihtiyaçlarına göre, sürekli olarak değişiklik göstermektedir. Küreselleşme sermayenin serbest dolaşımının önündeki engelleri kaldırmaya çalışırken, işgücü ve insanların serbest dolaşımıyla ilgili ayrımcı ve kısıtlayıcıdır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru olan insan hareketliliği ciddi yasal ve idari engellerle sınırlanmıştır. Bu yazının amacı Dünya’da ve Türkiye’deki göç ve yasadışı göçün boyutlarını, kaçak göçmenlerin, yaşam ve çalışma koşullarını ve sağlık durumlarını tartışmaktır. Son on yılda uluslararası göçmenler 150 milyondan, 214 milyona yükselmiştir. Dünya’da her otuz üç kişiden biri, %3.1’i göçmendir. Türkiye’de toplam 11 bin 970 mülteci bulunmaktadır. Kaçak göçmenlerin sağlık durumları temel olarak çıkış noktası, kaçırılma süreçleri ve yasal olmayan bir yabancı olarak yaşadıkları hedef ülkedeki koşullardan etkilenir. Çıkış noktasında sosyal adaletin olmaması, yoksulluk, kötü yaşam ve çalışma koşulları, savaş, bireye yönelik ya da kurumsal şiddet varlığı, sağlık hizmetlerine erişimin zor olması, var olan hastalıklar önemli risklerdir. Göç öncesi yaşanan sağlık sorunları vatandaşı oldukları ülkenin toplum sağlığıyla ilgilidir. Genelde bu ülkelerde şiddet yaygındır, siyasal ve ekonomik istikrarsızlık mevcuttur. Göç yolculuğu da çoğunlukla güvenli koşullarda gerçekleşmez ve sağlıkla doğrudan ilintilidir. Göç yolculuğu sırasında araçtan düşme ya da araca dışarıdan müdahale, özellikle deniz taşıtlarında kötü hava koşulları nedeniyle boğulma görülmektedir. Hedef ülkede sosyal hakların olmaması, var olan hakları bilmeme, yasal olmayan konum nedeniyle kaçak göçmenler sağlık hizmetlerinden yararlanamaz. İşçi sağlığı açısından bakıldığında yabancı işçiler, sermaye birikiminin gerekleri doğrultusunda, özellikle kriz dönemlerinde yedek sanayi ordusu yaratılmasına katkıda bulunarak bir tür tampon işlevi görmektedir. Yerli işçi ile yabancı işçi arasında yaratılan rekabet unsuru işgücünün yeniden üretimi maliyetinin düşürülmesine, emeğin ücretinin ucuzlamasına, işçi sınıfı mücadelesini zayıflamasına neden olur. Yerinden edilen insanlar göç ettikleri ülkelerde en ağır aşağılanmalara, dışlanmalara, ötekileştirilmelere maruz kalmakta, karın tokluğuna çalıştırılmakta ve fiziksel sömürüye dayalı en ağır koşullarda çalıştırılmaktadır. Göçmen karşıtı politikalarına karşı çıkılmalı, göçmenlerin örgütlenme dahil her türlü hakkı eşit şekilde kullanabilmesi için mücadele edilmeli ve emeğin serbest dolaşım hakkını savunulmalıdır.

The migratory movements which occur because of poverty, wars, political pressures, continue for increasing the capital accumulation in countries of immigration and emigration. In parallel, the immigration policies of countries, according to the needs of the capitalist economy is cyclical, constantly varies. Globalization tries to remove obstacles for free movement of capital, labor but discriminatory and restrictive on the free movement of people. Especially the human mobility from developing countries to developed countries is limited with serious legal and administrative barriers. The aim of this paper is to discuss the dimensions of the immigration and illegal immigration, health status, living and working conditions of illegal immigrants in Turkey and worldwide. 150 million international migrants rose to 214 million in last ten years. One of every thirty three people, 3.1% of the world population is immigrant. There are a total of 11970 refugees in Turkey. Health status of illegal immigrants can be affected at the starting point, at the journey and at the destination country where they live as a stranger. Lack of social justice, poverty, poor living and working conditions, war, individual or institutional violence, barriers for accessing to health services, existing diseases are major risks at the starting point. The health problems before immigration are related to the public health of that country. In general, violence is common in these countries, political and economic instability is available. Immigration journey often occur in unsafe conditions, this is directly related to health. During the journey, falling from the vehicle or intervention, especially in marine drowning due to bad weather conditions can be seen. Because of the lack of social rights in the target country, unawareness of existing rights and due to non-legal position the illegal immigrants can not utilize heath care. Workers’ health in terms of foreign workers, in accordance with the requirements of capital accumulation, especially in times of crisis by contributing to the creation of a reserve army of industry serves as a kind of buffer. Element of competition created between domestic workers and foreign workers to bring down the cost of reproduction of the labor force, make cheaper labor force, cause weakening of the struggle of the working class. Displaced people face the most severe humiliations, exclusions and work the most severe conditions depending on physical exploitations. Anti-immigration policies should be opposed, all rights of immigrants, including the right of organization must be supported and the right of free movement of labor must be defended.

gecenin çocukları fanzin

Posted in Anarşizm (Anarchizm), Dergiler ve Fanzinler (Magazines and Fanzines), fanzinler ve dergiler ( fanzines & magazines ) on Mayıs 24, 2013 by anticopyrighttr

gecenin çocukları

ankara’dan “gecenin çocukları” fanzin..

“gecenin çocukları” fanzin from ankara…

türkçe / turkish !!!

indir / download:

http://tinyurl.com/gecenin-cocuklari

all watched over by machines of loving grace I-2-3

Posted in Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Belgesel (Documentary), faydalı bilgiler ( useful info ), primitivizm ( primitivism ) on Mayıs 24, 2013 by anticopyrighttr

all watched over by machines of loving grace

adını richard brautigan’ın şiirinden alan ve üç ayrı bölümden oluşan belgesel insanların yarattıkları teknolojinin kölesi haline gelişlerini süreçler halinde inceliyor.

a series of docs about how humans have been colonized by the machines they have built. although we don’t realize it, the way we see everything in the world today is through the eyes of the computers. it claims that computers have failed to liberate us and instead have distorted and simplified our view of the world around us.

ingilizce / english !!!

indir / download:

http://www.4shared.com/rar/jLvCU6G1/awomlgpart1
http://www.4shared.com/rar/17l_yynq/awomlgpart2
http://www.4shared.com/rar/lBQdXIE2/awomlgpart3

iran is not the problem

Posted in anti-tv, Belgesel (Documentary), faydalı bilgiler ( useful info ) on Mayıs 20, 2013 by anticopyrighttr

iran is not the problem

kitle haberleşme araçlarının yayınladıkları haberlerle amerika ve iran arasındaki soğukluk üzerinden kamuoyu oluşturma projesindeki yerleri ve daha önceden yakın tarihte bunun ırak’ın işgali ile biten süreçle arasındaki benzerlikler üzerine bir belgesel.

örneklemde geçen ülkeler bir yerde önemi kaybediyor.yaşadığımız coğrafyadaki benzeşiklikleri üzerinden şunu net bir şekilde görüyoruz ki tüm devletler katildir ve öldürür.ana akım medyadaki yakaları içlerinin pisliğine tezat beyaz olan hükümet kuklalarının elindeki tüm medya organları ise iktidarın ağzıdır.

a response to the failure of the american mass media to provide the public with relevant and accurate information about the standoff between the us and iran, as happened before with the lead up to the invasion of iraq.

ingilizce / english !!!

indir / download:

http://www.4shared.com/rar/p82ldsXQ/not_problem

acratas

Posted in aktivizm (activism), Anarşizm (Anarchizm), Anti Faşizm (Anti Fascism), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), Belgesel (Documentary), tarih (history) on Mayıs 20, 2013 by anticopyrighttr

Acratas

20. yy başlarında arjantin ve uruguay’daki anarşistler üzerine hazırlanmış bir belgesel.

severino de giovanni ve simón radowitzky kimlerdi ve düşünceleri neydi? ya rosigna kimdi? ushuaia cezaevi görüntüleri ile başlayan belgesel, ki radowitzky, bir eylemde birçok işçinin öldürülmesinden sorumlu tutulan bir emniyet müdürünü olan ramón falcón’u öldürmekten dolayı buraya gönderilmişti,cezaevinden kaçırılışı,uruguay ve arjantin nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan italyan,ispanyol ve yahudilerin bu ülkelere gelişi,daha sonrasındaysa gelişen anarşist düşünceler ve askeri darbe ile ezilişi,giovanni’nin cezaevinde öldürülüşü,radowitzky’ nin ispanya iç savaşı’na geçişi ve rosigna’nın uruguay’da kayboluşu (!!!!) ile devam eder.

a documental about the anarchists in argentina and uruguay in early XX century. who were and what were the thoughts of severino de giovanni and simón radowitzky? who was rosigna? the documentary begins showing the ushuaia prison, where radowitzky lived a lot of years after killing ramón falcón, chief of the federal police (who had killed a lot of workers during a manifestation). then, it goes to the arrival to buenos aires of thousands of italians, spanish and jewish immigrants, the origin of half the population of argentina and uruguay, between them the first anarchists and socialists of the river plate. nowadays can be curious to see that such idealists could attack a bank (sometimes killing people) and steal a lot of money only for editing books or pamphlets, as their lives went on in a pathetic material poverty. it is interesting to see how was planned the escape of anarchists from punta carretas prison of montevideo. one anarchist settled a coal shop in front of the prison, and a tunnel was dug from there to prison. some decades before, there was a flight of tupamaros prisoners in the same way. the anarchists were defeated by militar dictatorships and because the appearing of peronism in 1946 (the creol working class had less contact with european political ideas). di giovanni was executed in prison, radowitzky after being put free fought in the spanish civil war, rosigna was put free in Uruguay but “disappeared” (killed indeed). perhaps there are few emphasis in the origin of their ideals and the difference between the pacifists and violent ways they employ for fighting. the testimony of anarchist writer osvaldo bayer, a niece of rosigna, a former tupamaro and old anarchists contribute to have a wider viewpoint.

un documental acerca de los anarquistas en argentina y uruguay a principios del siglo XX. que eran y cuáles eran los pensamientos de severino de giovanni y simón radowitzky? que era rosigna? el documental comienza mostrando la cárcel de ushuaia, donde radowitzky vivió muchos años después de matar a ramón falcón, jefe de la policía federal (que había matado a muchos de los trabajadores durante una manifestación). entonces, se va a la llegada a buenos aires de miles de italianos, inmigrantes españoles y judíos, el origen de la mitad de la población de argentina y uruguay, entre ellos los primeros anarquistas y socialistas de mar del plata. hoy en día puede ser curioso ver que esos idealistas podrían atacar un banco (a veces a matar gente) y robar una gran cantidad de dinero sólo para la edición de libros o folletos, ya que sus vidas siguieron en una pobreza material patético. es interesante ver cómo se planeó el escape de los anarquistas de punta carretas cárcel de montevideo. un anarquista instaló una tienda de carbón frente a la cárcel, y se excavó un túnel desde allí a la cárcel. algunas décadas antes, había una fuga de prisioneros tupamaros de la misma manera. los anarquistas fueron derrotados por las dictaduras militar y debido a la aparición del peronismo en 1946 (la clase obrera creol tenían menos contacto con las ideas políticas europeas). di giovanni fue ejecutado en la prisión, radowitzky después de ser puesto libre luchado en la guerra civil española, rosigna fue puesto libre en uruguay pero “desapareció” (asesinado por cierto). tal vez hay algunos énfasis en el origen de sus ideales y la diferencia entre los pacifistas y las formas violentas que emplean para la lucha. el testimonio del escritor anarquista osvaldo bayer, sobrina de rosigna, ex tupamaro y anarquistas viejos contribuir a tener un punto de vista más amplio.

ispanyolca / spanish !!! / español !!!

indir / download:

http://www.4shared.com/rar/2MQZhX8B/a

nestor makhno – paysan d’ukraine

Posted in Anarşizm (Anarchizm), Anti Faşizm (Anti Fascism), Belgesel (Documentary), emek hareketleri ( worker movements ) on Mayıs 19, 2013 by anticopyrighttr

nestor makhno-paysan d'ukraine

nestor makhno’nun yaşamı ve mücadelesi üzerine 59 dk’lık bir belgesel.

a 59 min. documentary about the life and the struggle of nestor makhno…

un min 59. documentaire sur la vie et le combat de nestor makhno…

fransızca / french !!! / français !!!

indir / download:

http://www.mediafire.com/?m79cy5jimnwmb9n

korsan örgüt nedir? / what is the pirate organization?

Posted in Açık Kaynak Kod (Open Source Codding), Anti Kapitalizm (Anti Capitalism), faydalı bilgiler ( useful info ), Hack The World (Hack The World), video on Mayıs 18, 2013 by anticopyrighttr

cyrano de bergerac [1990]

Posted in faydalı bilgiler ( useful info ), film ( movie ), şehir ve direniş ( city and resistance ) on Mayıs 18, 2013 by anticopyrighttr

cyrano

“insan en büyük amaçlarının peşinden giderken bile

bir sefile dönüşebilir.”

sartwell

cyrano, burjuvaları eleştiren, budalaları affetmeyen, zehirli iğneleriyle herkesi sokmaktan yorulmayan bir şair ve silahşördür.

kılıcının karşısına kimse çıkamaz, ama ölmesi için dua edilir. acımasız eleştirileriyle cyrano, yoksulluğa, yalnızlığa itilir, bir tavan arasında sefil bir hayata gömülür. söylediği sözlerin onuru için kimseden yardım aklının ucuna bile gelmez. açlıktan ölür, nükteli, iğneli sözlerinden vazgeçmez.

“ne yapmak gerek peki?
sağlam bir arka mı bulmalıyım?
onu mu bellemeliyim?
bir ağaç gövdesine dolanan sarmaşık gibi
önünde eğilerek efendimiz sanmak mı?
bilek gücü yerine dolanla tırmanmak mı?
istemem!
herkesin yaptığı şeyleri mi yapmalıyım le bret?
sonradan görmelere övgüler mi yazmalıyım?
bir bakanın yüzünü güldürmek için biraz şaklabanlık edip,
taklalar mı atmalıyım?
istemem! eksik olsun!
her sabah kahvaltıda kurbağa mı yemeli?
sabah akşam dolaşıp pabuç mu eskitmeli?
onun bunun önünde hep boyun mu eğmeli?
istemem! eksik olsun böyle bir şöhret!
eksik olsun!
ciğeri beş para etmezlere mi ‘yetenekli’ demeli?
eleştiriden mi çekinmeli?
‘adım mercuré dergisinde geçse’ diye mi sayıklamalı?
istemem!
istemem! eksik olsun!
korkmak, tükenmek, bitmek…
şiir yazacak yerde eşe dosta gitmek.
dilekçeler yazarak içini ortaya dökmek?
istemem! eksik olsun!
istemem! eksik olsun!
ama şarkı söylemek, düşlemek, gülmek, yürümek…
tek başına…
özgür olmak…
dünyaya kendi gözlerinle bakmak…
sesini çınlatmak, aklına esince şapkanı yan yatırmak…
bir hiç uğruna kılıcına ya da kalemine sarılmak…
ne ün peşinde olmak, para pul düşünmek,
isteyince ay’a bile gidebilmek.
başarıyı alnının teriyle elde edebilmek.
demek istediğim asalak bir sarmaşık olma sakın.
varsın boyun olmasın bir söğütünki kadar.
yaprakların bulutlara erişmezse bir zararın mı var?”

“and what would you have me do?
look for a patron or else someone in power
to crawl up, as ivy a trunk or a tower,
and licks the bark of its guardian who sets it on course,
and climbs up by trickery instead of by force?
non, merci. dedicate my verses as all others do
to bankers? become a buffoon
in hopes to see on the lips of a minister
the curve of a smile that is all but sinister?
non, merci. dine each day upon a toad?
have my stomach worn out from slithering down the road?
and from kneeling, soon dirty the skin on my knees?
bend over backwards for naught but to please?
non, merci. be caressing the neck of the goat with one hand,
meanwhile with the other be watering the land,
and when asked for milk, dish out the cream,
always be perfuming someone, it seems?
non, merci! from lap to lap be grown and spawned,
be a small fish trapped in a big pond,
and propel myself with madrigals for sails,
blown slowly on by old ladies’ wails?
non, merci! at the editing house of sercy
be paid to edit his verses? non, merci!
become christened a pope amongst the councils
that, in the cabarets, become house to imbeciles?
non, merci! work hard to insert a name
into a sonnet, not for joy, but for fame?
non, merci! have to search for talent where there’s none to be found?
be terrorised by every newspaper around,
and incessantly say “oh how I wish
to be in the papers by monsieur francis”?
non, merci! calculate, know fear, be pale, or worse,
prefer making visits over written verse,
draw up petitions for every last thing?
non, merci! non, merci! non, merci! but… to sing,
to dream, to laugh, to move on, to be free, on my own
to have a keen eye and a voice of strong tone,
wear my hat awry as I prefer,
for no reason at all engage in combat or pen a verse!
to work without worry of glory or fortune
such a voyage of which we dream to the moon!
pen not a line that from myself departs
and comes from anywhere except straight from my heart,
be satisfied with flowers, leaves, fruits of the land
if they’re in your own garden and grew by your hand!
and, if at all, you should triumph by chance,
don’t give unto cesar, take up your stance
stand up for yourself, you merit, ‘ti’s thee
in short, the parasitic ivy I disdain to be
so even without the tree or the stone
i won’t get very high, perhaps, but alone!”

“et que faudrait-il faire?
chercher un protecteur puissant, prendre un patron,
et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc
et s’en fait un tuteur en lui léchant l’écorce,
grimper par ruse au lieu de s’élever par force?
non, merci. dédier, comme tous ils le font,
des vers au financiers? se changer en bouffon
dans l’espoir vil de voir, aux lèvres d’un ministre,
naître un sourire, enfin, qui ne sois pas sinistre?
non, merci. déjeuner chaque jour, d’un crapaud?
avoir un ventre usé par la marche? une peau
qui plus vite, à l’endroit des genoux, devient sale?
exécuter des tours de souplesse dorsale?…
non, merci. d’une main flatter la chèvre au coup
cependant que, de l’autre, on arrose le chou,
et donneur de séne par désir de rhubarbe,
avoir un encensoir, toujours, dans quelque barbe?
non, merci! se pousser de giron en giron,
devinir un petit grand homme dans un rond,
et naviguer, avec des madrigaux pour rames,
et dans ses voiles des soupires de vieilles dames?
non, merci! chez le bon éditeur de sercy
faire éditer ses vers en payant? non, merci!
s’aller faire nommer pape par les conciles
que dans les cabarets tiennent des imbéciles?
non, merci! travailler à se construire un nom
sur un sonnet, au lieu e’en faire des autres? non,
merci! ne découvrir du talent qu’aux mazettes?
etre terrorisé par de vagues gazettes,
et se dire sans cesse: “oh, pourvu que je sois
dans les petits papiers du monsieur françois?” …
non, merci! calculer, avoir peur, être blême,
préférer faire une visite qu’un poème,
rédiger des placets, se faire présenter?
non, merci! non, merci! non, merci! mais… chanter,
rêver, rire, passer, être seul, être libre,
avoir l’oeil qui regarde bien, la voix qui vibre,
mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers,
pour un oui, pour un non, se battre, oh faire un vers!
travailler sans souci de gloire oh de fortune,
a tel voyage, auquel on pense, dans la lune!
n’écrire jamais rien qui de soi ne sortît,
et modeste, d’ailleurs, se dire: mon petit,
sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles,
si c’est dans ton jardin à toi que tu les ceuilles!
puis, s’il advient d’un peu triompher par hasard,
ne pas être obligé d’en rien rendre à cesar,
vis-à-vis de soi-même en garder le mérite,
bref, dédaignant d’être le lierre parasite,
lors même qu’on n’est pas le chêne ou le tilleul,
ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul!”

türkçe altyazılı,fransızca orjinal / french !!!

indir / download:
http://www.mediafire.com/?anv4g3awd40lmdz
http://www.mediafire.com/?78ajlp5l1ji8vds
http://www.mediafire.com/?nai9id4jjkyj1jf
http://www.mediafire.com/?9utzu87zm11m8ub

loquillo – mujeres en pie de guerra

Posted in Müzik (Music) on Mayıs 14, 2013 by anticopyrighttr

loquillo

1-a las barricadas
2-antes de la lluvia
3-viva durruti
4-mujeres en pie de guerra
5-la mala reputación (con paco ibañez) de georges brassens
6-el año que mataron a salvador
7-el futuro denegado
8-armando el amor
9-de tripas corazón

indir / download:

http://www.mediafire.com/?50ci1s0xtqkj2wy